Nieuwe horizonten openen met collectieve kracht

Terwijl in Koerdistan en Turkije een bloedbad wordt aangericht, klinkt de stem van het “nationale koor” steeds luider, dat hardnekkig weigert deze realiteit te erkennen en zichzelf presenteert als verdediger van de mensenrechten. De wereld van de typisch Turkse denkers, de regering en de “intellectuelen en journalisten” die met de regering samenwerken, praten schaamteloos en immoreel over hun zorgen over een bloedbad in het Midden-Oosten. Ze beschuldigen Europa en het Westen van hypocrisie en vergeten daarbij de kleur van hun eigen gezicht. Terwijl ze spreken over de verdediging van Palestina, bombardeert de Turkse luchtmacht de burgerbevolking in Rojava.

Toen de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan het bevel gaf voor de luchtaanvallen en drones, zei hij openlijk dat de infrastructuur het doelwit was. De bevolking werd rechtstreeks aangevallen. Met militaire aanvallen op faciliteiten en vitale structuren worden weerloze mensen gedwongen tot overgave. Misdaden tegen de menselijkheid worden als heldendaden uitgeroepen en recht en onrecht worden omgedraaid.

En nu willen degenen die het niet nodig achten om te vragen wat hun eigen regering doet in Rojava/Noordoost-Syrië en de regio, de wereld advies geven over het Midden-Oosten. Kan men zo onethisch en ruggengraatloos zijn? De krachten in Noord- en Oost-Syrië hebben de hele strijd tegen IS gevoerd. Het lijkt tevergeefs te zijn om humaniteit, logica en recht te zoeken bij degenen die vergiftigd zijn door de ideologie van het Turkisme.

Wanneer de vreugde in de keel blijft steken

De fascistische regering van Erdoğan valt Rojava aan onder voorwendsels omdat ze het autonome vrije leven van de Koerden in Syrië niet accepteert. De Turkse staat heeft geen enkele kogel afgevuurd tegen IS. Ze hebben IS beschermd, gevoed en bewapend, hun grenzen geopend en gewacht tot ze de Koerden en de Yezidi-gemeenschap zouden uitmoorden. Terwijl IS mensen, vooral vrouwen, in Rojava en Şengal afslachtte en tot slaaf maakte, hield Erdoğan dag en nacht de grens in de gaten en verklaarde vol vreugde dat Kobanê zou vallen. Hij lijdt nog steeds onder deze obsessie. Hij intensiveert de oorlog door nu zelf militaire aanvallen uit te voeren op het gebied dat hij niet permanent kon veroveren op IS. Elke vermoorde Koerd wordt gevierd in de waan van een “nationale overwinning”.

Genocide als drijvende kracht van het Turkisme

Om meer redenen en voorwendsels voor militaire aanvallen te produceren, wordt het Turkisme aangewakkerd met een islamitische saus. Genocide komt overeen met de ideologische mentaliteit van het Turkisme en wordt beschouwd als een drijvende kracht. Wie zich Turk of Turkse noemt, kan geen stap verder gaan zonder de bloedige geschiedenis van Turkije onder ogen te zien en het huidige AKP/MHP-fascisme in twijfel te trekken. Niemand is vergeten hoe ze hun civiele aanspraak vergaten en applaudisseerden toen Erdoğan Efrîn [Afrin] met bommen verwoestte.

Voor Palestina een engel, voor Koerdistan een monster

De Israëlische Communistische Partij en democratische Israëliërs geven moedige verklaringen af en houden Netanyahu verantwoordelijk voor de oorlog. In Turkije zijn dezelfde mensen die zwijgen over Erdoğan en zijn oorlogsraad, democraten als het om de Palestijnse zaak gaat. Zelfs geselecteerde commentatoren laten Erdoğan buiten beschouwing en verwijzen naar sommige functionarissen van de AKP. Als het om Palestina gaat, zijn ze democraten, maar als het om de Koerden gaat, vertonen ze een typisch fascistische en racistische houding. Is er een grotere hypocrisie dan deze?

Voor de Turkse staat is de Palestijnse zaak een instrument en een diplomatieke troef om invloed te verwerven in de islamitische wereld. Ook hier geldt: Aangezien men dezelfde mentaliteitscode deelt met de organisaties van de islamitische jihad, werkt men samen voor enkele belangen. Erdoğan, die steunt op IS en de bendes die daaruit zijn voortgekomen, is een engel als het om de Palestijnse zaak gaat, maar een monster als het om de Koerdische zaak gaat.

