Nieuwe “disciplinaire straf” gegeven aan Abdullah Öcalan

  • Turkije

Op 10 juli werd een verzoek ingediend bij de rechter met het verzoek om familiebezoek toe te staan voor de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan en andere gevangenen in Imralı, Hamili Yıldırım, Veysi Aktaş en Ömer Hayri Konar. Allen worden in absolute afzondering vastgehouden in de Imralı gevangenis.

De rechter, die de aanvraag op 18 juli afwees, verklaarde dat er een nieuwe “disciplinaire sanctie” was opgelegd aan Abdullah Öcalan en de andere gevangenen die al meer dan twee jaar geen toestemming hadden gekregen om zijn advocaten en families te ontmoeten.

De rechter bracht de advocaten op 19 juli op de hoogte van de beslissing, maar gaf geen informatie over de datum en de reden van de “disciplinaire straf”.

Sinds 25 maart 2021 is er geen nieuws meer van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan.

De bezorgdheid over de situatie van Öcalan nam toe nadat Sabri Ok, lid van de Uitvoerende Raad van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK), in een interview op het Koerdische tv-kanaal Sterk TV op 8 juli zei dat er onlangs anoniem dreigbrieven naar Abdullah Öcalan waren gestuurd via de gevangenisadministratie van Imrali.

Advocaten vragen twee keer per week om een ontmoeting met Abdullah Öcalan. Aanvragen voor bezoeken worden echter systematisch onbeantwoord gelaten. In sommige gevallen krijgen advocaten maanden later te horen dat er disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen de leider van het Koerdische volk en dat er daarom geen bezoek kan worden toegestaan.

In een verklaring op 2 mei 2023 zei het Asrın Advocatenkantoor het volgende: “We hebben sinds 25 maart 2021 niets meer van Öcalan gehoord. Ondanks alle verzoeken en inspanningen van zijn advocaten en familieleden, zijn we niet op de hoogte van de leefomstandigheden en gezondheidstoestand van Öcalan en onze drie andere cliënten op Imrali. Deze situatie baart ons en de hele samenleving zorgen.”

Onlangs ontstond er in Turkije een debat waarin werd gespeculeerd over gesprekken met Abdullah Öcalan in de aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen op 14 mei. Het advocatenkantoor Asrin, dat Öcalan en zijn drie medegevangenen op het gevangeniseiland vertegenwoordigt, beoordeelde deze geruchten als manipulatie en zei: “We moeten nogmaals benadrukken dat we sinds 25 maart 2021 niets meer van Öcalan hebben gehoord. Ondanks alle verzoeken en inspanningen van zijn advocaten en familieleden, zijn we niet op de hoogte van de leefomstandigheden en gezondheidstoestand van Öcalan en onze drie andere cliënten op Imrali. Deze situatie baart ons en de hele samenleving zorgen.”

De verklaring van Asrın Advocatenkantoor wees erop dat: “Tijdens de verkiezingscampagne zijn de politieke centra verwikkeld in een propagandawedloop rond Öcalan. Onder deze omstandigheden willen we de hele samenleving informeren dat het gebrek aan nieuws en de strikte isolatievoorwaarden voortduren en dat al deze discussies plaatsvinden zonder dat Öcalan hiervan op de hoogte is, zijn bijdrage levert en deelneemt. Wat juist is en wat zou moeten gebeuren, is Öcalan onmiddellijk de gelegenheid geven om zijn advocaten te ontmoeten. De wet en de minimale ethiek vereisen dit ook. Onder deze omstandigheden, waarin Öcalan geen mogelijkheid heeft om zich te uiten, denken we niet dat speculatieve discussies die zouden betekenen dat de realiteit van isolatie en gebrek aan nieuws wordt genegeerd of geblokkeerd, juist zijn.”

In zijn verklaring die op 2 mei werd gepubliceerd in verband met de gesprekken in kwestie over Imrali, zei het Asrin Advocatenkantoor:

* Wij hebben geen berichten ontvangen van Öcalan en onze drie andere cliënten na 25 maart 2021, toen een telefoongesprek met zijn broer werd onderbroken en niet kon worden voortgezet. Wij kennen de reden van deze onderbreking niet.

