Ontbossing in Akbelen wordt besproken in parlement

  • Turkije

Politieke partijen zullen in een fractie in het parlement hun mening geven over de bomenkap die gaande is in Akbelen.

Yeniköy Enerji, een particulier bedrijf, probeert zijn capaciteit te vergroten zonder milieueffectrapportage voor een bruinkoolmijn die in 2014 werd overgedragen aan de particuliere sector. Het bedrijf plant een ontbossingscampagne op de 600 hectare natuurlijk rood dennenbos in Akbelen in de regio Ikizköy die aan de mijn zullen worden toegewezen. Bewoners dienden een verzoek in bij de rechtbank.

De rechtbank oordeelde in augustus 2021 dat er geen verdere ontginning kon plaatsvinden totdat er uitspraak was gedaan in de rechtszaak. Maar in november 2022 bleek uit een rapport van door de rechtbank aangestelde deskundigen dat het bos geschikt was voor mijnbouw, en dus werd de tijdelijke stop op het kappen van bomen opgeheven.

In de afgelopen 35 jaar zijn er volgens een rapport van de NGO Climate Action Network Europe acht dorpen gekapt voor kolenmijnen om de centrales te bevoorraden.

Actievoerders die strijden voor de bescherming van de bossen die bestemd zijn voor de kolenmijnbouw, zeiden dat ze hun strijd tegen het kappen van bomen zullen voortzetten.

Milieuactivisten zetten een verzetskamp op, maar de situatie escaleerde toen de politie waterkanonnen en pepperspray gebruikte om de protesten de kop in te drukken.

Verzet tegen de ontbossingsplannen is niets nieuws. De lokale bevolking heeft vier jaar lang gewaakt in het Akbelen-bos en toen de kettingzaagteams uiteindelijk arriveerden om te beginnen met het kappen van bomen, viel de politie, die was uitgezonden om de operatie te bewaken, de dorpelingen met geweld aan.

De 1ste administratieve rechtbank van Muğla oordeelde in augustus 2021 dat er niet verder gekapt mocht worden tot er uitspraak was gedaan in de rechtszaak. Maar in november 2022 oordeelde een rapport van door de rechtbank aangestelde experts dat het bos geschikt was voor mijnbouw en dus werd de tijdelijke stop op het kappen van bomen opgeheven.

YK Energy ging echter niet meteen aan de slag. Deze week is het begin van nieuwe kapwerkzaamheden en de lokale bevolking versterkt nu hun oproep aan de rechtbank om opnieuw een tijdelijk verbod in te stellen totdat de rechtszaak is afgerond.

In Milas en Yatağan in de provincie Muğla staan drie kolengestookte elektriciteitscentrales en dagbouwkolenmijnen die brandstof leveren voor deze faciliteiten. Bovendien worden er nieuwe kolenmijnen aangelegd en bestaande uitgebreid. De actieve aanwezigheid van kolengestookte elektriciteitscentrales in de regio, in combinatie met de voortdurende uitbreiding van kolenmijnen, zorgt voor een hoge mate van lucht- en watervervuiling, degradatie van beboste gebieden en gedwongen verhuizing van lokale bewoners.

Twee kolengestookte elektriciteitscentrales in Milas hebben een dramatisch negatief effect gehad op de regio.De Kemerköy Thermal Power Plant, die al 30 jaar in bedrijf is, en de Yeniköy Thermal Power Plant, die al 37 jaar in bedrijf is, hebben een zware tol geëist van zowel de bewoners als de natuurlijke omgeving.

Steenkool verandert de topografie van Milas

In Milas en Yatağan wordt op ongeveer 5.000 hectare land bruinkool gewonnen in dagbouw, wat grote schade toebrengt aan het ecosysteem en de biologische diversiteit. De resulterende verandering in de topografie vernietigt niet alleen vruchtbare landbouwgrond, maar brengt ook het risico van bodemerosie met zich mee.

Steenkool veroorzaakt watervervuiling en watertekorten

Thermische krachtcentrales en kolenmijnen tasten de kwaliteit en kwantiteit van ondergrondse en oppervlaktewaterbronnen in Milas aan. Het graven van kolenmijnen vernietigt ondergrondse waterbronnen, terwijl thermische centrales grote hoeveelheden water gebruiken bij het koelproces. Bovendien vervuilen zowel thermische centrales als kolenmijnen het oppervlaktewater en de ondergrond met giftige stoffen door het vrijkomen van afvalwater, slakken en rookgassen die zware metalen bevatten.

Kolen vernietigen bossen

De steenkoolindustrie beschadigt of vernietigt een steeds grotere hoeveelheid bosgrond in Milas en de omliggende regio. Naar schatting was meer dan de helft van de ongeveer 5.000 hectare land waar mijngroeves in Milas en Yatağan worden geëxploiteerd, bosland.

In Milas is in totaal 23.000 hectare land toegewezen als vergunningsgebied voor de winning van bruinkool.

Bomenkap in Akbelen gaat door, verzet ook