Öcalan Boeken Dag evenement aan de Universiteit van Hamburg

  • Duitsland

Aan de Universiteit van Hamburg vond een evenement plaats ter gelegenheid van de wereldwijde Öcalan-boekendag. Tijdens het evenement werden fragmenten uit boeken van Abdullah Öcalan voorgelezen en besproken. Het geselecteerde thematische spectrum omvatte de kernelementen van Öcalans werk en zijn belangrijkste kritiek en bijbehorende alternatieve concepten.

De lezing begon met een meer persoonlijke anekdote over Öcalans eigen ervaringen als Koerdische man en hoe hij als tiener zijn kritisch denken vormde, welke gebeurtenissen hem tot welke conclusies brachten en hoe zijn ervaringen en observaties, vooral in de patriarchale behandeling van vrouwen, hem maakten tot de internationaal bekende denker die hij nu is.

Andere voorgelezen passages gingen over de Koerdisch-Turkse geschiedenis, de historische wortels van de dominante Turkse cultuur en het geweld tegen het Koerdische volk, en over kritiek op het kapitalistische moderniteitssysteem. Na een korte pauze werden Öcalans modellen van “Democratisch Confederalisme” en “Democratische Natie” en de ideologie van vrouwenbevrijding gepresenteerd.

De lezing werd gevolgd door een levendige en productieve uitwisseling waarin de deelnemers hun eigen leefsituatie in het kapitalistische systeem bespraken en de vermeende “waardesamenleving” in Europa onder de loep namen. De discussie ging ook over de vraag hoe jongeren in de diaspora kunnen bijdragen aan een oplossing voor de Koerdische kwestie en welke netwerken hiervoor gebruikt kunnen worden.

De avond werd afgesloten met Koerdische muziek en verdere discussies na afloop. “Het was een vormende gebeurtenis voor alle betrokkenen en we kijken met veel motivatie uit naar meer van dit soort evenementen,” zei een deelnemer over de avond.