Mensenrechtenvereniging IHD roept op tot wereldwijde strijd voor vluchtelingenrechten

  • Turkije

De hegemonische oorlogen van de belangrijkste internationale mogendheden en hun regionale bondgenoten dwingen steeds meer mensen om te vluchten uit het Midden-Oosten. De wereldwijde opwarming, veroorzaakt door onder andere de kapitalistische levensstijl en productiemethoden, maakt steeds meer gebieden onbewoonbaar. Volgens de UNHCR zijn op dit moment 108,4 miljoen mensen ontheemd. Velen van hen proberen naar Europa te komen. Ontelbare mensen, vooral uit Afrikaanse landen, verdrinken in de Middellandse Zee, terwijl Turkije een belangrijke rol speelt als doorvoerland voor mensen die bescherming zoeken. Volgens officiële informatie zijn er 4,9 miljoen migranten geregistreerd in Turkije, waarvan twee miljoen illegaal verblijven. De Turkse staat gebruikt asielzoekers als middel om druk uit te oefenen op de EU, evenals voor zijn koloniale projecten in Noord- en Oost-Syrië.

In een interview met het nieuwsagentschap Mesopotamië bekritiseerde de voorzitter van het IHD-kantoor in Istanbul, Gülseren Yoleri, het internationale migratiebeleid en noemde het diep onmenselijk. Yoleri wees op de overeenkomsten die door Europese landen zijn ondertekend, waardoor het oude continent feitelijk een vesting is geworden. Door zich te barricaderen, hebben Europese landen het recht om te vluchten, een fundamenteel mensenrecht, de facto afgeschaft.

Yoleri benadrukte dat veel mensen nu vluchten om niet alleen vanwege oorlog en politieke vervolging, maar ook vanwege ecologische redenen en armoede. Deze aspecten zijn echter niet opgenomen in internationale verdragen. Internationale druk is hiervoor nodig, aldus de mensenrechtenverdediger.

De EU probeert vluchtelingenkampen te externaliseren

Yoleri sprak over de kampen die de rechten van asielzoekers beperken. In Turkije worden de rechten van migranten in deze kampen geschonden. Met name de schending van de rechten van vrouwen en kinderen in de kampen neemt dagelijks toe. Yoleri wees erop dat deze ontwikkeling ook in Europese landen kan worden waargenomen en zei: “Er wordt momenteel in Europa gediscussieerd over vluchtelingenkampen. Bijvoorbeeld tijdens de EU-top in 2023 werd er enorme druk uitgeoefend om EU-landen zelfs geen kampen binnen hun eigen grenzen te laten accepteren. In plaats daarvan dringt Europa aan op het externaliseren van het beleid inzake kampen.”

Griekenland en Turkije worden gebruikt als kampen

Yoleri bekritiseerde het feit dat Europese staten landen als Turkije en Griekenland gebruiken als “vluchtelingenkampen” en gebruikte de term “depots voor migranten” om de dehumanisering van het probleem te benadrukken. Ze zei dat Turkije miljarden euro’s ontvangt in ruil voor zijn “politieke” rol om te voorkomen dat vluchtelingen “fort Europa” bereiken.

De mensenrechtenverdediger zei dat Groot-Brittannië met zijn schipgevangenis voor vluchtelingen een nieuw dieptepunt heeft bereikt. “Met zijn vluchtelingenschipgevangenis heeft het Verenigd Koninkrijk een nieuwe dimensie toegevoegd aan de acties tegen mensen die bescherming zoeken. Het heeft deze mensen effectief in een schipgevangenis geplaatst die hen volledig isoleert van de samenleving. Terwijl deze landen uitgebreid debatteren over hoe ze mensen die bescherming zoeken weg kunnen houden van hun grenzen en veiligheidsmaatregelen tegen vluchtelingen kunnen verhogen, pakken ze de oorzaken van vlucht en migratie helemaal niet aan.”

Racistisch beleid tegen vluchtelingen

Yoleri zei dat Turkije het Verdrag van Genève inzake Vluchtelingen heeft ondertekend met regionale voorbehouden, wat betekent dat alleen mensen uit Europa asiel kunnen aanvragen. Er is een racistisch beleid, vooral tegen degenen die bescherming zoeken uit Syrië. De beweringen dat mensen die bescherming zoeken bevoorrecht zijn, zijn niet waar. Yoleri zei dat het enige wat gratis is voor mensen die bescherming zoeken uit Syrië, deelname is aan onderwijsinstellingen. En natuurlijk is onderwijs verplicht. Gezien de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, waarschuwde ze: “Deze mensen worden geconfronteerd met discriminatie en taalbarrières. Zelfs voor de groep die verondersteld wordt de meeste bescherming te genieten, zijn er ongelooflijke problemen. Dit is een manipulatie van feiten om een anti-vluchtelingenklimaat te creëren.”

Het vluchtelingenprobleem kan niet politiek worden opgelost; een humanitaire oplossing is noodzakelijk

Yoleri benadrukte dat de regering handelt volgens een op de staat gebaseerde logica met betrekking tot het vluchtelingenvraagstuk, terwijl dit een kwestie is die niet politiek maar op humanitaire basis moet worden opgelost. “Landen moeten dit probleem op een humane manier benaderen en niet politiek. Als we geen duidelijke humane aanpak en een oplossing gebaseerd op humanitaire principes op de agenda plaatsen, zal er geen oplossing zijn. Oorlogen moeten worden voorkomen en vrede moet worden bevorderd. Het lijkt eenvoudig om dit probleem op te lossen. Maar helaas maken de staatsmentaliteit en politieke belangen dit proces moeilijk. Daarom moet de wereldwijde strijd tegen deze wereldwijde beleidsmaatregelen worden versterkt.”