Mehmet Öcalan: “De poorten van Imrali moeten zo snel mogelijk worden geopend”

Al 22 maanden is er geen teken van leven van Abdullah Öcalan, die totaal geïsoleerd zit op het gevangeniseiland Imrali. In het ANF-interview vertelt Öcalan’s broer Mehmet Öcalan over de huidige ontwikkelingen.

Mehmet Öcalan benadrukt dat zijn broer in een compleet juridisch vacuüm zit. Het isolement heeft een “onbeschrijfelijke omvang” bereikt. De reden hiervoor is dat de Turkse staat niet klaar is om de Koerdische kwestie op te lossen. Mehmet Öcalan zegt: “Als iemand die het vaakst heeft deelgenomen aan de bezoeken aan Imrali, kan ik zeggen dat Abdullah Öcalan al meer dan 22 jaar probeert de Koerdische kwestie in Turkije op een democratische manier op te lossen. Maar de staat en de regering willen dat niet, want die zijn gebaat bij het uitblijven van een oplossing. Zo houden ze zichzelf in leven.”

Mehmet Öcalan benadrukt dat zijn broer zich verzet tegen de systematische overtreding van de wet en dat hij dit twee jaar geleden duidelijk uitte in een telefoongesprek dat na enkele minuten om onbekende redenen werd onderbroken. Öcalan vult aan: “Abdullah Öcalan heeft aan de telefoon duidelijk onderstreept dat als er een wet is in Turkije, die ook voor hem moet gelden. Hij vroeg wie mij had gestuurd en zei dat er wettelijk gezien eerst een gesprek met zijn advocaten moest zijn. Hij zei: ‘Jullie doen het verkeerd en de staat doet het verkeerd.’ Terwijl ik mijn redenen uitlegde, werd het gesprek plotseling verbroken.”

Als de geruchten waar zouden zijn dat zijn broer tijdens zijn laatste bezoek aan Turkije in september niet heeft gesproken met het Anti-folteringscomité van de Raad van Europa (CPT), dan moet dat worden opgevat als een protest tegen het isolatiebeleid, dat volgens hem systematisch is geworden. tegen Mehmet Öcalan: “Als Abdullah Öcalan de CPT niet ontmoet, is dit een vorm van verzet en een legitiem antwoord. Want Europa, de VS en de andere mogendheden zijn ook verantwoordelijk voor het speciale systeem op Imrali.”

Mehmet Öcalan benadrukt dat de oppositie de regering dient met haar stilzwijgen over deze kwestie en dat het onrecht zich daardoor steeds verder verspreidt. Dit is terug te zien in het beleid van het aanstellen van verplichte bewindvoerders in de HDP-gemeenten. Ook hier liet de belangrijkste oppositie geen geluid horen. Nu wordt de CHP echter zelf bedreigd in Istanbul.

“De sleutel tot de oplossing is Öcalan”

Mehmet Öcalan onderstreept dat de Koerdische kwestie verder gaat dan Turkije. Zijn broer heeft herhaaldelijk opgeroepen tot overleg om tot een oplossing te komen. Mehmet Öcalan eist dat de poorten van Imrali onmiddellijk worden geopend: “Het belangrijkste probleem van Turkije is de Koerdische kwestie. Als dit probleem in 2023 is opgelost, kunnen zowel de democratische als de politieke en economische problemen worden opgelost. Wanneer de poorten van Imrali worden geopend, zal de Koerdische kwestie democratisch worden opgelost. Dat geldt zowel voor de huidige regering als voor de oppositie die aan de macht wil komen. Abdullah Öcalan is de sleutel tot de oplossing. De poorten van Imrali moeten zo snel mogelijk worden geopend.”