* Wij hebben geen informatie over de detentieomstandigheden, de behandeling en de gezondheidstoestand van onze cliënten op Imrali.

* Volgens artikel 66/3 van wet nr. 5275 hebben veroordeelden het recht “om onmiddellijk gebruik te maken van de telefoon- en faxfaciliteiten van de gevangenis in geval van overlijden, ernstige ziekte, epidemische ziekte of natuurramp van hun erfgenamen, nakomelingen, echtgenoten en broers en zussen”. Desondanks werd Öcalan en onze andere cliënten dit recht ontnomen, zelfs in het geval van overlijden, laat staan ziekte, van hun familieleden, en dit verbod werd zelfs tijdens de aardbeving van 6 februari niet versoepeld.

* Öcalan kon 14 jaar lang alleen gebruik maken van een eenkanaalsradio en had pas in 2013 toegang tot televisie, die voor alle gevangenen beschikbaar is. Uit een rapport van mei 2018 blijkt echter dat tv-kanalen werden beperkt en dat kranten met een vertraging van 40 dagen werden bezorgd.

* Öcalan werd van 16 februari 1999 tot 17 november 2009 tien jaar en negen maanden in eenzame opsluiting vastgehouden in de eilandgevangenis, waarna nog vijf van onze cliënten werden overgebracht naar Imrali. Hoewel deze gevangenen later werden uitgewisseld, zoals beschreven in de CPT-rapporten van 2016 en 2019 (Comité ter voorkoming van foltering), konden onze cliënten slechts zes uur per week samenkomen en de rest van de tijd alleen in hun cel doorbrengen.

Zorgen toegenomen na CPT-bezoek aan Imrali

De bezorgdheid over de situatie van de PKK-leider nam toe na het bezoek van het Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) van de Raad van Europa aan Turkije van 20-29 september 2022. In een verklaring op 3 oktober kondigde het CPT aan dat de gevangenis op het eiland Imralı een van de instellingen was die het bezocht.

Het Asrın Advocatenkantoor meldde echter dat er tijdens het bezoek van het CPT geen ontmoeting was met Abdullah Öcalan en dat dit hun bezorgdheid deed toenemen. Het Asrın Advocatenkantoor zei op 29 november: “We hebben gehoord dat de heer Öcalan de CPT delegatie niet heeft gezien tijdens haar bezoek aan Imrali Island in september 2022.”

Omstandigheden van buitengewone isolatie

De gesloten hoogbeveiligde gevangenis van het type Imralı F werd in februari 1999 speciaal gebouwd voor Abdullah Öcalan en wordt sindsdien geëxploiteerd op basis van een speciale status en met speciale praktijken.

Onder het zogenaamde verzwaarde executie regime, zijn Abdullah Öcalan en zijn medegevangenen, Hamili Yildirim, Ömer Hayri Konar en Veysi Aktaş, lange tijd vastgehouden onder omstandigheden van buitengewone isolatie, 24 jaar voor Öcalan en acht jaar voor elk van de andere gevangenen.

Ondanks al hun pogingen hebben advocaten van het in Istanbul gevestigde Asrin Advocatenkantoor, dat Abdullah Öcalan en zijn drie medegevangenen vertegenwoordigt, sinds 25 maart 2021 geen enkel teken van leven van hun cliënten kunnen ontvangen. Ze konden geen enkele informatie krijgen over hun gezondheidstoestand, hun detentieomstandigheden, hun juridische situatie in 2022. Hun cliënten hebben al 23 maanden op geen enkele manier iets van zich laten horen.

Öcalan zit sinds 1999 in een enkele cel

Volgens het “2022 Annual Assessment Report on Rights Violations and the Current Conditions in Imrali Island Prison”, vrijgegeven door Asrın Advocatenkantoor op 15 februari 2023, wordt Abdullah Öcalan sinds 15 februari 1999 vastgehouden in een enkele cel op Imrali. De eerste tien jaar was hij de enige gevangene op het gevangeniseiland. In november 2009 werden nieuwe cellen aan de gevangenis toegevoegd en werden vijf andere gevangenen binnengebracht. Desalniettemin zat Öcalan nog steeds 23 uur per dag op weekdagen en 24 uur per dag in het weekend in eenzame opsluiting.

