Militaire Raad van de Suryoye viert 11-jarig bestaan

Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Sinds elf jaar heeft de christelijke bevolking in het noordoosten van Syrië haar eigen gewapende organisatie: de Militaire Raad van de Suryoye (MFS), die werd opgericht op 8 januari 2013. Tweeënhalf jaar later, op 30 augustus 2015, richtte de HSNB ook een autonome vrouwenverdediging op in Bethnahrin – Aramees voor het land tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris. Beide verenigingen maken deel uit van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en hebben de door christenen bewoonde dorpen in de Khabur-vallei verdedigd tegen de terroristische organisatie “Islamitische Staat” (IS). Vandaag verzetten ze zich tegen de oorlog van Turkije en zijn islamistische milities, vooral rond Til Temir.

In het kader van het elf-jarig bestaan van zijn oprichting benadrukt het MFS dat het zal blijven strijden tegen terreur en geweld in het kader van legitieme zelfverdediging en om de Aramese, Assyrische en Chaldeeuwse gemeenschappen in de Khaburvallei te beschermen. In een verklaring wijst de organisatie erop dat het primaire doel van de MFS vanaf het begin is geweest om de wonden te dichten die de Syrische oorlog diep in de ziel van de samenleving heeft geslagen. “Het helen van de wonden en het herbouwen van wat verwoest is – dit omvat ook het strijden voor vrede en vrijheid, sociale rechtvaardigheid en gendergelijkheid. Vrede en vrijheid zijn fundamentele rechten waar ieder mens recht op heeft. Wij zetten ons in voor het ideaal om dit voor alle mensen in onze regio’s mogelijk te maken. Wij zijn strijders voor de weg die leidt naar vrede, vrijheid en rechtvaardigheid.”

De MFS heeft een hoge prijs betaald voor de bescherming van Syrië en zijn volk, vervolgt de verklaring: “We hebben offers gebracht om van duisternis naar licht te gaan. Ondanks de moeilijkste omstandigheden hebben we nooit geaarzeld om onze missie te vervullen om het Rojava-project te verdedigen, wat vrijheid, rechtvaardigheid en democratie betekent voor de volkeren van Noord- en Oost-Syrië, tegen alle agressors en hun intenties tot vernietiging. We hebben gestreden tegen de barbaarse terreurhordes van ISIS, dat een gevaar is voor de hele wereld. En we hebben ons verdedigd tegen de Turkse bezettingsstaat, die een oorlog tegen ons voert met als doel de bevolking te verdrijven, onze gebieden te annexeren en steeds meer bloeddorstige aanvallen uit te voeren die tot nieuwe vluchtelingengolven leiden.

MFS roept op tot een politieke oplossing voor Syrië

Als MFS benadrukken we dat een politieke oplossing noodzakelijk is om de territoriale integriteit van Syrië te waarborgen en de verworvenheden te beschermen die we samen met de verenigingen onder de paraplu van de Syrische Democratische Strijdkrachten en onze patriottische partners hebben bereikt. We herbevestigen dat we onze belofte aan de Suryoye-volkeren zullen nakomen en voor hun veiligheid zullen vechten totdat vrede en vrijheid in onze regio’s zegevieren.”