“Mentale Revolutie”: KCDK-E wil zichzelf herstructureren

De Europese Koerdische koepelorganisatie KCDK-E (Kongreya Civakên Demokratieîk a Kurdîstanîyên Ewrupa, Congres van Democratische Gemeenschappen uit Koerdistan in Europa) hield een conferentie om haar inspanningen te herstructureren. Afgevaardigden van alle in de vereniging vertegenwoordigde instellingen namen deel aan de tweedaagse conferentie, zoals de medevoorzitters van de lokale sociale centra, vertegenwoordigers van de vrouwen-, jeugd- en culturele bewegingen en de moslim-, Yezidi- en alevitische geloofsgemeenschappen. De conferentie vond plaats op 11 en 12 december en de afgevaardigden vertegenwoordigden alle delen van Koerdistan: Bakur, Rojava, Rojhilat, Başûr (Noord, West, Oost, Zuid).

De KCDK-E beoordeelt de resultaten van de conferentie als succesvol en wijst erop dat de bijeenkomst plaatsvond in een aanzienlijke tijd waarin de mensen van Koerdistan vechten voor hun bestaan. “Een fundamentele bevinding die tijdens de conferentie werd gedaan, was het belang van mentale verandering bij het opbouwen van een democratische samenleving”, zei de vereniging in een slotverklaring. Zonder een transformatie van de manier van denken kan er geen sociale constructie plaatsvinden. In de Koerdische bevrijdingsbeweging wordt de mentale revolutie beschouwd als het startpunt van de revolutionaire strijd, die ook de confrontatie met de eigen persoonlijkheid inhoudt.

Revolutie in de geest

Abdullah Öcalan heeft er altijd op gewezen dat alle ontwikkelingen afhangen van een mentaliteitsrevolutie, alleen op deze manier kan het door hem ontwikkelde paradigma van een gender-just, grassroots-democratische en ecologische samenleving worden geïmplementeerd en permanent worden geïnstitutionaliseerd, aldus de slotverklaring.

“Het bouwen en ontwikkelen van een democratisch-confederaal systeem met dit besef is een historische taak”, aldus de KCDK-E. “Als we een wederopbouw tot stand brengen op basis van dit democratische, ecologische en vrouwenbevrijdende paradigma, kunnen we een einde maken aan de ideologische heerschappij van de machthebbers en de bloedbaden in Koerdistan. Het bouwen van zo’n systeem betekent het organiseren van de mensen tot een macht met een eigen wil, die in staat is zichzelf te regeren. Een georganiseerde samenleving die verandert en transformeert, is de garantie voor het succes van de strijd voor vrijheid, gelijkheid en een gemeenschappelijk leven tegen kolonialisme, bezetting en isolement.”

Iedereen is verantwoordelijk

De discussie op de conferentie maakte duidelijk dat alle individuen verantwoordelijk zijn voor het herstructureren en opbouwen van de samenleving. “We kunnen sociale verandering teweegbrengen als alle sociale groepen zich organiseren in de bestaande sociale centra en politieke, sociale, economische of culturele projecten uitvoeren en instellingen oprichten volgens hun eigen behoeften. Een samenleving gebaseerd op democratie, ecologie en vrouwenemancipatie ontstaat wanneer alle sociale componenten zich organiseren, hun eigen beslissingen nemen en zichzelf besturen”, stelt de KCDK-E.

Mobilisatie voor een georganiseerde samenleving

Door organisatie en participatie kunnen Koerden ook leven met hun eigen identiteit en cultuur in Europa in plaats van die steeds meer kwijt te raken en uiteindelijk volledig weggevaagd te worden. In deze context werd op de conferentie zelfkritisch gesteld dat het onvoldoende begrip van het Koerdische paradigma de sociale verankering ervan in de weg stond. Dit geldt in het bijzonder voor de medevoorzitters van de sociale centra en andere instellingen. Zonder een mentale revolutie zijn alle inspanningen tevergeefs, de opkomst van een georganiseerde en zelfbesturende samenleving hangt af van onderwijs en een bijbehorend bewustzijn. Anders zou een situatie kunnen ontstaan ​​waarin in plaats van doorontwikkelen door het constant herhalen van het traditionele, het gevaar bestaat van stilstand en achteruitgang. Vrij denken, wilskracht en creativiteit zijn daarom noodzakelijk voor het werk.

Op de conferentie werd besloten om een ​​”organiserende mobilisatie” te starten in de Koerdische sociale centra en raden in Europa. Het doel is om alle Koerden die in Europa wonen te bereiken. “Tijdens de tweedaagse herstructureringsconferentie werden gesprekken van zeer hoge kwaliteit gevoerd en werden belangrijke beslissingen genomen. De sfeer was er een van groot moreel en enthousiasme”, concludeert de KCDK-E.