Naela Quadri: strijd van Koerdische vrouwen tegen ISIS is historisch epos

Balochi’s die in Pakistan, Iran en Afghanistan wonen, worden al jaren aangevallen en vervolgd door deze staten. Het Balochi-volk, dat al vele jaren strijdt voor zijn rechten tegen aanvallen, wordt nog steeds afgeslacht. Naela Quadri, de eerste minister van de regering in ballingschap van Balochistan, sprak met ANF Nieuwsagentschap over de ervaringen van de Balochi-bevolking.

Wanneer is de regering van Balochistan in ballingschap opgericht en wat is haar doel?

De regering van Balochistan in ballingschap werd opgericht in 2016. Op 21 maart 2022 hebben we diplomatieke betrekkingen aangeknoopt met internationale instellingen, waaronder de Verenigde Naties, en mensenrechtenorganisaties die de bevrijding van Balochistan steunen. De Balochi-kwestie is geen interne kwestie in Iran, Afghanistan en Pakistan. Het Balochi-volk wil zelfbestuur in hun land. Ons doel is om Balochistan te bevrijden en een democratische en vreedzame staat te vestigen. Alle bovengrondse en ondergrondse rijkdommen moeten gelijkelijk worden verdeeld onder de mensen van Balochistan. Wij vechten voor 60 miljoen Balochistanen om hun rechten te krijgen.

Hoe beoordeelt u de aanvallen en schendingen van rechten tegen de Baloch-bevolking?

Er zijn ernstige criminele aanvallen tegen het Baloch volk. De staten Iran en Pakistan blijven het Baloch volk vervolgen. Het Baloch volk wordt geconfronteerd met genocide zoals gedefinieerd in artikel 2 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de voorkoming en bestraffing van genocide. Honderden oude graven zijn gevonden waar de lichamen van afgeslachte vrouwen, kinderen en mannen zijn gedumpt. Dokters die deze graven onderzochten, stelden vast dat de slachtoffers levend begraven waren. Terrorismebestrijding is zelf een instrument van terreur. Er zijn ook honderden ongemarkeerde lichamen doorzeefd met kogels en gemarteld. De lichamen van duizenden Baloch werden verminkt aangetroffen. In oktober 2022 werden bijna 500 lichamen gevonden op het dak van het Noshtar Miltan ziekenhuis. Tegelijkertijd heeft het Pakistaanse leger veel Baloch-vrouwen gemarteld en verkracht.

Hoe ziet u de strijd van Koerdische vrouwen tegen ISIS-bendes?

De strijd van Koerdische vrouwen tegen ISIS is een historisch epos in de wereld, een onvergetelijk verhaal van deze vrouwen die hun eer verdedigen en hun leven opofferen. Koerdische vrouwen zijn een heel belangrijk voorbeeld in de wereld op het gebied van strijd. We hopen dat de vrouwen in de wereld net zo zullen zijn als de Koerdische vrouwen. Het verzet en de kracht van Koerdische vrouwen zijn niet te meten.

Bron: ANF