Noord-Koerdistan en Turkije: protesten tegen aanvallen op Rojava

De Turkse luchtmacht voert sinds 23 december zware aanvallen uit op Rojava. Tot nu toe zijn ten minste acht burgers gedood en grote delen van de civiele infrastructuur verwoest. Terwijl op veel plaatsen in de wereld protesten plaatsvinden, kwamen woensdag ook in Turkije en Noord-Koerdistan mensen bijeen om, ondanks massale represailles, hun verzet tegen de Turkse oorlogspolitiek duidelijk te maken.

Izmir – Politieaanval op demonstratie onthult de dubbele standaarden van het regime

In Izmir vond een demonstratie plaats uit solidariteit met Gaza. Toen de deelnemers niet alleen de Israëlische aanvallen op Gaza, maar ook de Turkse aanvallen op Rojava veroordeelden, viel de politie de bijeenkomst aan en arresteerde 21 mensen met geweld. De arrestanten werden ‘s avonds vrijgelaten.

Ook in Izmir hield de DEM-partij een manifestatie tegen de aanvallen op Rojava en de massale arrestatiegolven in Turkije en Noord-Koerdistan. Zehra Vazan Karabulut, medevoorzitter van de provinciale vereniging van de DEM Partij in Izmir, verklaarde dat de AKP/MHP regering bang was voor een nederlaag bij de lokale verkiezingen en zei: “De regering brengt het beleid van oorlog en geweld, waar ze gedurende haar ambtstermijn herhaaldelijk haar toevlucht toe heeft genomen, weer op de agenda en legt de bevolking opnieuw bloed en dood op als middel voor verkiezingscampagnes.”

Verwijzend naar de aanvallen op burgernederzettingen in het noorden en oosten van Syrië, benadrukte de politica dat Rojava de hoop van de volkeren van het Midden-Oosten op een gemeenschappelijk leven vertegenwoordigt en, in tegenstelling, “de echte bedreiging voor de veiligheid van deze samenleving komt van het AKP/MHP-regime”.

Karabulut wees erop dat haar partij de belangrijkste oppositiekracht is tegen de regering en voegde eraan toe: “Helaas heeft deze regering geen lering getrokken uit het verleden en gelooft ze dat ze kan slagen met intensieve arrestatieoperaties tegen onze partij. We zullen dit regeringsbeleid laten mislukken.”

Istanbul – 15 arrestaties na politieaanval op demonstratie

In Istanbul vond een bijeenkomst plaats in de buurt van de Bakırköy gevangenis, georganiseerd door de vrouwenbeweging TJA en de vereniging voor steun aan gevangenen MATUHAYDER.

Naast activisten van de wake voor gerechtigheid, namen de medevoorzitter van MATUHAYDER, Dilek Demir Sönmez, familieleden van gevangenen, de medevoorzitters van de Istanbul Provinciale Vereniging van de DEM Partij, Gonca Yangöz en Murat Kalmaz, het lid van het Centraal Uitvoerend Comité van de DEM Partij, Musa Piroğlu, en vele andere mensen deel aan de bijeenkomst. De bijeenkomst was gericht op de hongerstakingen in gevangenissen. De gevangenen eisen de vrijheid van Abdullah Öcalan en een politieke oplossing in Koerdistan. De aanvallen op Rojava werden ook besproken in verband met deze eisen. Murat Kalmaz, medevoorzitter van de provinciale afdeling van de DEM-partij in Istanbul, verklaarde: “De aanvallen schaden de vrede tussen het Koerdische en Turkse volk. We benadrukken de eis om zo snel mogelijk een einde te maken aan de oorlog tegen Rojava en een einde te maken aan deze aanvallen, vooral die op civiele voorzieningen en gebieden.”

Als gevolg daarvan omsingelde de politie de bijeenkomst en beledigde en bedreigde de deelnemers. De politie sloeg medevoorzitter Gonca Yangöz en probeerde haar kleren te scheuren. De deelnemers protesteerden hevig tegen de aanval op de politica. Bij de daaropvolgende aanval van de politie werden 15 mensen, waaronder Dilek Demir Sönmez, Gonca Yangöz en Fince Akman, gearresteerd en geslagen en met de handen op de rug gebonden afgevoerd. Na hun vrijlating kondigde Gonca Yangöz aan dat ze een aanklacht zou indienen.

