Öcalans eerste boek gepubliceerd in het Armeens

Het eerste deel van Abdullah Öcalans Manifest voor een Democratische Beschaving – Beschaving – Het tijdperk van gemaskerde goden en vermomde koningen – is gepubliceerd in Armenië. Het werk, in het Armeens vertaald door Zabel Martikian en nagelezen door Poghos Poghosyan, werd gepubliceerd door de Yerevan Lusakn Publishing House. Ter gelegenheid van de publicatie van het boek nodigde het Koerdistan Comité mensen uit voor de lancering en lezing op maandag in het gebouw van de Unie van Schrijvers van Armenië.

In iets meer dan drie jaar (2007-2010) schreef Abdullah Öcalan het Manifest voor een Democratische Beschaving, een 5-delig werk waarin hij zijn ervaringen en inzichten uit 35 jaar radicale theorie en revolutionaire praktijk samenbrengt. In het eerste deel bekritiseert Öcalan niet alleen de kapitalistische moderniteit als het zelfverklaarde einde van de geschiedenis, maar breidt hij ook zijn visie op de onderliggende structuren van de beschaving uit. Voor hem staat het buiten kijf dat de kapitalistische moderniteit slechts één van de vele mogelijke vormen van beschaving is. Zonder de essentiële onderdelen van de ontwikkeling van de beschaving te begrijpen, zonder de respectieve revolutionaire en reactionaire fasen te onderzoeken (bijv. het christendom of de islam), kan de kapitalistische moderniteit noch verklaard noch overwonnen worden. Door vraagtekens te zetten bij de methoden om maatschappij, kennis en macht te begrijpen, ogenschijnlijk verschillende historische ontwikkelingen in de wereld met elkaar in verband te brengen en ze samen te brengen in een hoofdstroom van beschaving, bereidt Öcalan de weg voor een sociologie van de vrijheid.

Belangrijke personen uit de Armeense literaire en intellectuele scene waren aanwezig bij de boekpresentatie

Seyran Celad van de Vereniging van Koerdische Literaire Kunstenaars, die het panel modereerde, zei dat het “Manifest voor een Democratische Beschaving een nieuwe algemene politieke theorie vertegenwoordigt en dat Öcalan, als bron van ideeën, een perspectief voor een vrij leven initieert. In zijn geschriften, die hij schreef in de vorm van een petitie aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ontwikkelt hij theoretische en praktische concepten die hij toepast op Koerdistan en de regio van het Midden-Oosten. Zijn ideeën en methoden zijn echter niet beperkt tot een specifieke geografie, want hij doet suggesties voor vormen van organisatie en bestuur wereldwijd. Hij stelt vragen en biedt oplossingen – in totale afzondering in een eilandgevangenis en tegenover al diegenen die hem en zijn gedachten willen vernietigen.”

De Armeense historicus Gevorg Xudinyan sprak over de “moed” van Öcalan en zei: “Hij leidt een groot en uiterst belangrijk verzet op het gevangeniseiland Imrali en staat op tegen iedereen die hem ziet als een bedreiging voor het behoud van de status quo in het Midden-Oosten. Daarom is het eerst nodig om dit verzet te begrijpen en er iets zinnigs over te zeggen. Het huidige kapitalistisch-imperialistische systeem staat op instorten. In plaats van dit systeem komt er een nieuwe wereldorde. Ongetwijfeld zullen de onderdrukte en uitgebuite volkeren het voortouw nemen bij het creëren van deze nieuwe wereldorde. Het feit dat de geschriften van Öcalan en daarmee de concepten van de Koerdische bevrijdingsbeweging nu ook toegankelijk zijn gemaakt voor de Armeense samenleving is een belangrijke basis zodat wij ook verandering kunnen creëren.”

Bron: ANF