Müftüoğlu: Zelforganisatie in plaats van bureaucratische vakbonden

  • Turkije

Econoom Özgür Müftüoğlu spreekt van een dreigende verdere verdieping van de armoede voor grote delen van de bevolking in Turkije en beschuldigt de vakbonden ervan dat ze zich bij het systeem hebben neergelegd.

De nieuwe economische leiding van de AKP-regering beweert, net als haar voorgangers, “de inflatie te bestrijden”. Toch blijft de inflatie hoog en stijgen de kosten van levensonderhoud in Turkije met de dag door agressieve renteverhogingen, nieuwe belastingen en verhogingen. De cao’s en extra loonsverhogingen die in juli van kracht werden, blijven ver achter bij de stijgende kosten van levensonderhoud.

Hongerdrempel blijft stijgen

Volgens de resultaten van een maandelijkse enquête uitgevoerd door de Türk-İş vakbondsfederatie in augustus 2023, steeg de hongergrens voor een gezin van vier tot 12.198 lira (ongeveer 421 euro). De armoedegrens werd berekend op 39.733 lira (ongeveer 1337 euro). De “kosten van levensonderhoud” voor een alleenstaande werknemer bedragen 15.813 lira (ongeveer 546 euro) per maand. Als gevolg van deze zorgwekkende ontwikkeling en de snelle inflatie waren er protesten en werkonderbrekingen in veel bedrijven, vooral in Dîlok (Tr. Antep), vergelijkbaar met wat er in januari 2022 gebeurde. Zelfs werknemers in de gezondheidszorg staakten een dag lang hun werk uit protest tegen het uitblijven van loonsverhogingen, omdat de loonsverhogingen die waren voorzien voor overheidspersoneel niet werden gerealiseerd.

Minimumloon onder de hongerlijn

Econoom Özgür Müftüoğlu beoordeelt deze ontwikkelingen in een interview met ANF Nieuwsagentschap. Hij benadrukt dat onder de huidige omstandigheden, waarin de inflatie stijgt en de koopkracht daalt, meer protest noodzakelijk is. In plaats daarvan, zegt hij, zijn er weinig protesten in Turkije, vooral met betrekking tot prijsstijgingen: “De snelle stijging van de inflatie en de snelle daling van de koopkracht hebben geleid tot een dramatische verarming. Turkije heeft momenteel te maken met de snelste stijging van de huizen- en voedselprijzen ter wereld. De stijgende kosten voor huisvesting, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs zijn ernstige problemen. Deze verarming leidt tot meer concurrentie tussen werknemers. Mensen vrezen het weinige dat ze hebben te verliezen. Dit dwingt sommige arbeiders om in steeds slechtere omstandigheden te werken. De lonen blijven dalen. Het zogenaamde minimumloon ligt onder de hongergrens. Toch maakt dit minimumloon nu bijna 50% of zelfs meer uit van het gemiddelde arbeidsinkomen. Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking werkt nu zelfs onder de hongerlijn; gepensioneerden niet eens meegerekend, want die zitten aan de onderkant van de schaal.

“De bereidheid om te protesteren tegen prijsstijgingen is laag in Turkije”

In zo’n situatie is protest niet meer dan normaal. In vergelijkbare situaties leiden inkomensverlies, verslechterende arbeidsomstandigheden en stijgende kosten tot sociale onrust. In sommige landen is dit effect duidelijker merkbaar. In Turkije daarentegen blijft de bereidheid om te protesteren duidelijk beperkt door de gestegen uitgaven. In andere landen, zoals Latijns-Amerika, leiden stijgende brandstof- en voedselprijzen tot ernstige sociale conflicten. In Turkije is een dergelijke mobilisatie tot nu toe uitgebleven. Dit heeft verschillende sociologische redenen. De AKP is aan de macht gekomen op basis van armoede. Sinds ze de lokale regeringen heeft overgenomen, vertrouwt ze niet op een sociaal programma om sociale rechten te garanderen, maar op een op geloof gebaseerd aalmoezenstelsel. Naar mijn mening is dit de belangrijkste factor van haar 21-jarige regeringsperiode. Daarom zijn dergelijke protesten minder in Turkije.”

