Meldpunt voor anti-Koerdisch racisme opgericht in Duitsland

  • Duitsland

Naar het voorbeeld van de meldpunten voor antisemitisme en andere vormen van groepsgerichte vijandschap, is er in Duisburg een vereniging opgericht om anti-Koerdische incidenten te registreren en te documenteren. Het doel van het „Informationsstelle Antikurdischer Rassismus“ (IAKR) is om het bewustzijn van anti-Koerdisch racisme in Duitsland te vergroten en om de betrokkenen een stem te geven. Er wordt speciale aandacht besteed aan het voorlichten van mensen over de geschiedenis, de uitdrukkingsvormen en de dynamiek van anti-Koerdisch racisme en het bevorderen van academisch werk over dit onderwerp.

“We ervaren momenteel een zorgwekkende toename van anti-Koerdisch racisme in Duitsland. Actoren uit het Duitse rechtsextremisme, maar ook actoren uit Turkse en Arabische nationalistische, Iraanse monarchistische en islamistische bewegingen staan hierbij centraal”, legde de vereniging donderdag schriftelijk uit. Deze daden van agressie moeten duidelijk benoemd worden en de IACR wil hier graag aan bijdragen. Getroffenen of getuigen kunnen gemakkelijk en anoniem anti-Koerdische incidenten melden op de website https://antikurdischer-rassismus.de. De gegevens worden vervolgens geanalyseerd, in context geplaatst, samengevat en geëvalueerd. De resultaten moeten worden samengevat in jaarverslagen.

Het IAKR-team bestaat uit jonge geëngageerde mensen met een academische, politieke en activistische achtergrond. Het bestuur bestaat onder andere uit politicoloog en acteur Passar Hariky en de lokale politicus Civan Akbulut (Die Linke) uit Essen, die ook voorzitter is van het meldpunt. “De grootste Koerdische gemeenschap buiten Koerdistan woont in Duitsland, het Koerdische leven met al zijn diversiteit maakt deel uit van dit land,” zegt Akbulut. Daarom is het des te belangrijker om anti-Koerdisch racisme duidelijk te benoemen en de getroffenen bij te staan. “Met ons informatiecentrum willen we incidenten documenteren, maar ook aanbevelingen voor actie ontwikkelen. Onze visie is een open en vreedzame samenleving”, benadrukt Akbulut.

Anti-Koerdisch racisme

Anti-Koerdisch racisme wordt gekenmerkt door systematische discriminatie, vijandigheid of geweld tegen mensen van Koerdische afkomst, schrijft de IAKR op haar website. Het kan zich op verschillende manieren manifesteren, van structurele onderdrukking en politieke marginalisatie tot sociale stigmatisering en culturele negatie. Het is gebaseerd op historisch gegroeide vooroordelen en politiek en sociaal geconstrueerde vijandbeelden die Koerdische identiteiten devalueren en delegitimeren.

Afbeelding: Medienkollektiv Links Unten Göttingen