Mersin – Politie omsingeld bijeenkomst 

Vertegenwoordigers en leden van de DEM-partij verzamelden zich in de provincie Mersin voor de districtsafdeling van de partij in Akdeniz. De politie omsingelde het gebied en probeerde de bijeenkomst te verhinderen. De deelnemers bleven scanderen: “Repressie kan ons niet intimideren” en “We zullen winnen door verzet”.

Riha – Politieaanval op poging tot demonstratie

De districtafdeling van de DEM-partij Serêkaniye/Kanîya Xezalan (Tr. Ceylanpınar) in de provincie Riha (Urfa) probeerde een bijeenkomst te organiseren voor het gebouw van de partij. De politie viel de deelnemers aan voordat ze konden verzamelen. Tien mensen, waaronder medevoorzitter Hizni Kılıç, werden mishandeld en gearresteerd. De telefoon van een persoon die opnames maakte van de demonstratiepoging werd door de politie vernield. Terwijl negen van de arrestanten ‘s avonds werden vrijgelaten, werd de hechtenis van Mehmet Naci Yılmaz verlengd. Hij wordt ervan beschuldigd een vinger van een politieagent te hebben gebroken. De arrestanten hebben hun verwondingen als gevolg van politiegeweld laten vaststellen en zullen donderdag een strafklacht indienen.

Adana – Accepteer de Koerdische realiteit en haar prestaties

In Adana hield de DEM-partij samen met veel maatschappelijke organisaties een persconferentie in het provinciehuis. De zaal was versierd met spandoeken met de tekst “Nee tegen oorlog! Wij zijn tegen oorlog en dood”. De medevoorzitter van DEM Adana, Helin Kaya, protesteerde tegen de Turkse aanvallen op Rojava met de volgende woorden: “Wanneer regeringen een oorlogszuchtig beleid voeren, doen ze dat meestal om hun eigen macht veilig te stellen. Dit toont hun gewetenloosheid. Oorlogen worden nooit gevoerd voor het volk, maar voor de machthebbers. De AKP/MHP regering probeert naam te maken onder de vlag van het nationalisme en drijft zo het land de afgrond in. Wij roepen uit alle macht op: Voor een democratisch en verlicht Turkije, stop met de oorlogspolitiek. Accepteer de Koerdische realiteit en haar verworvenheden.”

Bijeenkomsten in Colemêrg en Gever

De provinciale afdeling van de DEM-partij in Colemêrg (Tr. Hakkari) gaf een persverklaring uit voor het partijgebouw. Orhan Gür, lid van het verkiezingscomité van de DEM-partij, benadrukte in zijn toespraak voor een groot publiek dat de meedogenloze aanvallen op Noord- en Oost-Syrië zo snel mogelijk moeten worden gestopt. Gür zei: “Daarom roepen we het nationale en internationale democratische publiek en alle tegenstanders van de oorlog op om in actie te komen. Samen kunnen we deze oorlog, het lijden en de doden een halt toeroepen.”

Een groot aantal mensen nam ook deel aan de bijeenkomst voor het districtskantoor van de DEM-partij in Gever (Yüksekova). De medevoorzitter van de DEM partij in Gever, Filiz Saygı, herinnerde eraan dat het beleid van het AKP/MHP regime gebaseerd is op oorlog en oorlogsmisdaden tegen burgers.

Îdir – DEM vrouwenbijeenkomst

In Îdir werd een bijeenkomst gehouden onder leiding van de vrouwenvereniging van de DEM-partij. DBP-politica Nejla Kum vestigde de aandacht op de aanvallen op Rojava en legde uit: “De aanvallen zijn ook gericht tegen de elektriciteits-, olie- en gasvoorzieningen voor de mensen in de regio. Het is bekend dat veel mensen zijn omgekomen of gewond zijn geraakt. De slachtoffers zijn burgers, waaronder bouwvakkers. De AKP/MHP regering probeert haar macht te behouden door middel van oorlog. Ze zal het lot van de vorige regeringen, die niet bereid waren om de Koerdische kwestie op te lossen, niet kunnen ontlopen. Wij zeggen ‘stop’ tegen deze waanzin. Deze roekeloze aanvallen op Noord- en Oost-Syrië moeten zo snel mogelijk gestopt worden.”