Tot 2011 was het recht van Öcalan om zijn advocaten te zien beperkt tot één uur per dag per week, maar in feite werd hem voortdurend verhinderd gebruik te maken van dit beperkte recht, waarbij de autoriteiten beweerden onder het voorwendsel van “ongunstige weersomstandigheden” of een “technisch defect” van de kustvaarder die naar het eiland gaat. In de twaalf jaar sinds 27 juli 2011 heeft hij zijn advocaat slechts vijf keer kunnen zien, tussen mei en augustus 2019. De laatste van deze vijf ontmoetingen vond plaats op 7 augustus 2019.

Sinds 2014 heeft Öcalan vijf keer bezoek gekregen van familieleden. Het bezoek van zijn broer aan de gevangenis op 3 maart 2020 markeert Öcalans laatste directe contact met zijn familie. Ook heeft hij in 24 jaar slechts twee keer via de telefoon met de buitenwereld gecommuniceerd (op 27 april 2020 en 25 maart 2021). Tijdens het laatste telefoongesprek op 25 maart 2021 viel de verbinding al na twee minuten weg en kon niet meer worden hersteld. Öcalan heeft sindsdien niets meer van zich laten horen.

Geïsoleerde opsluiting

In het rapport van Asrın staat dat de situatie van hun cliënten door het CPT in haar rapport van 5 augustus 2020 is beschreven als een vorm van “incommunicado” detentie (paras. 48 en 49). Het CPT benadrukte dat een dergelijke gang van zaken onaanvaardbaar is en drong er bij de Turkse autoriteiten op aan hier zo snel mogelijk een einde aan te maken. “Incommunicado” detentie betekent dat de gedetineerde of veroordeelde volledig wordt afgesloten van elk contact met de buitenwereld en dus met niemand kan communiceren, ook niet met zijn/haar familie, vrienden en advocaten.

De “incommunicado” detentie ging in 2022 zonder onderbreking door, ondanks de wekelijkse verzoeken van advocaten aan de autoriteiten waarin zij verzochten om de families en advocaten de gevangenis te laten bezoeken. Vanaf 25 maart 2021, de laatste datum van contact met Imrali, tot eind 2022 werden in totaal 238 verzoeken om bezoeken van advocaten en nog eens 79 verzoeken om bezoeken van familie/voogden ingediend. Op deze verzoeken werd niet gereageerd. Advocaten ontvingen in deze periode ook geen brieven, telegrammen of faxen van hun cliënten; er was ook geen telefonisch contact.

Beperkingen door verzonnen beslissingen

“Nadat we ons tot verschillende internationale mechanismen hadden gewend, vernamen we uit de antwoorden van de regering dat het recht van onze cliënten om via de telefoon te communiceren voor zes maanden was beperkt door besluiten van de Directie en Raad van Toezicht van de gevangenis van respectievelijk 18 oktober 2021, 30 maart 2022, 9 mei 2022 en 9 juni 2022. Deze beperkingsbesluiten werden niet aan de advocaten meegedeeld; de procedures werden in het geheim uitgevoerd, buiten de advocaten om. Het was dus duidelijk dat het recht van onze cliënten om via de telefoon te communiceren onderworpen is aan periodieke beperkingen door middel van verzonnen besluiten die eens in de zes maanden worden uitgevaardigd.

Bovendien hebben we geen enkele reactie ontvangen op de vele brieven die het hele jaar door met regelmatige tussenpozen naar onze klanten zijn gestuurd. Het is niet bekend of deze brieven überhaupt zijn afgeleverd bij de geadresseerden. Op onze beurt hebben we in 2022 ook geen brieven, telegrammen of faxen van onze klanten ontvangen.

Daarnaast zijn de feitelijke en onwettige verboden op familie- en advocaatbezoeken die al vele jaren van kracht zijn, systematisch en zonder ophouden gehandhaafd, zodat er in 2022 geen enkel familie- of advocaatbezoek heeft kunnen plaatsvinden. In dit opzicht werd 2022 gekenmerkt door de absolute onmogelijkheid om enig contact te leggen met onze cliënten in de gevangenis op het eiland İmralı.”