MSD: Syrië moet internationale prioriteit krijgen

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het besturend orgaan van de Syrische Democratische Raad (MSD) heeft zondag vergaderd in de stad Heseke. De vergadering werd bijgewoond door Layla Qaraman, covoorzitter van de MSD en Mahmoud al-Mislat, medevoorzitter van de MSD. Ook Janda Muhammad, Amjad Othman, Ali Rahmoun, Ghassan al-Youssef en Afram Ishaq, plaatsvervangers van de medevoorzitters, namen deel aan de vergadering, naast de medevoorzitters van de kantoren van de MSD.

De deelnemers aan de bijeenkomst namen een minuut stilte in acht om de martelaren van de vrijheid te herdenken. Daarna werden de politieke situatie en de belangrijkste ontwikkelingen op internationaal, regionaal en lokaal niveau geëvalueerd. De impact van de huidige gebeurtenissen in de regio op de lokale situatie in Syrië werd besproken.

Qaraman sprak over het belang van het werken aan het neutraliseren van de Syrische arena van de repercussies van de internationale en regionale conflicten in de regio, in het bijzonder de gebeurtenissen in de Gazastrook en hun impact op het geopolitieke en humanitaire niveau. Ze benadrukte dat de Syrische crisis nationale oplossingen en initiatieven nodig heeft die het land meer tragedies zullen besparen, vooral omdat het Syrische volk al 13 jaar gebukt gaat onder een ellendige situatie. Ze benadrukte ook het belang van het werken aan het verbeteren van de status van de MSD en haar relaties met de invloedrijke landen in Syrië, en benadrukte de noodzaak om zich te concentreren op de vitale rol van de Arabische landen in het oplossen van de Syrische crisis.

Daarnaast benadrukte al-Mislat dat het belangrijk is om druk uit te oefenen op de internationale gemeenschap om prioriteit te geven aan de Syrische kwestie, een politieke oplossing te vinden en VN-resolutie 2254 zonder uitsluiting uit te voeren. Hij benadrukte dat de MSD een belangrijke partij moet zijn in de onderhandelingen. Ook benadrukte hij opnieuw de noodzaak om te werken en de nationale dialoog met alle partijen, in het bijzonder de MSD had een routekaart van de politieke oplossing met inbegrip van de belangen van alle Syriërs in het licht van de toestand van fragmentatie en verdeeldheid die het land heeft geleden. Hij hoopt dat de nationale en democratische krachten die zijn aangesloten bij de MSD tot een consensus onder de Syriërs komen door middel van de intra-Syrische dialoog en het ontwikkelen van de relaties van de MSD met invloedrijke actoren.

De bijeenkomst besprak de omstandigheden van de Syriërs in verschillende Syrische regio’s, en waar de Syrische bevolking onder lijdt als gevolg van de erbarmelijke leef- en economische omstandigheden in Syrië en in de asiellanden. De bijeenkomst besprak ook de schendingen waaraan de Syriërs zijn blootgesteld in de gebieden die onder controle staan van de Turkse bezetting en daaraan gelieerde facties in het noorden van Syrië.

De bijeenkomst ging verder met de politieke evaluatie van de algehele situatie en de rol van de MSD na de Vierde Conferentie, die in haar strategie het belang van samenwerking tussen de Syriërs bevestigde als basisuitgangspunt voor het oplossen van de crisis in Syrië en het vestigen van een gedecentraliseerde democratische staat. Er werd vooral benadrukt dat de politieke oplossing de beste weg is om een einde te maken aan het ISIS-terrorisme en zijn extremistische gedachten.

In het kader van het coördineren van de gezamenlijke inspanningen werd afgesproken om een boodschap te sturen naar de leiding van het Nationaal Coördinatieorgaan voor de Machten van Democratische Verandering, met als doel het oplossen van de onopgeloste kwesties die zich recentelijk hebben voorgedaan. Er werd bevestigd dat een open dialoog en het opbouwen van vertrouwen zouden bijdragen tot het overwinnen van de uitdagingen waarmee de gezamenlijke werkzaamheden geconfronteerd worden.

De bijeenkomst benadrukte ook het belang van de vreedzame beweging waarvan de stad Suwayda en het platteland getuige zijn. Er werd gewaarschuwd voor pogingen om de beweging mee te slepen in gevaarlijke conflicten onder leiding van externe entiteiten, terwijl het belang werd benadrukt van een nationale dialoog met verschillende democratische machten en figuren om de gezamenlijke samenwerking met betrekking tot nationale kwesties te verbeteren.

De vergadering besprak ook de ontwikkelingen van de situatie in Deir ez-Zor, en het belang van betere samenwerking tussen de MSD, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en stamhoofden. Er werd aangedrongen op het verijdelen van pogingen om de veiligheid en stabiliteit in de regio te ondermijnen.

Op de agenda van de bijeenkomst stonden het bespreken van organisatorische zaken en werkmechanismen van de MSD-kantoren en het beoordelen van de plannen van elk kantoor in het kader van de strategie die de Algemene Raad tijdens zijn laatste bijeenkomst heeft goedgekeurd. De ambtenaren van de gespecialiseerde bureaus presenteerden hun plannen en projecten en bespraken deze om de MSD op verschillende niveaus vooruit te helpen. De medevoorzitters van de MSD benadrukten hoe belangrijk het is dat de bureaus hun taken en plannen uitvoeren, en de noodzaak van effectieve onderlinge integratie om de visie van de MSD te verwezenlijken en de concepten van de routekaart voor het oplossen van de Syrische crisis te implementeren.

Bron: ANF