Lijn van verzet tegen het Turkse regime

Aangezien de praktijken van het AKP/MHP-fascisme voldoende bekend zijn, gaat het er vooral om de situatie niet langer vanaf de zijlijn te observeren en af te wachten met zwakke reacties, maar om de maatschappelijke strijd aan te gaan, in de aanval te gaan met een gezamenlijke actielijn en op de juiste manier het leiderschap op zich te nemen.

Hiervoor is het vooral noodzakelijk om het klassieke begrip van macht en oppositie te veranderen, de strijd binnen het systeem op te geven en de strijdlijn te bepalen met het perspectief van een democratische revolutie tegen de fascistische dictatuur van het regime in Turkije. Het potentieel voor allianties en acties mobiliseren voor een gezamenlijke, goede toekomst voor de volkeren van Turkije en Koerdistan en erkennen dat een beleid en praktijk die alleen gebaseerd zijn op partijdenken niets anders betekent dan het dienen van de macht en de fascistische staatsstructuur. De collectieve kracht van iedereen mobiliseren wiens belangrijkste zorg de vrijheid van vrouwen, maatschappelijke vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrede is door zich te verenigen voor fundamentele rechten en vrijheden zonder deze kwesties lokaal aan te pakken.

Collectieve politieke strijddynamiek

Elke beweging, politieke partij en niet-gouvernementele organisatie die de strijd tegen het fascisme werkelijk begrijpt, moet afzien van het bepalen van de agenda op basis van hun eigen prioriteiten. Iedereen moet zich richten op de echte problemen en op zoek gaan naar oplossingen en projecten.

Als iedereen die tegen het fascisme is, geen serieuze, gezamenlijke coalitie ontwikkelt tegen de belangrijkste problemen in Turkije en Koerdistan en deze strijd niet aangaat, zal de levensduur van het AKP/MHP-regime worden verlengd. De belangrijkste taak van de maatschappelijk-politieke strijddynamiek, van alle georganiseerde structuren, inclusief politieke partijen, is de collectieve strijd tegen het AKP/MHP-fascisme, dat Koerdistan in vuur en vlam zet, Turkije op sociaal, economisch en cultureel gebied naar de rand van instorting brengt en de oorlogsfronten in de hele regio verhardt.

Zonder oplossing voor de Koerdische kwestie kan niemand ademhalen

De reden waarom de antidemocratische structuur van de Turkse Republiek, opgericht met de mentaliteit van de Unie- en Vooruitgangspartij, langzaam verandert in een islamitisch-fascistisch regime, ligt uitsluitend in het beleid van ontkenning en vernietiging met betrekking tot de Koerdische kwestie. Zolang het systeem van het gevangeniseiland Imrali en de strategie van totale volkerenmoord op de Koerden blijft bestaan, zal democratie een droom blijven. De fascistische regering versterkt het nationalisme, chauvinisme en politieke islam om haar militaire beleid door te drukken. Zolang Abdullah Öcalan niet vrij is en de Koerdische kwestie niet democratisch wordt opgelost, kan Turkije niet democratiseren en kan niemand ademhalen.

Het gevaar staat niet voor de deur, het is al binnen

Het is simpelweg inconsequent en opportunistisch als groepen die kritisch staan tegenover de regering zich niet uitspreken tegen de aanvallen van Erdoğan op Rojava of er niets tegen ondernemen, zich bezighouden met de Palestijnse zaak. Dit is een ernstige situatie die niet kan worden afgedaan met een toespraak in het parlement of een schriftelijke verklaring namens de vertegenwoordigde structuur. Zouden de echt democratische krachten niet moeten bespreken wat er gezamenlijk kan worden gedaan, gezien de bombardementen op de bevolking van Rojava en de verschrikkelijke ontwikkelingen in het Midden-Oosten? De verwachting van de samenleving is om zich niet te troosten met parlementaire politiek, maar om samen met het volk deel te nemen aan de strijd. Niet alleen de toekomst, maar ook het leven van vrouwen en ons volk staat serieus op het spel. De dreiging is te groot om over te laten aan interne commissies en vergaderingen van één enkele politieke structuur, en bovendien staat het gevaar niet voor de deur, maar is het al binnen.

