Munzur: CPT zou moeten stoppen met het dienen van de Turkse staat

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Ferzende Munzur, Lid van het Vrijheid voor Abdullah Öcalan Initiatief-Syrië is van mening dat het Europees Comité voor de Preventie van Foltering (CPT) niet zijn plicht vervuld en daarmee het beleid van de Turkse staat dient.

In een interview met ANF Nieuwsagentschap merkte Munzur op dat er al meer dan twee jaar geen nieuws is ontvangen van de Koerdische PKK-leider Öcalan. Hij zei: “Er wordt een ongekende absolute isolatie toegepast tegen Öcalan, die beroofd is van al zijn wettelijke en menselijke rechten. Dit is een vreselijke situatie niet alleen voor de Koerden, maar ook voor alle volkeren, omdat Öcalan’s perspectieven oplossingen bieden voor de problemen die worden ervaren door de volkeren van het Midden-Oosten en de wereld.”

Maatschappij heeft Öcalan’s perspectieven nodig

Munzur vervolgde: “Iedereen is zich bewust van de rol van Öcalan. Elk woord dat Imrali verlaat heeft een enorme impact op de maatschappij. De samenleving van Turkije en Koerdistan heeft Öcalan’s visies en perspectieven nodig die crises analyseren en vrede en oplossingen bieden. De regering van Erdogan heeft helemaal geen intentie om democratie en vrede te bevorderen, noch is het er klaar voor. Om deze reden blijft de regering haar verbod op Imrali handhaven om haar beleid en macht te behouden.”

Opzettelijk blokkeren

Munzur wees erop dat Öcalan een sleutelrol speelde in het Midden-Oosten, omdat er geen oplossing mogelijk was voor de problemen en er geen vrede kon worden bereikt totdat de Koerdische kwestie was opgelost. Hij voegde eraan toe: “Ze voorkomen dat de stem van Öcalan de mensen bereikt. Er is een opzettelijke blokkade om ervoor te zorgen dat er geen oplossing wordt bereikt.”

CPT moet stoppen met het dienen van de Turkse staat

Munzur merkte op dat de CPT en het EHRM hun plichten en verantwoordelijkheden niet hebben vervuld, en verklaarde : “De CPT is een instelling die verbonden is met de Raad van Europa. Het heeft tot nu toe veel meningen en suggesties over Imralı gepresenteerd. Na haar laatste bezoek aan Imrali onthulde de CPT een houding van ‘We hebben een bezoek gebracht, nu is de rest aan Turkije’. Wat is precies de taak van de CPT dan? De organisatie vervult haar basisplichten en verantwoordelijkheden niet. Dit betekent dat de CPT bijdraagt aan het ontkenningbeleid van de Turkse staat. Het steunt de Turkse staat letterlijk. De CPT moet haar houdingen en benaderingen heroverwegen en stoppen met het dienen van de onderdrukkers.”

Öcalan’s ideeën bieden universele oplossingen

Munzur merkte op dat de conferenties en workshops gehouden in Noordoost-Syrië, Syrië, Zuid-Afrika en Europese landen effectief en betekenisvol waren. Hij vervolgde: “Degenen die aan deze evenementen deelnamen, realiseerden zich opnieuw dat Öcalan’s ideeën en filosofie universeel zijn geworden en behoren tot de hele mensheid. Zijn oplossingsvoorstellen zijn solide en redelijk. Ze zijn een remedie voor de problemen die worden gegenereerd door het kapitalistische moderniteit. Bijeenkomsten van dit soort zijn erg belangrijk, maar ik denk dat ze regelmatiger zouden moeten plaatsvinden.”

Een nieuwe conferentie

Munzur onthulde dat ze als initiatief vele petities hadden ingediend bij instellingen en organisaties, waaronder de CPT en het EHRM, waarin ze vroegen om een einde te maken aan het isolement van Öcalan en zijn fysieke vrijheid te garanderen, maar tot nu toe hadden ze geen enkele reactie ontvangen. Hij voegde eraan toe: “Wanneer de eisen betrekking hebben op de Koerdische kwestie en de Koerdische leider Öcalan, blijven de zogenaamde gerechtelijke instellingen terughoudend om te reageren. Ze blijven verzoeken en petities negeren. De geschiedenis zal niet vergeten of vergeven wat in dit opzicht is gedaan. Als initiatief is onze belangrijkste taak om de stem van Öcalan aan de volkeren over te brengen, en dit zal mogelijk worden gemaakt door zijn fysieke vrijheid te garanderen. In deze context worden voorbereidingen getroffen voor een conferentie in een land in het Midden-Oosten waar de ideeën en filosofie van Öcalan de komende maanden zullen worden besproken.”

Bron: ANF