Meer dan 800 duizend studenten beginnen zondag met school in Noord- en Oost-Syrië

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Onderwijs- en Opleidingsraad voor Noord- en Oost-Syrië heeft aangekondigd dat de scholen in Noord- en Oost-Syrië op 10 september hun deuren zullen openen voor studenten.

De raad streeft er altijd naar om de onderwijssituatie in Noord- en Oost-Syrië te verbeteren en moderne onderwijssystemen te implementeren. De Raad nam belangrijke beslissingen tijdens zijn jaarlijkse vergadering.

Azad Berazi, medevoorzitter van de Raad van Onderwijs en Vorming, sprak met persbureau ANHA over de plannen en het werk dat ze uitvoeren en zei: “De jaarlijkse vergadering werd gehouden om het academisch jaar 2022-2023 te evalueren. Na het evalueren van alle aspecten van de onderwijsactiviteiten op het niveau van Noord- en Oost-Syrië werden de werkplannen voor volgend jaar gemaakt.”

Over de slotverklaring van de bijeenkomst zei Berazi dat ze de onderwijsactiviteiten in Noord- en Oost-Syrië zullen uitbreiden, waarbij ze belang hechten aan de behoeften van studenten en het onderwijssysteem. “We zullen de professionele capaciteiten van onderwijspersoneel en leraren vergroten. We zullen een systeem opzetten voor het monitoren en evalueren van scholen met medewerking van alle relevante partijen. Er zal een modern systeem worden opgezet om leraren te selecteren die deskundig zijn op het gebied van onderwijs en opleiding. Innovatieve onderwijsmethoden gebaseerd op praktijk en onderzoek zullen worden toegepast en moderne onderwijsmethoden zullen worden aangeboden. Er zal een onderwijs- en opleidingswet worden geschreven.”

Volgens de Onderwijs- en Opleidingsraad staan er op alle onderwijsniveaus 863.388 leerlingen ingeschreven op scholen in Noord- en Oost-Syrië. Het aantal leraren is 43.099 mensen en zij geven les in 4.130 scholen. 379 van deze scholen zijn dit jaar gerenoveerd en in gebruik genomen. Berazi zei ook dat 208 scholen volledig werden verwoest en 279 scholen gedeeltelijk.

Berazi zei het volgende over het nieuwe evaluatiesysteem: “Het is een nieuw systeem. Het is niet mogelijk om onmiddellijk een nieuw systeem in de onderwijssector te implementeren. Er waren enkele problemen en die zijn opgelost. Er wordt aan gewerkt.”

Berazi voegde eraan toe: “We proberen er altijd voor te zorgen dat elk kind onderwijs krijgt in de scholen van de Autonome Overheid. We werken altijd aan het verplicht stellen van onderwijs en het verbeteren van het onderwijs.”