Ongeremde haat van Turkse nationalisten: anti-Koerdisch racisme op internet

Anoniem, gemakkelijk, onbeduidend en zeer gevaarlijk: online haat woedt ongecontroleerd. Het internet biedt ook anti-Koerdisch racisme verleidelijke vrijheden, merkt het Koerdische centrum Civaka Azad in Berlijn op.

Een nieuwe kwaliteit van rechtse haatzaaierij op het internet heeft vooral de rechtse Turken bereikt. De Turkse aanvalsoorlogen tegen Koerden worden luid toegejuicht, oorlogsslachtoffers worden bespot, moordfantasieën worden vrijelijk geuit, de Koerdische identiteit wordt ontkend, Koerden worden alle rechten ontzegd, lijken van Koerdische oorlogsslachtoffers worden tentoongesteld en er worden warrige samenzweringsmythes gesponnen. Bijzonder ernstig is dat de daders, hoewel ze vaak onder hun echte naam handelen, ongestraft blijven.

De Koerdische identiteit is sinds de oprichting van de Turkse staat met geweld onderdrukt, wordt vandaag de dag nog steeds beschouwd als een doelwit en wordt in Turkije vaak gelijkgesteld aan terrorisme. Deze stand van zaken is geconditioneerd door de staat en is vandaag de dag nog steeds diep geworteld in de Turkse politiek.

Anti-Koerdisch racisme radicaliseert ook steeds meer op het internet. Turkse politici, veiligheidsdiensten, mediaprofessionals en docenten die met hun racistische ophitsing een bevolkingsgroep viseren en bedreigen, lastercampagnes tegen Koerden opstarten en anti-Koerdisch racisme reproduceren, zijn schering en inslag. Hun acties blijven echter twijfelachtig onzichtbaar.

Wat is anti-Koerdisch racisme?

Anti-Koerdisch racisme is de expliciete term die gebruikt wordt om discriminatie van Koerden op basis van hun etnische en culturele identiteit te beschrijven. Het streeft duidelijke politieke doelen na en manifesteert zich op veel verschillende manieren.

De geschiedenis van anti-Koerdisch racisme in Turkije is even oud als het land zelf. Het gaat terug tot de oprichtingsperiode van de Republiek Turkije, toen de doctrine van “één natie, één vlag, één taal, één staat” werd ingevoerd onder Mustafa Kemal Pasja. Het idee van een homogene Turkse natiestaat en de onderdrukking van het Koerdische streven naar vrede en vrijheid moesten in de eerste plaats worden afgedwongen door middel van geweld en vernietiging. Dit geweld gaat door en heeft vandaag een massaal karakter gekregen.

Het is geen nieuw besef dat de weg naar rechts geweld begint met opruiing in het dagelijks leven. Al tientallen jaren is anti-Koerdisch racisme, vooral in de Turkse pers en digitale media, een gevaarlijke voorloper van aanslagen, collectieve haat, lynchwetten en vervolging. Toch blijven de daders ongehinderd doorgaan, bedreigen ze Koerdische levens en gebruiken ze agressieve propaganda in het midden van de samenleving om hun aanvallen te legitimeren.

De Turkse president Erdogan wijst de weg: De frontale aanval op het individu, op universele mensenrechten, op vrijheid en menselijke waardigheid is legitiem als het gaat om vermeende vijanden.

Vandaag is het duidelijk dat decennia van misvormende politiek in Turkije een angstaanjagend oorlogszuchtige aanhang heeft voortgebracht. De belangrijkste drijfveer is een collectieve vijandigheid tegenover de Koerden in een nationalistisch jasje, die wordt gerechtvaardigd met de “strijd tegen het terrorisme”. Een blik op de huidige retoriek van Turks rechts laat zien dat het legitieme streven naar vrijheid van de Koerden wordt ondermijnd met het doodsargument van terrorisme en separatisme.

Anti-Koerdisch racisme in Duitsland

Inwoners van Duitsland die tot de Turkse rechtse scene behoren, laten ook heel duidelijk zien hoe de consumptie van regeringsgetrouwe Turkse media en de sterke oriëntatie en identificatie met het Turkse nationalisme die democratische waarden ondermijnen en maatschappelijke participatie belemmeren, wat weer de weg vrijmaakt voor maatschappelijke tweespalt met andere maatschappelijke groepen. Met name tegen deze achtergrond moet kritisch worden bekeken of de onzorgvuldige wijze waarop de overheid en de samenleving omgaan met racistische vijandigheid op internet niet ook kan worden omschreven als medeplichtigheid aan het versterken van rechtse sentimenten.

We roepen iedereen die te maken heeft met anti-Koerdisch racisme online en in het dagelijks leven op om contact met ons op te nemen via info@civaka-azad.org. We zullen deze gevallen documenteren en de getroffenen helpen om contact op te nemen met ondersteunende structuren.

Het artikel is afkomstig uit de huidige nieuwsbrief van Civaka Azad – Koerdisch Centrum voor Publieke Relaties.