München: “We hebben een democratische tegenmacht nodig”

  • Duitsland

In München vond donderdag een demonstratie plaats op de drukbezochte Stachus (Karlsplatz). Ongeveer 50 Koerden en internationalisten demonstreerden samen tegen de aanhoudende aanvallen van het Turkse leger op Zuid-Koerdistan en Rojava. “We hebben een democratische tegenmacht nodig die pal tegen de belangen van de grote internationale mogendheden staat!” was de centrale eis.

De strijdlustige stemming werd ondersteund met slogans en vlaggen van YPG/YPJ (Volksbeschermingseenheden/Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden) . “Deze vlaggen zijn een teken van solidariteit met de dappere guerrillastrijders die onvermoeibaar werken om de revolutie te overleven. Tegelijkertijd moeten ze al diegenen herdenken die in de strijd zijn gesneuveld. Een strijd die niet alleen de bevrijding van de volkeren van het Nabije en Midden-Oosten nastreeft, maar ook op een internationalistische manier wordt gevoerd”, zei een demonstrant.

De bevrijde autonome gebieden van Noord- en Oost-Syrië zijn een referentiepunt voor alle revolutionaire democratische krachten in de wereld. “Juist om deze reden moet de revolutie fel worden verdedigd, waar we ook zijn”, zei hij.

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende toespraken gehouden, die ook de rol van Duitsland in de oorlog tegen de Koerden verduidelijkten: De groep “München International” verklaarde: “De bereidheid om te helpen, de solidariteitsverklaringen, de publieke veroordeling van de agressieve oorlog tegen Oekraïne – wij dat alles zou ook gewenst zijn voor de Koerdische gemeenschap toen Koerdistan door Turkije werd gebombardeerd en actueel wordt. Want je kunt niet de ene oorlog veroordelen en over de andere zwijgen, zeker niet als er sprake is van massale Duitse wapenexport.”

Tegelijkertijd zijn er enkele gesprekken gevoerd met voorbijgangers die geïnteresseerd waren in de achtergronden van de aanvallen van Turkije. Er waren ook enkele openlijke uitingen van solidariteit. Al met al waren er veel mensen te bereiken op deze dag.