Motie over Kobanê-proces ingediend bij Zwitserse Federale Vergadering

  • Zwitserland

Vanuit de internationale gemeenschap komen steeds meer reacties op de veroordelingen van politici in het Kobanê-proces. De Zürich-Amed Broederschapsbrug (Brückenschlag Zürich-Amed), Basel-Wan Sister Cities Platform (Städtepartnerschaft Basel-Wan), Syrië/Koerdistan Solidariteitsgroep (Solidaritätsgruppe Syrien/Kurdistan SG) en Platform voor Vrede en Democratie (Platform für Frieden und Demokratie) stuurden een tekst naar de Zwitserse Federale Assemblee waarin ze het Kobanê-proces en de vonnissen die zijn uitgesproken tegen de politici die terechtstaan, veroordelen.

De instelling richtte zich tot de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken Ignacio Cassis en vroeg het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om Turkije onder druk te zetten en wees erop dat deze vonnissen politiek waren. De voorbereide tekst werd als parlementaire vraag aan het parlement voorgelegd door het Zwitserse federale parlementslid Claudia Friedl.

De motie beschreef de periode van het Kobanê-verzet en de steun van de Turkse staat aan ISIS-huurlingen, evenals de rechtvaardiging die het openbaar ministerie gaf voor de gevangenisstraf van 407 jaar die werd opgelegd aan 24 politici, waaronder de voormalige covoorzitters van de HDP Figen Yüksekdağ en Selahattin Demirtaş. In de motie staat dat “het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) deze processen als politiek gemotiveerd heeft beschouwd en herhaaldelijk de vrijlating van de gedetineerden heeft geëist. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft in maart 2024 voor het laatst om de vrijlating van voormalige HDP-parlementsleden gevraagd. Turkije heeft deze besluiten genegeerd en heeft nu zware straffen opgelegd.”

De motie voegde eraan toe: “Zwitserland kan deze politieke straffen niet stilzwijgend accepteren. Wij, als organisaties die streven naar vrede, democratie en politieke oplossing in Turkije, vragen u, als leden van de Federale Raad en leden van de Federale Vergadering, om deze politieke vonnissen te veroordelen en de onmiddellijke vrijlating van politieke gevangenen te eisen.”

MP Claudia Friedl van de Socialistische Partij (SP) St.Gallen, die een parlementaire vraag indiende bij de Zwitserse Federale Vergadering, stelde de volgende vragen:

“- Waarom heeft Zwitserland geen bezwaar gemaakt tegen de vonnissen?

– Is de Federale Raad bereid om de vrijlating van gevangenen te steunen?”

Bron: ANF