Nationaal Congres van Koerdistan: Hoe kan Turkije gestopt worden?

  • Brussel

Het Nationaal Congres van Koerdistan heeft een document gepubliceerd over het nieuwe en zeer gerechtvaardigde debat dat in de internationale gemeenschap begon na het Turkse bloedbad in Zakho. De Turkse staat viel op 20 juli het dorp Perex aan. Negen Iraakse burgers werden gedood en tientallen raakten gewond.

Het document onderstreepte dat er tot dusver veel discussie is geweest over het beëindigen van de Turkse invasie en aanvallen in Koerdistan in het algemeen, en Zuid-Koerdistan/Noord-Irak in het bijzonder. Dergelijke oproepen werden altijd gedaan door de Koerdische publieke opinie aan internationale machten. Maar internationale mogendheden hebben altijd gezwegen over dit illegale gedrag van Turkije, dat oorlogsmisdaden pleegt. Als reden voor dit stilzwijgen stelden ze dat de Iraakse regering geen duidelijk standpunt innam. Nu, met deze laatste aanval, is een belangrijke kans ontstaan voor deze krachten om hun verplichtingen kunnen nakomen. Vooral als de VN haar eigen geloofwaardigheid en haar verplichtingen uit hoofde van haar handvest wil nakomen, zou zij deze klacht van de Iraakse staat als een kans moeten beschouwen. Irak heeft hen nu namelijk expliciet gevraagd om stappen te ondernemen.”

Het document werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en luidt als volgt:

“Als gevolg van de gevoeligheid en publieke druk die ontstond na het bloedbad van Iraakse toeristen door Turkije, moesten de VN eindelijk enkele verklaringen afleggen en moest de VN-Veiligheidsraad een spoedvergadering houden. De Verenigde Naties riepen donderdag op tot een “onmiddelijk en grondig” onderzoek naar het dodelijke bombardement dat een toeristenoord in de provincie Duhok in de Koerdische regio trof, waarbij negen Iraakse toeristen omkwamen en 33 andere mensen gewond raakten bij een aanval door Turkije. Het incident werd alom veroordeeld door de internationale gemeenschap, waaronder de VS, de Arabische Liga, China, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het VK en de VN. Op verzoek van de Iraakse autoriteiten kwam de VN-Veiligheidsraad op 26 juli 2022 bijeen. Tijdens die bijeenkomst riep de Iraakse regering de Verenigde Naties op een resolutie aan te nemen om de terugtrekking van het Turkse leger uit het noorden van het land te forceren. De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken hekelde ook de aanval voor de VN-Veiligheidsraad, noemde het “een flagrante agressie van het Turkse leger tegen onschuldige burgers” en benadrukte dat het “een militaire agressie was tegen de soevereiniteit, veiligheid en territoriale integriteit van Irak”. Hij vroeg het internationale orgaan om de genoemde resolutie en herinnerde hen eraan dat de aanwezigheid van Turkse troepen in de semi-autonome regio Koerdistan “illegaal” is, aangezien het niet de goedkeuring heeft van de Iraakse regering en het ook niet is vastgelegd in een veiligheidsmaatregel of militaire overeenkomst met Ankara. In die zin waarschuwde hij dat de aanwezigheid van Turkse militairen in dit deel van het land de instabiliteit zal vergroten. In een bericht aan de Veiligheidsraad over de Turkse aanval op 20 juli zei het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken dat “22.740 Turkse schendingen zijn gedocumenteerd. Bagdad eist excuses van Turkse kant voor Irak en zijn volk.

Waarom heeft Turkije deze resortplaats aangevallen?

De Turkse staat heeft deze aanval niet per ongeluk uitgevoerd; het deed het met opzet. Dit is zeker, aangezien Turkse troepen direct tegenover het dorp staan en daar 400-500 Turkse militaire voertuigen worden ingezet. Er zijn over het algemeen ongeveer duizend toeristen daar gevestigd. De Turkse staat weet ook dat het een toeristische plaats is. De Turkse staat kan een persoon onder een boom zien en hem vermoorden met zijn geavanceerde technologie, hoe kan hij per ongeluk een picknickplaats raken? Er is hier geen sprake van een vergissing en de Turkse staat heeft het gebied niet beschoten alleen omdat een commandant in de regio dat wilde.

Bijna 30 duizend Turkse soldaten in Zuid-Koerdistan

Het aantal militaire punten dat door de Turkse staat in Zuid-Koerdistan is opgericht, ligt rond de 100, maar het aantal soldaten dat momenteel wordt ingezet en actief is op Iraaks grondgebied is minstens 30 duizend. Bovendien zijn de speciale troepen, commando’s en alle deskundige brigades van de Turkse staat momenteel gevestigd in Zuid-Koerdistan, dat wil zeggen in Irak. In de periode van drie maanden van 14 april tot 14 juli 2022 bedraagt het aantal Turkse bombardementen door straaljagers op Iraaks grondgebied 2.574 en het aantal aanvallen door helikopters 1.933.

