“Moeders van Maxmur zijn symbool van wilskracht en verzet”

  • Zuid-Koerdistan

Vrouwelijke activisten en journalisten die in het Zuid-Koerdische Sulaymaniyah wonen, spraken met Rojnews over het verzet en de vastberadenheid van Maxmur-vrouwen tegen de pogingen van het Iraakse leger om het vluchtelingenkamp Rüstem Cudi (ook wel Maxmur kamp) in Maxmur in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak) te belegeren.

Journalist Şato Muhammed wees op de leidende rol van vrouwen in Maxmur in het verzet dat sinds 20 mei aan de gang is en zei: “Vrouwen over de hele wereld worden geconfronteerd met intimidatie en onderdrukking. Er zijn veel vrouwen die gedwongen werden zelfmoord te plegen of werden gedood vanwege wat hun werd opgelegd. Er is echter ook verzet van georganiseerde vrouwen als reactie hierop. Moeders in Maxmur zijn ook vrouwen van verzet.”

Muhammed vervolgde: “Moeders in Maxmur verzetten zich tegen de aanvallen van de indringers en de vijanden van de Koerden. Deze moeders hebben geen wapens behalve hun wilskracht.”

Activist Cihan Selah veroordeelde de poging van het Iraakse leger om het Maxmur-kamp te belegeren en definieerde de actie als een schending van de mensenrechten. “Als de Iraakse regering deze houding handhaaft, zal het alle mensenrechten schenden. De kampbewoners wonen daar al jaren.”

Selah voegde eraan toe: “De vrouwen in Maxmur verzetten zich tegen het Iraakse leger en we respecteren hun wilskracht. Telkens wanneer er een ramp gebeurt, staan de Koerdische mensen op tegen de aanvallen met de wil van vrouwen en een gevoel van verzet. Dit verzet zal doorgaan totdat het slaagt.”

Volgens Selah liet het verzet van de Maxmur-vrouwen de vijand zien dat geen enkele kracht hun wil kon breken.