Openbare diensten in Shehba gestaakt vanwege Syrisch embargo

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Raad voor Ecologie en Regionaal Bestuur van de kantons Afrin en Shehba heeft een persverklaring afgelegd voor zijn kantoor in het dorp Til Sosin van het district Ehdas, over de embargo van de regering van Damascus. Mihemed Şêxo las de verklaring in het Arabisch voor en Şervîn Şêxo in het Koerdisch.

Şervîn Şêxo merkte op dat de mensen van Afrin naar Shehba zijn gemigreerd als gevolg van politieke, economische en militaire plannen van internationale krachten en de invasieaanvallen van de Turkse staat. Ze voegde eraan toe dat de ontheemde mensen van Afrin ook daar werden blootgesteld aan aanvallen en embargo’s.

Şêxo zegt dat het embargo heeft geleid tot de vernietiging van infrastructuur en middelen. Ze wees erop dat ondanks de aanvallen en moeilijke leefomstandigheden, de mensen van Afrin standvastig bleven om terug te keren naar hun land.

Een nieuwe gedwongen verplaatsing

Şêxo merkte op dat ze altijd hun rechten wilden verdedigen in overeenstemming met het internationaal recht en herinnerde aan de resolutie die door de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië voor een oplossing voor de Syrische crisis was uitgeroepen. Ze verklaarde tevens dat de Damascus-regering het embargo heeft geïntensiveerd en geprobeerd de mensen uit te hongeren en hen te verdrijven. Ze zei: “Vluchtelingen uit Afrin en burgers in Shehba zijn al 5 jaar lang onderhevig aan een zware embargo. Als gevolg van politieke akkoorden tussen de regering van Damascus, Rusland en de Turkse staat, wordt het embargo geïntensiveerd en neemt de druk op de mensen toe. Het Syrische regime voorkomt de doorgang van basisbehoeften zoals brandstof, medicijnen en voedsel.”

Openbare diensten gestaakt

Şêxo wees erop dat de regio op de rand van een grote ramp staat als gevolg van de aanvallen van de invasieve Turkse staat en de verergerde embargo door de regering van Damascus. Ze voegde eraan toe dat de regionale autoriteiten openbare diensten moesten stopzetten. Ze merkte op dat ze de werktijden van generatoren en waterputten beperkten vanwege gebrek aan brandstof. Ze waarschuwde dat “als het embargo in Shehba aanhoudt, instellingen voor stroomvoorziening, watervoorziening, bakkerijen, ziekenhuizen en scholen buiten gebruik zullen gaan.”

Şêxo reageerde op het enge standpunt van de regering van Damascus en haar aandringen op verergering van het embargo. Ze drong er bij internationale organisaties op aan om onmiddellijk in te grijpen en druk uit te oefenen op de regering van Damascus om het embargo op te heffen.