Motie om de aanklacht tegen Kenan Ayaz te verwerpen

  • Duitsland

Op 25 september dienden de advocaten van Kenan Ayaz (Ayas), Antonia von der Behrens en Stephan Kuhn, en de Cypriotische advocaat Efstathios C. Efstathiou een motie in bij het Oberlandesgericht Hamburg om de aanklachten tegen hun cliënt te verwerpen en hem vrij te laten uit voorarrest.

Kenan Ayaz werd afgelopen maart op Cyprus gearresteerd op basis van een Duits uitleveringsverzoek en begin juni overgedragen aan de Duitse justitie. Het federale Duitse openbaar ministerie beschuldigde de Koerdische activist ervan lid te zijn van de PKK en daarom werd hij aangeklaagd op grond van §129a/b van het Wetboek van Strafrecht (StGB).

In een persverklaring op 28 september voerde de verdediging aan dat de aanklacht die op 3 augustus door het federale openbaar ministerie is ingediend onvoldoende grond biedt voor een proces: “In de aanklacht wordt Kenan Ayaz niet beschuldigd van iets anders dan het lidmaatschap van de PKK. Hij wordt met name niet beschuldigd van gewelddaden of betrokkenheid bij PKK-aanvallen.”

De verdediging verklaarde dat de aanklacht voornamelijk was gebaseerd op ongefundeerde informatie van de Duitse inlichtingendienst, louter veronderstellingen over de vermeende werkwijze van de PKK in Duitsland en sms-berichten die, volgens de lezing van de aanklager, verwijzen naar deelname aan demonstraties, bijeenkomsten en fondsenwerving. Dit is “niet voldoende grond om Kenan Ayaz aan te klagen, zelfs niet onder de brede antiterreurwetgeving van Duitsland”, aldus een gezamenlijke verklaring van de drie advocaten.

Voorwaardelijke invrijheidstelling van Kenan Ayaz gevraagd

De rechtbank moet nu beslissen of ze de zaak in zijn geheel, of in ieder geval gedeeltelijk, seponeert of door laat gaan. Voor het geval de rechtbank de aanklacht niet seponeert, heeft de verdediging ook gevraagd om de voorwaardelijke vrijlating van Kenan Ayaz. Zij voeren aan dat de detentie bijzonder zwaar was voor hun cliënt en dat na meer dan zes maanden voorlopige hechtenis het proportionaliteitsbeginsel zijn vrijlating rechtvaardigt.

In haar verzoekschrift gaf de verdediging de rechtbank een kort overzicht van de ernstige vervolging waaronder Kenan Ayaz in Turkije heeft geleden. Zij liet zien dat de hernieuwde gevangenschap erg zwaar voor hem is als overlevende van martelingen die op zeer jonge leeftijd ten onrechte in Turkije gevangen is gezet. Het benadrukte ook de zeer zware omstandigheden waaraan hij werd onderworpen in de Hamburgse voorarrestgevangenis. Bovendien voerde de verdediging aan dat Kenan Ayaz zijn proces niet zou ontlopen als hij zou worden vrijgelaten. In plaats daarvan zou hij terechtstaan in Hamburg met het doel zo snel mogelijk terug te keren naar Cyprus. Elke poging om Duitsland te ontvluchten zou gevaarlijk voor hem zijn, omdat hij zou kunnen worden uitgeleverd aan Turkije.

“Er zijn aanwijzingen dat Turkije Interpol heeft gevraagd een “red notice” tegen hem uit te vaardigen, wat zou kunnen leiden tot zijn arrestatie in een willekeurig land en uitlevering aan Turkije, waar hij ernstige politieke vervolging zou kunnen verwachten. Alleen Duitsland zal hem niet aan Turkije uitleveren, omdat het Cyprus de verzekering heeft gegeven dat Kenan Ayaz niet aan Turkije zal worden uitgeleverd. Het Hof moet ook over deze aanvraag beslissen”, aldus de advocaten.