Nieuwe brochure over democratische moderniteit als leidraad voor het bouwen aan een nieuw internationalisme

De Academie voor Democratische Moderniteit heeft een nieuwe (Engelstalige) brochure gepubliceerd met de titel “De theorie van de democratische moderniteit als leidraad voor het bouwen aan een nieuw internationalisme”.

De brochure presenteert het alternatieve systeem van de democratische moderniteit en gaat in op de betekenis ervan als een nieuwe school voor sociale wetenschappen. Met een definitie van “Werelddemocratisch Confederalisme” zullen de principes voor een nieuw internationalisme worden geïllustreerd en zullen de concrete taken voor de opbouw van democratische moderniteit worden beschreven.

De brochure is hier te downloaden