Open brief van universiteiten in Noord- en Oost-Syrië veroordeelt Turkse aanvallen

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Coördinatiecentrum van de universiteiten van Noord- en Oost-Syrië (Universiteit van Rojava, Universiteit van Kobane, Universiteit van Al-Sharq) schreef een open brief aan academici en de internationale academische gemeenschap om de voortdurende bombardementen op de regio door de Turkse staat te veroordelen.

In de brief staat onder andere het volgende: “Wij schrijven deze brief als docenten en medewerkers van de universiteiten in Noordoost-Syrië, beter bekend als Rojava, namens het Coördinatiecentrum van Universiteiten in Noord- en Oost-Syrië. We bevinden ons in een situatie waarin we, net als veel andere regio’s in het Midden-Oosten en de wereld, op meerdere fronten worden aangevallen. De Turkse staat onderwerpt onze samenleving en bestaansmiddelen voortdurend aan dagelijkse aanvallen met een breed scala aan wapens. Tegelijkertijd zijn we diep bedroefd en bezorgd over de voortdurende Israëlische campagne van koloniaal geweld in Gaza en het verlies van duizenden levens in Palestina en ook in de aanvallen van Hamas op Israël. We betuigen onze solidariteit met iedereen die door deze oorlog wordt getroffen, in het bijzonder met collega’s en studenten in Gazaanse scholen en universiteiten wier campussen zijn verwoest door Israëlische luchtaanvallen. We staan achter de internationale gemeenschap in de oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en de opheffing van de blokkade van Gaza.”

De brief voegde eraan toe: “In deze tijden van pijn en verdriet en in het licht van deze trieste omstandigheden, willen we met deze boodschap onze gedachten en gevoelens uitdrukken.

We erkennen dat ons lijden niet beperkt blijft tot onze regio alleen, aangezien vele delen van de wereld worstelen met ernstige uitdagingen die veroorzaakt worden door de mondiale dynamiek van macht en kapitaal. Nu we het einde van het eerste kwartaal van de 21e eeuw naderen, worstelt onze wereld met belangrijke conflicten. Aan de ene kant zijn we getuige van snelle vooruitgang in wetenschap en technologie, terwijl we aan de andere kant nog steeds te maken hebben met oorlogvoering, genocides en terreurdaden op een schaal die doet denken aan een “Derde Wereldoorlog”. Bovendien zijn er nog steeds ernstige sociale problemen, aanvallen op de waardigheid van vrouwen, misdaden tegen kinderen, milieuvervuiling, honger, stijgende temperaturen en vele andere problemen.

Dit zet ons aan het denken: waarom heeft de ontwikkeling van wetenschap en technologie niet geleid tot vooruitgang in democratie, gelijkheid, ecologie, vrede en mensenrechten? Integendeel, waarom zijn de problemen op deze gebieden geëscaleerd? Wat is het doel van wetenschappelijke vooruitgang en voor wie is het bedoeld?”

De brief vervolgt: “Als maatschappelijke problemen toenemen naast wetenschappelijke vooruitgang, wordt het noodzakelijk voor wetenschappers, onderwijzers en onderzoekers om deze vragen te stellen en hun verantwoordelijkheden te erkennen. Instellingen, universiteiten, academies, onderzoekscentra en dergelijke zijn arena’s waarin dergelijke vragen, conflicten en uitdagingen grondig moeten worden onderzocht. Door de geschiedenis heen is ethiek altijd een belangrijk facet van wetenschap en filosofie geweest. Helaas lijken de academische wereld en de universiteiten van vandaag een grote verantwoordelijkheidskwestie te hebben. Het lijkt erop dat menselijke empathie en ethiek nog nooit zo kwetsbaar zijn geweest. Hoe komt het dat, ondanks de wijdverspreide sociale, culturele, morele en fysieke wreedheden die zich wereldwijd voordoen, academici en universiteiten zo’n slapte vertonen in het laten gelden van hun wil en standpunt? Niets doen of een zwak engagement tegenover massamoordenaars, kolonialisten, assimilationisten, indringers, fascisten, seksisten, hebzuchtige bedrijven en nationalisten vormt een ernstige bedreiging voor onze wereld, ons milieu, onze samenleving en onze bestaansmiddelen. Bovendien is onverschilligheid voor aanvallen op de waardigheid en autonomie van vrouwen net zo gevaarlijk. We mogen niet vergeten dat een gebrek aan betrokkenheid of een zwakke betrokkenheid medeplichtigheid en partnerschap impliceert. Helaas zijn de hedendaagse wetenschappers en universiteiten in hoge mate medeplichtig. Dit is een onmiskenbare realiteit die een meer expliciete, interpretatieve en verhelderende positie rechtvaardigt.