“Protesten vinden plaats buiten vakbondsorganisatie om”

Müftüoğlu benadrukt dat sommige van de huidige protesten, vergelijkbaar met 2022, op vrij ongeorganiseerde plaatsen plaatsvinden. Hij voorspelt echter dat arbeiders zich door de toenemende armoede zullen ontworstelen aan de greep van bureaucratische vakbonden en zullen overstappen op een klassenorganisatie: “Januari 2022 werd gekenmerkt door arbeidersprotesten. In tegenstelling tot onze verwachtingen was er toen echter geen verzet in de metaalsector, waar we dachten dat de vakbonden sterker en beter georganiseerd waren. Integendeel, daar werd een weg ingeslagen om in het reine te komen en zich te verzoenen met het systeem en, eerlijk gezegd, om het momentum te verminderen en de druk te verminderen.

Vandaag hebben we het punt bereikt dat er strijd is in Antep, vooral op de industrieterreinen waar het organiseren wordt belemmerd. Aan de andere kant zijn er strijden die extra loonsverhogingen eisen omdat mensen hun loon niet op tijd krijgen of hun loon erg laag is door de hoge inflatie. Net als in januari 2022 zijn het niet de grote organisaties, niet de grote vakbonden die strijden, maar zijn het zelfgeorganiseerde strijden die vanuit de arbeiders zelf komen en waarvan de stemmen luider worden.

“Vakbonden strijden niet serieus”

We houden ook de cao’s in de metaalsector, die betrekking hebben op ongeveer 150-160.000 werknemers, nauwlettend in de gaten. Er wordt gesproken over een tijdelijke verhoging van ongeveer 30 procent. Deze verhoging zal echter worden toegestaan en later weer worden afgetrokken. Met andere woorden, wat nu wordt gegeven, wordt later weer afgenomen. Er is in feite sprake van een aantal frauduleuze praktijken waardoor werknemers er op de lange termijn op achteruit zullen gaan, ook al is er in eerste instantie sprake van een kortstondige opluchting. Het blijkt dat de vakbonden het hiermee eens zijn, dus ik denk niet dat ze zich hier serieus tegen zullen verzetten. Dit geldt niet alleen voor Türk Metal of Çelik-İş, maar ook voor Birleşik Metal, omdat het gebureaucratiseerde structuren zijn.

“Arbeiders moeten zich organiseren op basis van klassen”

In het licht van deze wijdverspreide armoede moeten arbeiders zich organiseren, maar tegelijkertijd de bestaande organisaties in twijfel trekken. Als onderdeel van deze bevraging is de volgende stap dat ze zich losmaken van deze organisaties en een eenheid vinden op basis waarvan echte organisatie kan plaatsvinden. Dit zal ongetwijfeld bereikt worden door een klassenstrijd. Ik denk dat ze hiernaar zullen streven. Het probleem waar we nu mee te maken hebben beperkt zich niet tot de metaalsector, de textielsector of tot plaatsen als Antep, Kayseri of Istanbul. We hebben te maken met een sociale crisis die alle sectoren, alle gebieden, heel Turkije en alle geledingen van de samenleving treft. Zo’n crisis kan alleen overwonnen worden door een algemene mobilisatie. Regionale arbeidersstrijd moet een alomvattende mobilisatie worden om effectief te kunnen zijn. Laten we ook de arbeiders in de publieke sector erbij betrekken. Bij gebrek aan een serieuze mobilisatie in de publieke sector tegen de huidige cao, hebben alleen de gezondheidswerkers het werk voor één dag stilgelegd.”

“Solide ideologische basis is cruciaal”

Müftüoğlu benadrukt dat de komende strijd een solide ideologische basis nodig heeft: “We hebben gezien wat er tijdens de verkiezingen is gebeurd en we hebben ons gerealiseerd dat de Nationale Alliantie en de Republikeinse Alliantie niet van elkaar verschillen. Daarom moet elke strijd die nu gevoerd moet worden gebaseerd zijn op een solide ideologische basis. Met andere woorden, ieder individu moet nu partij kiezen. Terwijl de ene kant ongelooflijk rijk wordt en het kapitaal enorme winsten maakt, leidt dit op verschillende manieren tot meer ongelijkheid en onevenwichtigheid. Dit zal in de nabije toekomst zo blijven. Binnenkort wordt het middellangetermijn-programma van de regering aangekondigd. Er zullen waarschijnlijk nieuwe belastingen worden ingevoerd en deze belastingen zullen door het grootste deel van de bevolking worden gedragen. De kosten zullen blijven stijgen. In dit opzicht wordt verwacht dat de strijd nu langer zal duren dan in het verleden.”