Nu wordt er intensief over deze aanval gesproken in Irak, Zuid-Koerdistan en in heel Koerdistan. Het dorp Perex ligt in Heftanîn. Het dorp ligt anderhalve kilometer van de officiële grens van Turkije. Er is het gebied Kiryaresh, waar een grote Turkse militaire basis is gevestigd. De Turkse staat heeft momenteel 23 heuvels in Heftanîn bezet, heeft op 23 plaatsen militaire bases gebouwd en de meeste bevinden zich rond Perex.  Achter Perex bevinden zich Turkse koloniale troepen en er is een grens naar het westen. In feite is het een regio onder controle van Turkse troepen.

Turkije had zo’n reactie niet verwacht

Misschien had Turkije niet zo’n sterke reactie op zijn aanval verwacht. Ze hadden het niet verwacht omdat ze daarvoor al veel moordpartijen hebben gepleegd en geen enkel land heeft ooit gereageerd. Zo vonden er verschillende bloedbaden plaats rond Qandil, in Sheladize en meest recentelijk in Bamerne. Vorig jaar troffen ze een ziekenhuis in Sikeniyê in Shengal (Sinjar) en kwamen 8 burgers om het leven. Als de Iraakse staat en de regering van al-Kadhimi destijds op Turkije hadden gereageerd, zou dit laatste bloedbad niet hebben plaatsgevonden. In augustus 2020 werden de twee hoogste militaire bevelhebbers van het Iraakse leger, Zubayir Hali en Muhammed Rashit, opzettelijk vermoord door de Turkse staat, maar de Iraakse premier onderwierp zich aan Erdoğan. Ze gaven geen enkele reactie. Daarom handelt de Turkse regering comfortabel, maar deze keer heeft vooral het Iraakse volk Turkije een zeer waardevol antwoord gegeven.

Het Iraakse volk zegt nu ‘genoeg is genoeg’. De laatste aanval was in die zin de druppel. Er is dus een serieuze reactie ontstaan. Toen de mensen gezamenlijk zo’n reactie aan Turkije toonden, legden zowel Iraakse als Zuid-Koerdische functionarissen verklaringen af, en er is reactie gekomen van de kant van de regeringen.

Hoewel er enkele tekortkomingen zijn, is er toch een zekere mate van reactie ontstaan. Als ze deze reactie eerder hadden getoond, zou de Turkse staat niet in staat zijn geweest om dergelijke bloedbaden te plegen. Als de Turkse staat niet wordt gestopt, kan hij alles doen omdat hij zijn dominantie over het gebied wil vestigen. Ze hebben zo’n doel en als het nodig is, slaan ze toe zonder onderscheid te maken tussen soldaten en burgers.

Ontkenning, bloedbad en leugens

De Turkse staat heeft ontkend dit bloedbad te hebben gepleegd. Het beweerde zelfs dat de “PKK het deed”. Hoewel Irak aantoonde dat dit bloedbad werd gepleegd door de Turkse staat, ontkende Turkije het. Deze ontkenning zorgt ervoor dat de wereld de realiteit van Turkije ziet. Wat is deze realiteit? Dit is wat Turkije altijd doet. Turkije promoot terreur in Koerdistan, maar beschuldigt ons ervan ‘terroristen’ te zijn. Het doodt onze mensen, maar zegt: ‘Ik dood geen burgers’. Het ontkent en negeert het Koerdische volk sowieso volledig. De realiteit van de Turkse staat is ontkenning, bloedbad en leugens. De Turkse staat beoefent staatsterrorisme. Dit is wat de Turkse staat is. Ook dit laatste incident heeft het ontkend. De Iraakse autoriteiten hebben bevestigd dat Turkije het heeft gedaan, maar ze houden er geen rekening mee. De Turkse autoriteiten hebben bijvoorbeeld niet eens gereageerd op Irak. Ze zeiden zelfs: ” Trap niet in de val, laten we samenwerken” alsof ze met een kind praten. Ze hebben niet eens respect. Daarom liet het bloedbad weer een beetje het ware gezicht van de Turkse staat zien.

Waarom heeft de PKK al haar troepen naar Zuid-Koerdistan verplaatst?

