ÖHD en TUHAY-DER: Rechtenschendingen in de gesloten vrouwengevangenis van Diyarbakır

  • Noord-Koerdistan

De  Vereniging van Vrije Advocaten (ÖHD) in Diyarbakır (Amed) en de Vereniging voor Bijstand en Solidariteit met de Families van Gedetineerden en Veroordeelden (TUHAY-DER) hebben een schriftelijke verklaring afgegeven over de toenemende covid-gevallen in de gesloten vrouwengevangenis in Diyarbakır (Amed) en de schendingen van de gevangenen ‘recht op gezondheid.

ÖHD en TUHAY-DER bezochten de gesloten vrouwengevangenis van Diyarbakır op verschillende data en zeiden in een verklaring dat tijdens deze bezoeken de meeste gedetineerden positief testten op coronavirus, maar geen toegang hadden tot gezondheidsdiensten. De verklaring luidde: “Het aantal covid-gevallen in de gesloten vrouwengevangenis van Diyarbakır begon tussen 9 en 17 juli toe te nemen, wat samenviel met het Offerfeest. Sommige gevangenen, waaronder zieke gevangenen die aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en chronische longziekten lijden, werden naar de quarantaineafdeling gebracht. Tijdens de quarantaineperiode verbleven gevangenen niet in een geschikte omgeving en konden ze hun advocaten niet zien totdat ze negatief testten.”

De verklaring voegde toe: “Covid-tests, die in de ziekenboeg in de gevangenis zouden moeten worden gedaan, werden tijdens de feestdag afgenomen in de voertuigen die binnen de ringen gebruikt worden. Gevangenen werden in het voertuig vastgehouden in afwachting van de test bij een temperatuur van meer dan 40 graden. We hebben vernomen dat zelfs het serum om gevangenen met een ernstige covid te behandelen in de voertuigen werd gegeven. Veel gevangenen vielen flauw vanwege de hitte en het lange wachten om getest te worden. Het quarantaine- en testproces van covid veranderde in marteling voor gevangenen.”

De verklaring onderstreepte dat niet werd voldaan aan de basisbehoeften van de gedetineerden die vanwege het coronavirus op de quarantaineafdeling werden gehouden, terwijl de kantine tijdens de feestdag gesloten bleef. “Het recht op gezondheid van de gevangenen is geschonden. – aldus de verklaring – Gevangenen zeiden dat er slechts één masker werd gegeven aan degenen die bij positieve gevangenen op de afdelingen verbleven. Naast de schendingen van rechten die de gevangenen ons hebben overgedragen, we hebben ook geconstateerd dat de bewakers die de gevangenen van en naar hun cel brachten geen maskers droegen. We kunnen stellen dat het leven van gevangenen in gevaar komt als gevolg van onvoldoende voorzorgsmaatregelen en nalatigheid. ”

Toezicht nodig

De verklaring zei dat toezicht nodig was en nodigde “het ministerie van Justitie, het ministerie van Volksgezondheid en de Parlementaire Onderzoekscommissie voor de Mensenrechten uit om actie te ondernemen tegen de schendingen van rechten in de gesloten vrouwengevangenis van Diyarbakır.”