Ontheemden van Afrin: we zullen onze strijd voortzetten totdat we naar huis terugkeren

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De inwoners van Afrin die gedwongen werden verplaatst naar de wijk Tel Rifaat in al-Shahba als gevolg van de aanvallen van de Turkse bezettingsstaat en zijn huurlingen en hun bezetting van de regio in maart 2018, uitten hun ongenoegen over de voortdurende aanvallen en de gelijktijdige belegering, en benadrukten de voortzetting van de strijd tot de terugkeer naar Afrin.

Fatima Jaafar zei: “Het volksverzet en de standvastigheid van het volk tegenover de aanvallen van de Turkse bezettingsstaat worden met de dag sterker. We zullen Tel Rifaat niet verlaten totdat Afrin bevrijd is.”

Mohammad Bakr zei: “Tel Rifaat wordt dagelijks gebombardeerd, maar ons verzet is sterker dan de granaten van de Turkse staat. We zullen ons land nooit opgeven. We organiseren ons waar we ook zijn en we zullen vechten tot we terugkeren naar Afrin.”

Over de ontheemde Hassan Murad zei hij: “Het volksverzet in Tel Rifaat zal doorgaan tot de terugkeer naar Afrin, en noch de aanvallen van de Turkse staat noch de belegering van de regering in Damascus zullen dit verzet kunnen belemmeren.”

Raja Hoessein zei: “De belegering van de regering in Damascus of de aanvallen van de Turkse bezettingsstaat op al-Shahba zijn al 6 jaar niet afgenomen, maar ons volk heeft de weg van verzet gekozen.”

De Turkse bezettingsstaat bombardeert op bijna dagelijkse basis, over land en door de lucht, verschillende gebieden in Afrin en al-Shahba kanton, die grenzen aan de gebieden die het sinds 2018 in Afrin heeft bezet.

Gelijktijdig met deze aanvallen legde de regering in Damascus een verstikkende belegering op aan de bevolking van al-Shahba en de ontheemden uit Afrin die sinds de komst van de ontheemden in kampen in die gebieden wonen.

Bron: ANHA