Militaire Raad SDF beoordeelt activiteiten van afgelopen drie maanden

  • Rojava/Noord- en Oost-

In het licht van de politieke en militaire ontwikkelingen in de Syrische, regionale en internationale arena heeft de Militaire Raad van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn reguliere vergadering gehouden.

De vergadering werd bijgewoond door de opperbevelhebber van de SDF, Mazloum Abdi, samen met leiders van alle militaire raden en facties, evenals ambtenaren en leden van militaire kantoren en instellingen.

De SDF-persconferentie zei in een verklaring dat “tijdens de bijeenkomst een evaluatie werd uitgevoerd van de prestaties van onze strijdkrachten in de afgelopen drie maanden. Dit omvatte een grondige bestudering van rapporten die waren ingediend door verschillende strijdkrachten en instellingen.”

De vergadering ging ook in op de huidige ontwikkelingen in het veld en op militair gebied, met speciale aandacht voor de recente aanvallen van de Turkse bezettingsstaat op onze gebieden.

De verklaring voegde eraan toe: “Deze aanvallen, die gericht waren tegen infrastructuur, dienstverlenende instellingen en burgers, werden uitvoerig onderzocht om de omvangrijke schade die werd aangericht te evalueren. De bijeenkomst besteedde veel tijd aan het bespreken van maatregelen om herhaling van dergelijke aanvallen te voorkomen en strategieën op te stellen om ze effectief tegen te gaan.”

De bijeenkomst ging ook in op “de pogingen van de Turkse bezettingsstaat om voor zijn eigen belangen munt te slaan uit het voortdurende conflict in Gaza tussen Hamas en Israël. Er werd besproken hoe Turkije probeerde de aandacht van de wereld voor dat conflict uit te buiten om zijn agressieve aanvallen op onze gebieden te intensiveren, met name gericht op infrastructuur. Dit leidde tot een escalatie in de frequentie van aanvallen op onze regio’s.”

In een verwante discussie ging de vergadering in op “de recente aanvallen van het Syrische regime en zijn bondgenoten op het oostelijke platteland van Deir Ezzor. De vergadering benadrukte de rol van het Syrische regime in de recente gebeurtenissen op het platteland van Deir Ezzor, en benadrukte zijn betrokkenheid door gewapende groepen naar onze gebieden te sturen met het doel tweedracht en chaos te zaaien. De vergadering erkende ook het succes van Operatie Veiligheidsversterking die door onze strijdkrachten is gelanceerd bij het bereiken van de geplande doelstellingen. Er werd gewaarschuwd tegen de voortdurende pogingen van de veiligheidsdiensten van het regime om de onrust te bestendigen.”

De bijeenkomst ging ook in op “de gevolgen van het conflict in Gaza tussen Hamas en Israël voor Syrië in een bredere context. Er werd specifiek gekeken naar de mogelijke gevolgen voor de noordelijke en oostelijke regio’s van Syrië. De bijeenkomst onderstreepte het standpunt van de SDF tegen het aanvallen van burgers door welke partij dan ook en pleitte voor het oplossen van crises en problemen door middel van dialoog.”

Verder benadrukte de bijeenkomst “het belang om te voorkomen dat de noordelijke en oostelijke regio’s van Syrië een strijdtoneel worden voor conflicten en het vereffenen van rekeningen tussen regionale en internationale machten.”

De bijeenkomst ging uitgebreid in op “de paraatheid en gereedheid van onze strijdkrachten voor elk mogelijk conflict. Er werd dieper ingegaan op de beoordeling van hun militaire capaciteiten en de prestaties van hun strijders. Een aanzienlijk deel van de discussie ging over de Militaire Raad van Deir Ezzor, inclusief een diepgaande analyse van de huidige situatie.

Alle beslissingen van het SDF Generaal Commando met betrekking tot de Militaire Raad van Deir Ezzor werden formeel bekrachtigd door de Algemene Militaire Raad van onze strijdkrachten. Dit was inclusief het besluit om de Militaire Raad van Deir Ezzor te herstructureren.”

Tegen het einde van de bijeenkomst werd een toekomstig actieplan geformuleerd voor “de strijdkrachten in het algemeen. Het doel is om hen beter in staat te stellen om effectief te opereren in verschillende omstandigheden, waarbij alle mogelijke scenario’s aan bod komen. Speciale aandacht gaat uit naar het waarborgen van voortdurende paraatheid bij mogelijke aanvallen op onze gebieden, in het bijzonder van vijandige entiteiten zoals ISIS en het Turkse regime.”