Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de universiteiten van Rojava en Emden/Leer in Duitsland

  • Duitsland

Het bezoek van de Jineolojî-docent Dejla Haidar aan de Universiteit van Emden/Leer in Duitsland eindigde na een week waarin ze de hogeschool bezocht, die sinds 2018 een academische samenwerking heeft met de afdeling Jineolojî van de Universiteit van Rojava.

Presentatie van het universitaire partnerschap

Het symposium begon met een begroeting door de decaan van de afdeling Maatschappelijk Werk en Gezondheid, prof. dr. Soren Schmidt. Schmidt benadrukte de grote waarde die hij hecht aan de samenwerkingsovereenkomst van de universiteit met de Jineolojî-afdeling van Rojava University en zei: “Jineolojî bekritiseert het patriarchale beeld dat mens en samenleving vormt. Het maakt nieuwe perspectieven mogelijk die betrekking hebben op kerngebieden van de samenleving, zoals ethiek, economie, geschiedenis of politiek en onderwijs.”

Mechthild Exo presenteerde de geschiedenis van het universitair partnerschap, dat werd ondertekend na een unaniem besluit van de departementsraad op 13 maart 2018 en de eerste online ontmoetingen voor een seminarie dat in april van hetzelfde jaar werd georganiseerd.

Dean bracht hulde aan Nagihan Akarsel

Hoewel een eerste reis naar de universiteit van Rojava in juli 2018 eindigde bij de Semalka-grenscontrolepost tussen de Koerdische regio van Irak (KRI) en de zelfbesturende regio van Syrië, omdat de uitreis uit Irak werd geweigerd, werden manieren gevonden om de brieven van ondersteuning, het overeenkomstdocument en boekdonaties aan Rojava te overhandigen.

Nagihan Akarsel, die op 4 oktober 2022 door de Turkse geheime dienst in Sulaymaniyah werd vermoord, reisde met een kleine academische vrouwendelegatie naar het hotel in Hewlêr (Erbil) en voerde namens hen een gesprek. Op het symposium zei de decaan: “Ms. Haidar en haar collega’s werken en onderzoeken onder levensbedreigende omstandigheden, zoals de moord op Nagihan Akarsel heeft aangetoond. Militaire en terroristische acties tegen Rojava zijn ook gericht op wat we soms als vanzelfsprekend beschouwen: een sociaal model waarin vrouwenrechten en vrije democratische zelfbeschikking mogelijk zijn. Desalniettemin blijven mensen daar werken aan dit doel en daarvoor wil ik mijn grootste respect betuigen.”

Samenwerkingsovereenkomst voor nog eens vijf jaar

De samenwerkingsrelatie werd geprezen en enkele uren voor aanvang van het symposium tekende de vicevoorzitter Onderzoek, Kennisoverdracht en Internationale Betrekkingen van de Hogeschool Emden/Leer, prof. dr. Steinigeweg, een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor een vijf jaar verder.