Oostenrijk: Laten we de stilte doorbreken – Laten we de oorlog beëindigen

  • Oostenrijk

In een open brief aan de Oostenrijkse federale regering en de Oostenrijkse bondspresident, die werd geïnitieerd door de Raad van de Koerdische Samenleving in Oostenrijk (FEYKOM) en het initiatief “Defend Kurdistan”, eisen meer dan 50 eerste ondertekenaars uit wetenschap, cultuur en politiek een veroordeling van de Turkse aanvalsoorlog tegen Noord- en Oost-Syrië. Sinds de nacht van 19 november escaleert Turkije zijn oorlog tegen autonome regio’s met luchtaanvallen. Ook dreigt ze met een grondoffensief, waarvan de voorbereidingen al zijn afgerond, aldus de Turkse president.

De ondertekenaars van de brief roepen de Oostenrijkse federale regering en de bondspresident op om in actie te komen: er moet een einde komen aan het voortdurende vernietigings- en bezettingsbeleid van Turkije tegen het democratische project Rojava en de mensen die daar wonen en een heropleving van de Islamitische Staat (IS) in de regio worden voorkomen. Om dit te doen, moeten diplomatieke betrekkingen met Rojava worden aangegaan. Vertegenwoordigers van de Oostenrijkse staat moeten een beslissende toezegging doen aan Turkije en zijn vertegenwoordigers voor naleving van het mensenrecht en het internationaal recht.

Brede steun vanuit het maatschappelijk middenveld en de politiek

Onder de eerste ondertekenaars bevinden zich leden van de Nationale Raad, het deelstaatparlement en het Europees Parlement van de partijen Die Grünen, SPÖ, KPÖ en NEOS, waaronder Andreas Schieder (lid van het Europees Parlement, SPÖ) en Elke Kahr (burgemeester van de stad Graz, KPO). Ook Stephanie Krisper (lid van de Nationale Raad, NEOS) veroordeelt de Turkse aanvallen op Koerdische gebieden: “We roepen Turkije op om binnenlandse politieke problemen niet te verdoezelen met oorlogsavonturen. De internationale samenleving moet zich resoluut verzetten tegen dergelijke schendingen van het internationaal recht.” Viktoria Spielmann (Weens deelstaatparlement, de Groenen) wijst op het democratisch-politieke belang en ook op Iran: “Zowel in Rojava als in Iran strijden mensen tegen het fascisme, voor sociale rechtvaardigheid en universele mensenrechten.”

Oostenrijkse politici moeten reageren, deze aanvallen veroordelen en solidariteit tonen met Rojava en de mensen daar. Het is tijd om te stoppen met zwijgen en degenen die het aandurfden om tegen de misdaden van IS te strijden niet in de steek te laten”, vat auteur Doron Rabinovic zijn steun samen.

De initiatiefnemers van de brief – Raad van Koerdische Samenleving in Oostenrijk (FEYKOM) en de solidariteitscampagne “Defend Kurdistan” – worden aangemoedigd door de brede steun van het maatschappelijk middenveld en de politiek: “De Oostenrijkse federale regering en de federale president kunnen deze stemmen gebruiken die roep om vrede, negeer niet. Oostenrijk moet uiteindelijk besluiten om aan de kant van de democratie te staan ​​in deze aanvalsoorlog.”

De open brief “Laten we de Turkse aanvalsoorlog beëindigen, laten we de stilte doorbreken – samen voor Koerdistan” is volledig te vinden op de website https://gemeinsamfuerkurdistan.org, evenals een lijst van alle eerste ondertekenaars en andere verklaringen. De brief kan nog ondertekend worden.

Demonstratie in Wenen

Op 17 december roepen de initiatiefnemers van de open brief op tot een grootschalige demonstratie uit solidariteit met Koerdistan en Iran. Trefpunt is om 14:00 uur, Mensenrechtenplein (Mariahilferstraße 1, 1060 Wenen).