Negen waterstations in Tabqa buiten gebruik nu Turkije water gebruikt als wapen tegen Rojava

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Leden van het Waterdepartement en het Democratisch Burgerlijk Bestuur in Tabqa legden een verklaring af aan de pers over het watertekort in de regio.

De persverklaring werd voorgelezen door Hemûd Şêx, covoorzitter van het Tabqa Waterdepartement, die benadrukte dat de binnenvallende Turkse staat waterbronnen als wapen blijft gebruiken terwijl het alle onmenselijke maatregelen tegen Noordoost-Syrië inzet.

Hemûd Şêx wees erop dat de Turkse staat doorging met het schenden van de overeenkomsten over het water van de rivier de Eufraat, wat resulteerde in een daling van het niveau van dammen en meren, waaronder de Tabqa Dam, die 4 miljard kubieke meter water verloor als gevolg van deze praktijken.

Hemûd Şêx merkte op dat negen watervoorzieningsstations volledig buiten werking waren, waardoor de mensen die ervan afhankelijk zijn zonder water kwamen te zitten.

De verklaring eindigde met een oproep aan de Verenigde Naties om een effectieve rol te spelen en te voorkomen dat de Turkse staat zijn oorlogsmisdaden tegen de bevolking voortzet.