‘New World Embassy: Kurdistan’ in Lausanne

  • Zwitserland

Van 23 tot 24 september 2023 zal het Vidy Lausanne-theater de ‘kortstondige ambassade van een nieuwe wereld’ herbergen, gecentreerd op Koerdistan, als onderdeel van de herdenkingen van het Verdrag van Lausanne dat Koerdistan in stukken verdeelde en de weg opende naar het fysieke, taalkundige en culturele genocide op de Koerden.

Het is gericht op een toekomst die wordt bevorderd door de Koerdische situatie en is bedacht door de kunstenaar Jonas Staal en Nilufer Koç, een lid van het Nationaal Congres van Koerdistan.

Het programma omvat een selectie films gekozen door regisseur Sevinaz Evdike, evenals 4 workshops om de sprekers, hun campagnes, hun uitdagingen en hun huidige methoden te presenteren, om de deelnemers voor te bereiden op de diplomatieke kringen in de middag.

Elke namiddag zullen twee diplomatieke cirkels een Koerdische afgevaardigde, een vertegenwoordiger van een internationale organisatie en een Zwitserse expert samenbrengen. Samen zullen ze, geïnspireerd door ecologische en feministische initiatieven in Koerdistan, met het publiek discussiëren en zich voorstellen wat het betekent om een democratie te hebben voorbij de staat, een staatloze dekolonialiteit, de behoefte aan solidariteitsculturen of de mogelijkheid van een globaal democratisch confederalisme.

Honderd jaar geleden ontmantelden de ondertekenaars van het Verdrag van Lausanne het Ottomaanse Midden-Oosten en weigerden een natie aan het Koerdische volk door zijn traditionele grondgebied op te delen in de nieuwe entiteiten die Turkije, Syrië, Iran en Irak zouden worden. Vandaag plaatst de huidige situatie de Koerden tussen het verzet tegen Daesh, het ondergaan van vervolging en het vestigen van een experimentele, extranationale, lokale en feministische democratie in Rojava. Vidy verwelkomt de kortstondige ambassade van een nieuwe wereld, waar participatieve workshops, films en rondetafelgesprekken zullen plaatsvinden die politici, deskundigen en kunstenaars zullen samenbrengen rond de vragen van democratie zonder staat en solidariteitsculturen. De Koerden zitten momenteel gevangen tussen verzet tegen Daech (IS), vervolging en de oprichting van een experimentele, buitennationale, lokale en feministische democratie in Rojava (West-Koerdistan, Syrië).

New World Embassy: Kurdistan is een artistiek project van Nilüfer Koç van het Koerdisch Nationaal Congres (KNK) en kunstenaar Jonas Staal. Het heeft de vorm van een grootschalige installatie die gedurende twee opeenvolgende dagen zal functioneren als een alternatieve ambassade voor de Koerdische volken, die zich vandaag de dag onder bezetting van vier verschillende natiestaten bevinden: Bakur (Noord-Koerdistan, Turkije), Rojhilat (Oost-Koerdistan, Iran), Başȗr (Zuid-Koerdistan, Irak) en Rojava (West-Koerdistan, Syrië).

De afscheiding van historisch Koerdistan kan gedeeltelijk worden teruggevoerd tot het Verdrag van Lausanne dat in 1923 in Zwitserland werd ondertekend en dat het grootste deel van het Koerdische thuisland aan het moderne Turkije toekende. De oprichting van deze “ambassade zonder staat” in Lausanne is dus een poging om deze historische onrechtvaardigheid te confronteren, maar ook om de alternatieve ideeën van zelfbeschikking te vertegenwoordigen die de Koerdische volkeren ontwikkelden als reactie op hun bezetting en afscheiding. Abdullah Öcalan’s visie van een “staatloze democratie” bijvoorbeeld, die de patriarchale, nationalistische en kapitalistische mentaliteit van de staat bekritiseert, wordt vandaag de dag in praktijk gebracht in verschillende delen van Koerdistan, en kan beschouwd worden als een essentieel alternatief voor de crises van het interstatelijke systeem.

Net zoals de Koerden een “statenloze democratie” voor ogen hebben, zal deze ambassade werken als een “statenloze ambassade”. Ze geeft voorrang aan diplomatie van het volk – culturele diplomatie – boven staatsdiplomatie en brengt vertegenwoordigers uit de verschillende delen van Koerdistan samen met progressieve politici, inheemse volkeren, solidariteitsbewegingen en allerlei culturele werkers. Samen bespreken en verbeelden ze met het publiek wat het betekent om de praktijk van democratie los te koppelen van de staat, hoe een staatloze dekolonialiteit er in de praktijk uitziet, de noodzaak van solidariteitsculturen en de mogelijkheid van een staatloze werelddemocratie.

Tijdens de openingsdagen van de New World Embassy: Kurdistan zullen “diplomatieke kringen” plaatsvinden die ‘s middags en ‘s avonds persoonlijk of via livestream kunnen worden bijgewoond – beide zullen worden ondersteund door drietalige simultaanvertaling Koerdisch-Frans-Engels. De diplomatieke kringen nemen de vorm aan van openbare bijeenkomsten waarin staatloze diplomaten samenkomen om te onderzoeken in hoeverre staatloze democratie kan fungeren als een alternatief paradigma om de huidige crises van toenemend autoritarisme, economische precariteit en ecologische ineenstorting het hoofd te bieden. Deze worden gevolgd door collectieve diners met het publiek, waar intiemere uitwisselingen en het opbouwen van relaties mogelijk zijn. Tijdens de ochtendsessies van beide dagen kan het publiek deelnemen aan intensieve workshops over onderwerpen als gemeenschappelijk zelfbestuur, sociale ecologie en staatloos campagne voeren.

Rond New World Embassy: Kurdistan organiseert het theater een programma met muziek van Koerdische artiesten en een selectie films. Dit aspect van ‘culturele diplomatie’ biedt de mogelijkheid om meer te leren over de geschiedenis van de Koerdische strijd en hun alternatieve visie op een democratie zonder staat.

Tegelijkertijd zal in Plateforme 10 de tentoonstelling Stateless States van Jonas Staal te zien zijn, een verbeelding van een staatloze wereldpolitiek. Door middel van architectonische modellen van alternatieve ambassades en parlementen, kaarten die de zelfbeschikkingsclaims van verschillende statenloze bewegingen illustreren en video’s probeert Stateless States ons te bevrijden van de traditionele notie van de staat ten gunste van een nieuwe statenloze mondiale cultuur.