Echte maatregelen zijn nodig

Wie zijn stem niet verheft tegen de onwettigheid van het isolatiesysteem in Imrali, waar ernstige schendingen van de rechten van de mens en het recht plaatsvinden, faalt in de eis voor de rechten van Can Atalay wanneer deze wordt afgewogen tegen de maatschappelijke moraal en politiek. Zoals te zien is, is de door de TIP geïnitieerde mars voor de vrijlating van Can Atalay marginaal gebleven. Honderden mensen zoals Can Atalay zitten in de gevangenis. Het is noodzakelijk om voorbij te gaan aan een enkelvoudige, lokale politiek en een democratische en revolutionaire maatschappelijke beweging te omarmen die een gezamenlijke strijd ontwikkelt. Hoewel de actie op zichzelf zinvol en waardevol was, is het duidelijk dat dergelijke acties in de AKP-staat, waar het fascisme is geïnstitutionaliseerd en wordt gedomineerd door zijn kaders, mediabedrijven en justitie, geen gewicht hebben dat verder gaat dan het vestigen van de aandacht op het onderwerp.

Noch uitsluiting noch toe-eigening

Als het doel niet is om op de politieke agenda te blijven, moet de focus liggen op wat echt belangrijk is en praktisch worden. De vrijlating van de democratisch gekozen vertegenwoordiger Can Atalay is ons aller probleem. Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Leyla Güven, Sebahat Tuncel, Selahettin Demirtaş, Selçuk Mızraklı zijn ons aller probleem. Onderdrukten kunnen noch worden uitgesloten, noch worden opgeëist. Ze verenigen de samenleving in de eenvoud en naaktheid van de waarheid. Het is noodzakelijk om het propagandistische begrip van actie te overstijgen en te streven naar echte actie. Dit is wat er van revolutionaire, linkse, socialistische, arbeiders-, patriottische en democratische groepen wordt verwacht.

Rol van de vrouwenstrijd bij het beëindigen van de oorlog

Het zijn de vrouwenbewegingen die dit proces zullen leiden. Is het niet dringend noodzakelijk dat vrouwenbewegingen en andere organisaties een conferentie met zo breed mogelijke deelname organiseren over de rol van de vrouwenstrijd bij het beëindigen van de oorlog en het veiligstellen van vrijheden?

Het feit dat vrouwen het belangrijkste doelwit van de oorlog zijn en het object van seksueel geweld en uitbuiting, wordt openlijk veroordeeld door alle vrouwenbewegingen. Het is hoog tijd om ons programma voor de transformatie van het leven in een paradijs in praktijk te brengen door de stem van de democratische natie te laten horen tegen de nationale staat en het mannelijke fascisme.

Massamoorden op vrouwen en volkeren, waar ze ook vandaan komen, kunnen niet worden gelegitimeerd. Het is tijd om effectief deel te nemen aan het proces met de geest en het actieprogramma van vrouwen. De belangrijkste perspectief voor oplossingen is luidkeels pleiten voor het project voor een democratisch Midden-Oosten dat Abdullah Öcalan heeft voorgesteld.

Nieuwe perspectieven openen

We hebben een leidende kracht nodig die het initiatief neemt en zich inzet voor vrouwen, volkeren en jongeren. Op deze manier zullen we ons eigen lot bepalen en dit keer niet toestaan dat de heersers en koloniale machten de geschiedenis schrijven. Met de sociale strijd van vrouwen, met de deelname van alle maatschappelijke groepen, zullen de volkeren zegevieren. De geschiedenis geeft vrouwen de rol en taak om deel te nemen aan het proces en de strijd van de mensheid tegen de patriarchale machten aan te wakkeren door de enge denkwijze en politieke grenzen van de oppositie in Turkije te overstijgen, hun rijke ervaringen en nieuwe perspectieven bloot te leggen en zich te verenigen met de jeugdbewegingen. Het nieuwe maatschappelijke leven wordt vormgegeven door het werk van vrouwen, bevrijd door de mentaliteit van vrouwen en gered door de actie van vrouwen. De hoop zijn de vrouwen zelf.

Auteur: Ronahî Serhat 

Ronahî Serhat is coördinerend lid van de “Partij van Vrije Vrouwen in Koerdistan” (Ku.: Partiya Azadiya Jin a Kurdistan, PAJK).