De geschiedenis getuigt dat wanneer filosofie, wetenschap en kennis hun ethische verplichtingen nakomen, ze pleiten voor radicale verandering; ze verlichten maatschappelijk lijden en versterken democratie, gelijkheid en vrijheid. De geschiedenis van de mensheid laat zien dat de filosofie en de concepten van rechtvaardigheid, vrijheid en democratie zich hebben ontwikkeld toen overheden en hun gevolgen zwakker werden. Dit is een fundamentele waarheid. Ons doel is niet om deze feiten te herhalen, maar om de aandacht te vestigen op het dreigende gevaar waarmee we geconfronteerd worden. Als academici en universiteiten gevestigd in het noordoosten van Syrië, die de gevolgen van deze feiten aan den lijve ondervinden, willen wij oprecht een verhoogde gevoeligheid en bewustzijn cultiveren en bevorderen. Wij zijn ervan overtuigd dat het er niet om gaat te rouwen als de pijn ons persoonlijk treft. We worden mondiaal, sociaal en ethisch als we huilen en onze stem verheffen in solidariteit met het lijden van mensen wereldwijd. Pijn hoeft niet beperkt te blijven tot ons huis, ons land of onze landen. Als we ons vandaag niet inleven in anderen en inactief blijven, is er morgen misschien niemand meer om ons bij te staan.

Medelevende individuen erkennen dat het volk van Syrië en Rojava jarenlang een historisch verzet heeft gevoerd tegen de terreur van Daesh en de bezetting door de Turkse staat. We hebben een hoge prijs betaald voor onze houding en doen dat nog steeds. Na delen van ons grondgebied te hebben bezet, legt de Turkse staat ons een regime van angst, bedreigingen en dagelijkse slachtpartijen op door het gebruik van drones, gevechtsvliegtuigen en bombardementen. Onlangs nog, op 05.10.2023, richtte de Turkse staat zich schaamteloos op onze sociale infrastructuur. Voor het oog van de wereld vernietigden ze systematisch kritieke faciliteiten en middelen, zoals ziekenhuizen, scholen, academies, graanopslagplaatsen, elektriciteitscentrales, waterdistributiecentra, oliefaciliteiten en meer, waar miljoenen mensen van afhankelijk zijn.

Pijn en lijden kennen geen geografie. Er is geen onderscheid tussen de pijn van Koerdische, Palestijnse en Israëlische kinderen, vrouwen en gemeenschappen. Hun lijden is een gedeelde last en het recht op leven is heilig voor iedereen. De sleutel is dat ieder van ons zich verenigt tegen onderdrukkende en gewelddadige regimes en systemen, ongeacht de context. Ons doel is niet om dit verhaal te bestendigen, maar om de aandacht te vestigen op het dreigende gevaar waarmee we worden geconfronteerd. Als academici en medewerkers van universiteiten in Noordoost-Syrië hebben we deze realiteit uit de eerste hand ervaren, en we zijn zeer toegewijd aan het vergroten van het bewustzijn en het ondernemen van actie. We zijn ervan overtuigd dat het er niet om gaat te treuren als de pijn in ons hart zit. Als we huilen en onze stem verheffen in solidariteit met het lijden van alle mensen wereldwijd, laten we zien dat we mondiaal, sociaal en ethisch zijn. Pijn hoeft niet beperkt te blijven tot ons huis, ons land of ons land. Als we er vandaag niet in slagen om de pijn van anderen te voelen en een standpunt in te nemen, dan zal er morgen, wanneer we zelf met ontberingen worden geconfronteerd, misschien niemand meer zijn om ons te helpen.”

De brief ging verder “In het huidige klimaat worden we nog steeds geconfronteerd met aanvallen, waardoor we standvastig moeten zijn in het aangezicht van tegenspoed. Als gevolg hiervan zijn onze universiteiten tijdelijk gesloten door omstandigheden waar wij geen invloed op hebben. Desondanks blijven we toegewijd aan ons werk en onze strijd en laten we ons niet door tegenslag van onze missie afbrengen. Ons verlangen en onze hoop zijn om onze vastberadenheid en toewijding als intellectuelen, onderwijzers en academici verder te versterken. We zijn ervan overtuigd dat de vele projecten die we samen hebben ondernomen als katalysator kunnen dienen om massale wreedheden te voorkomen, een pad naar vrede te smeden en een einde te maken aan de duistere scenario’s waarmee we worden geconfronteerd.

Aanhoudende inzet en een hernieuwde strijd voor vrede en sociale rechtvaardigheid bieden de enige weg om de ellende, het geweld en de aanvallen waar we nu mee te maken hebben te boven te komen. Concluderend stellen we dat geen kracht machtiger is dan de kracht van eenheid tussen diverse samenlevingen die streven naar democratische waarden. Wanneer harten, geesten en de kracht van gemeenschappen samenkomen, kunnen ze inderdaad de wereld die ze voor ogen hebben manifesteren. De tijd dringt en als we vandaag niets doen, kan het te laat zijn. Met de hoop op een vreedzame, vrije en rechtvaardige wereld voor iedereen!”