Dersim – Politieaanval op poging tot demonstratie

In Dersim probeerden de DBP en de DEM-partij te protesteren tegen de aanvallen op Rojava. De activisten verzamelden zich achter een spandoek met de tekst “Handen af van Rojava, Rojava is niet alleen” in het Koerdisch en Turks. De politie viel de demonstranten onmiddellijk aan en arresteerde zes mensen. De arrestanten zijn sindsdien vrijgelaten. Ze worden beschuldigd van het overtreden van de samenscholingswet.

Amed – protest in een politieketel

De provinciale verenigingen van de DEM-partij en de DBP Amed organiseerden een bijeenkomst voor de districtsvereniging van de DEM-partij in Bajarê Nû (Yenişehir) nadat een bijeenkomst in het Ofis-district was verboden. De medevoorzitter van de provinciale vereniging van de DEM Partij Amed, Pınar Sakık Tekin, zei: “Hoewel we al honderd jaar zeggen dat dit beleid, dat erop gericht is om een volk elke status te ontzeggen, om hen te verbieden hun taal te gebruiken en om elke oplossing te ontzeggen, doorgaat met dezelfde mentaliteit om de samenleving te polariseren en om de democratische politiek en haar politici als doelwit te nemen. De pogingen om de rechterlijke macht in te zetten om het aanhangen van een democratische politiek tegen te gaan, schaden de sociale vrede en brengen het vertrouwen in de rechterlijke macht in gevaar. De pogingen om de bevolking te verhinderen deel te nemen aan de democratische politiek door middel van de politieke vernietigingscampagnes die nu een traditie zijn geworden voor elke verkiezing, hebben tot nu toe niets opgeleverd en kunnen ook niets opleveren. Hoewel de operaties tegen onze politieke kaders en jongeren met alle macht gericht waren op het elimineren van onze partij als de hoop van ons volk, zijn ze nooit geslaagd en hebben ze een averechtse uitwerking gehad op het publieke debat.

In Noord- en Oost-Syrië werden sociale instellingen en de infrastructuur van vele steden aangevallen. Deze aanvallen op de stabiliteit van het Midden-Oosten en de sociale vrede veroorzaken onherstelbare wonden bij de volkeren. Ze moeten zo snel mogelijk worden gestopt.”

De politie omsingelde de menigte toen Rojava werd genoemd. De mensen reageerden met de slogan: “Repressie kan ons niet intimideren”.

Protesten in Semsûr

Ook in Semsûr (Adiyaman) vond een protestactie plaats. De DEM-partij organiseerde in de stad een manifestatie tegen de Turkse aanvallen op Rojava. Veel leden van de uitvoerende comités van de provinciale en districtsorganisaties van de DEM-partij namen ook deel aan de actie.

Hüseyin Coşkun, medevoorzitter van de provinciale DEM-partijvereniging in Semsûr, zei: “Alleen al dit jaar werden 117 luchtaanvallen uitgevoerd door Turkse gevechtsvliegtuigen in het noorden en oosten van Syrië, waarbij 86 mensen omkwamen. Het is duidelijk dat Koerden het belangrijkste doelwit van de aanvallen zijn. Deze wijdverspreide aanvallen op de Koerdische bevolking en de andere volkeren in de regio, als gevolg van de recente botsingen en het verlies van levens, zullen het lijden alleen maar vergroten. De volkeren van Turkije eisen nu een waardige democratische oplossing en vrede, ze willen geen voortzetting van het beleid van geen oplossing.

Zoals we de afgelopen 40 jaar pijnlijk hebben geleerd, kunnen oorlog en conflicten nooit in het belang van de samenleving in Turkije zijn. Wij eisen dat er een einde komt aan deze oorlogswaanzin op alle gebieden. De aanvallen op Noord- en Oost-Syrië moeten zo snel mogelijk worden gestopt. Met dit in gedachten roepen we het hele democratische publiek en alle tegenstanders van de oorlog op om in actie te komen. Samen kunnen we deze oorlog, het lijden en de doden een halt toeroepen.”