Minstens 600 vrouwen vermoord in de 2 jaar sinds de terugtrekking van Turkije uit het Verdrag van Istanbul

  • Turkije en Noord-Koerdistan

Het is nu 2 jaar geleden sinds het “Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld”, bekend als het Verdrag van Istanboel, werd ingetrokken door de beslissing van president Recep Tayyip Erdoğan. Turkije was het eerste land dat het verdrag ondertekende, dat tot doel had “vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld en geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, te vervolgen en uit te roeien” op 11 mei 2011. Het werd geratificeerd in het parlement op 24 november 2011.

President Recep Tayyip Erdoğan bracht het Verdrag ter sprake en zei dat het in februari 2020 “herzien” zou worden. In die tijd richtten sommige groeperingen zich ook op het Verdrag en beweerden dat het “de familiestructuur vernietigde” en “de juridische basis voor homoseksualiteit legde”.

In deze omgeving van aanvallen op het verdrag heeft Turkije zich met een decreet van president Erdoğan teruggetrokken uit het Verdrag van Istanboel, dat op 20 maart 2021 in het Staatsblad werd gepubliceerd.

Na de kennisgeving door het decreet van Turkije, kondigde de Algemene Secretaris van de Raad van Europa aan dat deze beslissing op 1 juli 2021 in werking zal treden.

De terugtrekking maakte deel uit van het beleid van de AKP-regering ten aanzien van vrouwen en hun rechten en verworvenheden, en leidde zoals voorspeld tot een toename van geweld tegen vrouwen.

Volgens het verslag van Candan Yüceer, lid van de Parlementaire Commissie voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, gepubliceerd op 8 maart 2023, werden er tijdens de AKP-regering 7.990 vrouwen vermoord door mannen. Dit aantal nam toe na de terugtrekking van Turkije uit het Istanboelverdrag. Volgens de cijfers van vrouwenorganisaties en nieuwsagentschappen zijn er in de 2 jaar sinds de afschaffing van het verdrag minstens 600 vrouwen vermoord en zijn minstens 400 vrouwen onder verdachte omstandigheden overleden.

JinNews: 692 Vrouwen vermoord

Volgens vrouwenzender JinNews zijn er in een periode van twee jaar 692 vrouwen vermoord, terwijl 408 vrouwen onder verdachte omstandigheden zijn overleden. Volgens het persbureau zijn er in de periode juli-december 2021 199 vrouwen gedood door mannen en zijn 111 vrouwen verdacht gestorven.

In 2022 zijn er 348 vrouwen vermoord en 206 vrouwen verdacht gestorven.

In de periode januari-mei 2023 zijn er 145 vrouwen vermoord en zijn 91 vrouwen verdacht gestorven.

KCDP: minstens 608 vrouwen vermoord

Volgens het Platform We Zullen Femicide Stoppen (KCDP) zijn er tussen 1 juli 2021, toen het verdrag werd opgeheven, en mei 2023 minstens 608 vrouwen vermoord door mannen en zijn 463 vrouwen verdacht gestorven. Het aantal femicides nam toe in de eerste 5 maanden van 2023, waarin 126 vrouwen werden vermoord door mannen en 101 onder verdachte omstandigheden stierven.

De Raad van State heeft de aanvraag tegen de intrekking afgewezen

Naast vrouwen hebben oppositiepartijen, advocatenverenigingen en maatschappelijke organisaties een rechtszaak aangespannen bij de Raad van State waarin zij betoogden dat de intrekking niet acceptabel was.

De 10e Kamer van de Raad van State heeft in juli 2022 haar beslissing bekendgemaakt. Het oordeelde dat de beslissing van Erdoğan “in overeenstemming met de wet” was en wees daarom de aanvraag af. De eisers hebben vervolgens beroep aangetekend tegen de beslissing. De uiteindelijke beslissing werd genomen in het dossier dat werd overgedragen aan de Administratieve Kamers van de Raad van State en er is besloten om het beroep te verwerpen.