“Ons doel is 80 procent van de stemmen te halen in de Koerdische provincies”

  • Noord-Koerdistan

De bevolking van Noord-Koerdistan en Turkije bereidt zich voor op de verkiezingen van 14 mei, die het lot van de eeuw zullen bepalen. Naast de politieke, sociale en economische schade die de AKP tijdens haar twintigjarige bewind heeft aangericht, zijn verkiezingsonregelmatigheden de afgelopen twee decennia aan de orde van de dag geweest. De oppositiepartijen nemen al voorzorgsmaatregelen om dezelfde onregelmatigheden bij de komende verkiezingen te voorkomen.

De Democratische Volkspartij (HDP) kondigde onlangs aan samen met de Groen Linkse Partij (YSP) deel te nemen aan de parlementsverkiezingen. Aangezien de YSP echter voor het eerst deelneemt aan verkiezingen en de stemdrempel dus nooit heeft genomen, kan het geen stembusbeambten aanstellen in de stembureaus om de veiligheid van het stemmen te waarborgen. De veiligheid van de verkiezingen is opnieuw een belangrijk onderwerp geworden, vooral door de verwoestingen in de aardbevingsgebieden en de uittocht uit de regio.

Mustafa Akengin is als lid van de partijraad van de HDP verantwoordelijk voor lokale verkiezingszaken en legde in Amed (Tr. Diyarbakir) aan ANF Nieuwsagentschap uit welke maatregelen de Koerdische politieke beweging heeft genomen en hoe zij zal handelen in deze belangrijke kwestie. Dienovereenkomstig kondigde het Hoge Kiescomité (YSK) ook maatregelen aan en stuurde zestig vertegenwoordigers naar het aardbevingsgebied om een ​​bijbehorend programma op te stellen. Akengin benadrukt echter dat alle voorbereidingen voor de verkiezingsdag afgerond moeten zijn: “De YSK moet het hele proces volgen. Waar blijft bijvoorbeeld het stembureau als de aangewezen school wordt vernietigd?

Waar kunnen onze burgers stemmen in plaats van de gesloopte onderwijsinstellingen? Al deze vragen behoren tot de taken van de YSK. Het is onze taak om dit proces goed uit te leggen, vooral aan de mensen die bijvoorbeeld van de zwaar beschadigde Adıyaman [Ku. Semsûr] kom naar Diyarbakır. Er zijn ook mensen die zijn geëmigreerd naar andere provincies. Hun stemmen mogen niet verdwijnen. Zodra ze hun stemmen daarheen hebben verplaatst, kunnen ze stemmen op hun nieuwe locaties. In dit opzicht zal noch het aantal afgevaardigden, noch het aantal stemgerechtigde kiezers in de provincies veranderen.”

“Het doel is 80 procent van de stemmen in de Koerdische provincies”

Volgens Akengin is het nog niet definitief duidelijk of er gestemd zal worden in tenten of op andere plaatsen in het aardbevingsgebied. De verkiezingen in 14 provincies en 128 districten worden vanuit Amed gevolgd. Er zijn bijna 31 duizend stembussen. “We zullen proberen het probleem op te lossen met de waarnemers in al deze stembureaus. Aangezien de Groen Linkse Partij op 14 mei voor het eerst deelneemt aan de verkiezingen, kan zij geen leden voordragen voor de districtskiezersbesturen en de kiescommissies. Het kan evenmin leden voor de YSK leveren. We kunnen maar één vertegenwoordiger daarheen sturen. Daarom hebben we ook op regionaal niveau met andere politieke partijen vergaderd om de stembussen te beschermen. We werken eraan”, zegt Akengin, die benadrukt dat mensen op de verkiezingsdag de gebieden voor de stembureaus niet mogen verlaten.

Er zijn bijna 6.800.000 kiesgerechtigden in de 14 provincies waar de verkiezingen worden gehouden vanuit Amed. “Als het ons lukt om een ​​groot deel van hen voor de Groen Linkse Partij te krijgen, dan zal het aantal Kamerleden dat we uit de regio krijgen navenant toenemen. Ons doel is om op regionaal niveau een stempotentieel van minimaal 70 tot 80 procent te behalen.”

HDP roept op tot internationale verkiezingswaarneming

De HDP roept op tot internationale verkiezingswaarneming. Solidariteitsmensen en aanhangers van democratie wordt gevraagd om de verkiezingsdag in de regio waar te nemen, kiezers toe te spreken en mogelijke incidenten en onregelmatigheden te documenteren. In het verleden heeft de aanwezigheid van internationale verkiezingswaarnemers een belangrijke bijdrage geleverd aan de transparantie van de verkiezingen.

De HDP hoopt daarom ook bij deze verkiezingen op steun. Voor deelname aan de verkiezingswaarneming is de periode van 12 mei tot en met 15 mei voorzien. Om een ​​indruk te krijgen van de politieke stemming in de regio is een eerdere aankomst en/of later vertrek ook mogelijk.