Meer details in Zweedse pers over de deal tussen Zweden en Turkije

Een regeringsdocument dat in de Zweedse pers is gepubliceerd, benadrukt de omvang van de concessies van Zweden aan het AKP/MHP-regime in de strijd tegen de Koerdische vrijheidsbeweging.

Het buitenlands beleid van het AKP/MHP-regime is eenvoudig. Neo-Ottomaans imperialisme en pan-Turkse inspanningen zijn bedoeld om het regime intern tot bedaren te brengen en van Turkije een grote mogendheid te maken. Het regime hanteert een agressieve oorlogspolitiek als middel van buitenlands beleid, vergezeld van pogingen tot chantage tegen de internationale gemeenschap. Of het nu gaat om de waterkwestie, om beschermingszoekers of graan uit de Oekraïne, alles wordt gebruikt om de eigen belangen te verdedigen en de interne politieke en economische crisis met nationale opgetogenheid te verdoezelen.

Met de oorlog in Oekraïne kreeg Turkije nieuwe opties. Het vetorecht van Turkije veranderde de aanvraag van Finland en Zweden voor het NAVO-lidmaatschap in een middel om verdere concessies van de betrokken staten af ​​te persen. Onlangs werd Mahmut Tat, een politiek activist die asiel zocht, op verzoek van Turkije uit Zweden uitgeleverd en onmiddellijk gearresteerd in Istanbul. Uit een document van 25 november dat woensdag door de Zweedse krant Dagens Nyheter is gepubliceerd, blijkt eens te meer de omvang van de samenwerking.

Tientallen mensen zijn al gedwongen het land te verlaten

In het document getiteld “Implementatie van de trilaterale overeenkomst tussen Turkije, Zweden en Finland” benadrukt Zweden hoe toegewijd het is aan de “strijd tegen het terrorisme”, waarmee de Koerdische vrijheidsstrijd wordt bedoeld. Met name het verblijfsrecht wordt kennelijk als wapen gebruikt. Naar verluidt besteden de Zweedse autoriteiten nu meer aandacht aan “PKK-gerelateerde veiligheidsproblemen” in de procedure voor het afgeven van verblijfs- en werkvergunningen. Een tiental mensen is al de toegang tot het land ontzegd of “gedwongen het land te verlaten”.

Basisrechtenbeperkingen voor Erdoğan

De Zweedse regering blijft in de gunst komen met haar nieuwe antiterreurwet, waarvoor rechtsconservatieven en sociaaldemocraten unaniem de grondwet hebben gewijzigd. Deze wetten worden gezien als een “buiging voor Erdoğan”. In de toekomst zal de Zweedse regering nieuwe wetten kunnen invoeren die de vrijheid van vergadering beperken voor groepen die betrokken zijn bij of steun verlenen aan terrorisme.

Daarnaast is het openbaar maken van geheime informatie strafbaar onder het trefwoord buitenlandse spionage en opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. De veranderingen betekenen ook beperkingen op het recht om informatie te verstrekken die de relatie van Zweden met andere staten of organisaties zoals de VN of de NAVO zou kunnen schaden. Dit tast met name de persvrijheid aan, aangezien opsporingsonderzoek praktisch onmogelijk wordt.

Intensieve samenwerking met MIT

Volgens het document heeft de Zweedse geheime dienst Säpo de samenwerking met de Turkse geheime dienst MIT “geïntensiveerd”. Er is sprake van een ontmoeting tussen Säpo en MIT in september. Daar bespraken ze een “langdurige” samenwerking.

Turkije wil meer

Blijkbaar zijn de maatregelen van Zweden nog steeds niet voldoende voor het AKP/MHP-regime. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu zei eind november, na de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU waarop het document blijkbaar werd gepresenteerd, dat Turkije er veel belang aan blijft hechten om aan zijn eisen te voldoen. Concreet betekent dit dat Turkije veel meer van zijn belangen wil laten gelden om zijn blokkade-houding op te geven.