Sommigen bekritiseren de PKK en zeggen dat ze haar oorlog met de Turkse staat naar Zuid-Koerdistan heeft gevoerd. Er hebben ook enkele discussies plaatsgevonden in het Iraakse parlement over deze kwestie. Sommigen beweren dat de PKK het grondgebied van Noord-Koerdistan (Turkije) vanuit Zuid-Koerdistan binnenkomt, de Turkse troepen daar aanvalt en vervolgens terugkeert naar Zuid-Koerdistan. Dit is niet het geval. Zoiets is de afgelopen 10 jaar niet gebeurd. Tien jaar geleden was er een wapenstilstand tussen de PKK en de Turkse staat. Het staakt-het-vuren duurde twee en een half jaar. Volgens de overeenkomst zou de PKK al haar troepen naar Zuid-Koerdistan verplaatsen. Ze hadden al een deel van hun troepen teruggetrokken, maar toen ze zagen dat de Turkse staat geen goede bedoelingen had, stopten ze de terugtrekking van de troepen. In die tijd was de regionale regering van Koerdistan ook betrokken bij de verplaatsing van PKK-troepen naar Zuid-Koerdistan; zij wisten het en bevestigden het. Irak bevestigde het ook de facto. Guerrilla-troepen moesten zich terugtrekken in Zuid-Koerdistan om de onderhandelingen met Turkije voort te zetten. Toen stopte Erdogan het vredesproces, hoewel er een memorandum van overeenstemming werd ondertekend in het Dolmabahçe-paleis in Istanbul. Sindsdien heeft de Turkse staat unilateraal aanvallen uitgevoerd waar de PKK troepen heeft. Dit is hoe de huidige oorlog plaatsvindt. Turkije heeft deze oorlog naar Zuid-Koerdistan gebracht. Ze vallen de PKK eenzijdig aan en willen de gebieden bezetten die deel uitmaken van het nationale pact.

Als het doelwit de PKK is, wat doen Turkse troepen dan in Bashiqa bij Mosul?

Als de PKK de oorzaak is van de aanslagen, waarom heeft het Turkse leger dan een basis in Bashiqa? Waarom heeft de Turkse staat zijn troepen niet teruggetrokken uit Bashiqa toen de Iraakse regering hen drie tot vier jaar geleden vroeg om dit te doen? Turkije heeft zijn troepen nooit teruggetrokken en zet nu in het geheim zijn troepen in op Kirkuk. Het wil ook Kirkuk bezetten via zijn troepen die het inzet als burgers en MIT (Turkse inlichtingendienst) elementen. Het bouwt een kracht op en traint daar zijn krachten. De Turkse staat heeft plannen voor dit land. Dit moet gezien worden. Misschien heeft een deel van het probleem betrekking op de PKK, maar de PKK is niet het hele probleem. Dit is ook een realiteit en moet worden gezien.

Hoe kunnen Irak en de VN de Turkse bezetting stoppen?

Ondanks de huidige interne problemen heeft de Iraakse staat een sterke positie tegen de Turkse staat. En nu bijvoorbeeld, als Irak de grenspoort twee maanden sluit en geen handel drijft met Turkije, kan dat zelfs de AKP-MHP-regering doen instorten. Momenteel zijn Zuid-Koerdistan en Irak als een redder in nood voor de Turkse staat. Turkije verkoopt zijn producten in dit landen. Als de Iraakse staat de handel met Turkije nu stopzet, zal Turkije de daaruit voortvloeiende economische crisis niet kunnen doorstaan en zal het instorten. Met andere woorden, Irak heeft een economische kaart die zijn hand versterkt. Irak kan een standpunt innemen en op deze manier het nodige antwoord geven aan de Turkse staat. Op deze manier zijn niet alleen de mensen die zijn gedood in Perex-Zakho, maar ook 138 burgers die op Iraakse bodem zijn gemarteld als gevolg van de Turkse aanvallen in de afgelopen 7 jaar, inclusief degenen die zijn gemarteld door het kolonialisme in Zuid-Koerdistan , Irak en Rojava, in vrede kunnen rusten. Daarom moet een dergelijke houding tot stand komen.

Dus het feit dat de Turkse staat tegenwoordig steeds grotere delen van Zuid-Koerdistan bezet, militaire basissen vestigt, massamoorden veroorzaakt in steden en dorpen met artillerie- en luchtaanvallen, en dat Irak niet in staat is om hier als staat een afschrikkende reactie op te geven, is precies het resultaat van dit interne politieke conflict en omdat de internationale mogendheden tot dusverre hebben geweigerd serieuze kritiek te uiten op deze bezetting.

Als de VN en Irak echt niet willen dat het bloedbad van Zakho wordt herhaald en als ze een einde willen maken aan de huidige staat van bezetting door de Turkse staat, moeten ze een meer vastberaden houding aannemen en hun wettelijke verplichtingen nakomen. Anders zal het onmenselijke beleid van de Turkse staat de oorzaak zijn van nog meer lijden en verliezen, en zal de Turkse staat een permanente bezettingsmacht in Irak worden.

De laatste dringende vergadering van de VN-Veiligheidsraad over dit bloedbad was een positieve stap, maar als het zijn beslissingen niet opvolgt en de nodige stappen onderneemt om de aanvallen van de Turkse staat te stoppen, zal de Turkse staat deze aanvallen voortzetten.

De bijlage laat zien hoe Turkije al jaren moordpartijen beoefent in Zuid-Koerdistan. Ze konden het alleen doen omdat het stilzwijgen van de internationale strijdkrachten hen de aanmoediging gaf om dat te doen. Daarom is het tijd om een einde te maken aan de Turkse schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht.”