Oluç: Het EU-lidmaatschap van Turkije hangt af van de oplossing van de Koerdische kwestie

  • Turkije

Op de laatste dag van de NAVO-top in Litouwen kwam vandaag de nieuwe NAVO-Oekraïne Raad voor het eerst bijeen. In de aanloop naar de top eiste de Oekraïense president Selenskyj meer wapens, een uitnodiging om lid te worden van de NAVO en veiligheidsgaranties. Saruhan Oluç, de vicevoorzitter van de Groene Linkse Partij, sprak woensdag tijdens een persconferentie in het parlement in Ankara over de betrekkingen tussen Turkije en Oekraïne, het bezoek van Selenskyj, de NAVO-discussies en het EU-toetredingsproces.

Oluç zei: “President Erdoğan heeft verklaard dat Oekraïne lidmaatschap van de NAVO verdient. Dit is geen situatie die genegeerd moet worden. Het is een uiterst kritische verklaring niet alleen voor Oekraïne en Rusland, maar ook voor de volkeren van Turkije en Europa en hun toekomst. Omdat geen enkel NAVO-lidstaat bereid was om officieel Oekraïne toe te laten tot de NAVO. Met name tijdens de NAVO-top voor de invasie waren er geen plannen om Oekraïne op korte en middellange termijn toe te laten tot de NAVO. Destijds werd dit debat beëindigd. Waarom heeft Erdoğan het debat over het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne weer aangewakkerd? De risico’s die daarmee gepaard gaan moeten worden besproken. Het toelaten van Oekraïne tot de NAVO betekent dat de NAVO en Rusland in oorlog zullen raken. Het betekent de Derde Wereldoorlog. Het betekent een bloedbad.”

“Als je lidmaatschap van de EU wilt, voldoe dan aan de Kopenhagen-criteria”

Oluç merkte op dat de Zweedse belofte om de toetreding van Turkije tot de EU te steunen puur diplomatiek is en geen equivalent heeft. Hij sprak de regering aan en zei: “Als je lid wilt worden van de EU, voldoe dan aan de criteria van Kopenhagen. Willen jullie lid worden van de EU? Wij willen het. Toen de EU zei dat je moest voldoen aan de criteria van Kopenhagen, betekende dit dan dat je bewindvoerders moest benoemen? Heeft het jullie verteld om het oneens te zijn met de Venetië Commissie op dat punt? Heeft het jullie verteld om het oneens te zijn met het Europees Parlement en de Raad? Heeft de EU jullie gezegd om uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te negeren? Heeft het jullie gezegd om het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te schenden om aan de criteria van Kopenhagen te voldoen? Heeft het jullie gezegd om gevangenissen om politieke redenen vol te stoppen? Heeft het jullie gezegd om journalisten gevangen te zetten? Heeft het jullie gezegd om televisiestations boetes op te leggen en tv-journalisten te arresteren? Heeft het jullie gezegd om op de grijze lijst van de Financiële Actiegroep te komen? Turkije werd op de grijze lijst geplaatst en beschuldigd van het niet nemen van preventieve maatregelen tegen de financiering van terrorisme. Heeft het gezegd dat jullie witwassen niet moeten voorkomen? Staat dat in de criteria van Kopenhagen? Heeft de EU gezegd dat jullie de aanvallen op Zaterdagmoeders moeten voortzetten en beslissingen van het Constitutioneel Hof niet moeten implementeren? Heeft het jullie gezegd om te dreigen het Constitutioneel Hof te sluiten? Heeft de EU jullie gezegd om de HDP te verbieden en de politieke vertegenwoordiging van het Koerdische volk in de democratische politiek te voorkomen? Heeft het jullie gezegd om de rechterlijke macht niet te hervormen en stakingen uit te stellen? Heeft het jullie gezegd om het recht op vergadering en demonstratie te beperken? Heeft het jullie gezegd om uit het Istanbulverdrag te stappen om de criteria van Kopenhagen te implementeren? Heeft de EU jullie gezegd om elke keer zwaar bekritiseerd te worden in de voortgangsrapporten van het Europees Parlement, die belangrijk zijn voor de onderhandelingen met de EU? Elke keer als er een voortgangsrapport wordt gepubliceerd, doet het Ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring uitgaan waarin staat: ‘Deze rapporten zijn voor ons nietig en van geen waarde’. Heeft de EU jullie gezegd dat jullie voldoen aan de criteria van Kopenhagen?”

Oluç zei dat als de mentaliteit van de “Ankara-criteria” niet wordt losgelaten, er geen stappen kunnen worden gezet richting de EU. Hij concludeerde: “Het EU-lidmaatschap van Turkije hangt af van democratisering, de rechtsstaat en de oplossing van de Koerdische kwestie.”