Meer boeren in Rojava stappen over op zonne-energie als alternatief voor dieselgeneratoren

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Door de steeds toenemende droogte en de verlaging van het debiet van de Eufraat door de Turkse staat is de landbouw in Noordoost-Syrië voor irrigatie afhankelijk van energie-intensieve pompsystemen. Het dalende peil van de Eufraat tast echter ook de stroomvoorziening aan, waardoor de pompinstallaties niet meer kunnen worden bevoorraad. Tot nu toe vertrouwden de boeren vooral op dieselgeneratoren. In het huidige landbouwseizoen stappen steeds meer van hen over op zonnetechnologie. Afhankelijk van de diepte van waaruit het water moet worden opgepompt, zijn hiervoor meer of minder zonnepanelen nodig.

Een van de landarbeiders die is overgestapt op zonnetechnologie is Taha al-Najim. Op zijn velden bij Til Temir heeft het al drie jaar praktisch niet geregend. Al-Najim schafte 102 zonnepanelen aan om zijn pomp van 40 pk van stroom te voorzien. De pomp pompt water uit een 175 meter diepe put en bevloeit daarmee 420 hectare tarwevelden.

In een gesprek met ANHA Nieuwsagentschap gaf al-Najim commentaar op het verschil tussen dieselgeneratoren en zonne-energie en zei: “Zonne-energie is schone energie en goed voor het milieu. Het is echter meestal afhankelijk van het tijdstip van de dag en de hoeveelheid zonlicht. “Om deze reden is de opgewekte energie niet voldoende voor het irrigeren van gecultiveerd land. Generatoren op diesel kunnen altijd worden gebruikt, maar ze brengen veel problemen met zich mee, vooral de hoge kosten van diesel.”

Een andere boer uit Qamişlo, Yusif Ramadan, installeerde 96 zonnepanelen op zijn veld, die hij gebruikt om een pomp van 40 pk aan te drijven. Ramadan verklaarde dat het installeren van zonnepanelen in het begin duur is, maar op de lange termijn beter is dan generatoren op diesel. De kosten voor het installeren van een zonnepaneel variëren van US $ 110 tot US $ 180, afhankelijk van het merk en de grootte van het paneel, evenals de kosten voor het maken van de steiger, kabels en batterij.

Een van de basisprincipes van de zelfbesturende regio Noord- en Oost-Syrië is ecologie. Ondanks oorlogsomstandigheden wordt getracht ecologisch duurzaam te handelen. Nayif Ibrahim, medevoorzitter van het Comité voor Landbouw en Irrigatie van het kanton Qamişlo, zei: “We steunen het gebruik van zonne-energie omdat het goed is voor het milieu en minder kost.” Hij zei echter dat er tot nu toe geen mogelijkheden zijn om panelen voor boeren te leveren.

Het Landbouwcomité en het Brandstofdirectoraat in Noord- en Oost-Syrië blijven dieselolie uitdelen aan boeren om hun velden te irrigeren. Sommige boeren bekritiseren de vertraging bij de distributie van dieselbrandstof en merken op dat het niet voldoende is om generatoren en pompen te laten draaien.

 

Bron: ANHA