Opening Academie in Raqqa ter nagedachtenis aan martelaar Ferhad Shibli

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië hield een herdenking voor martelaar Ferhat Shibli in de Mişwar Hal in Raqqa, èèn jaar na zijn dood. Shibli viel als martelaar bij de aanval die werd uitgevoerd door de Turkse staat in Sulaymaniyah.

De herdenking werd bijgewoond door de familie van Ferhad Shibli, het medevoorzitterschap van de Uitvoerende Raad van het Autonome Bestuur, leden van civiele en militaire organisaties, politieke partijen en waardigheidsbekleders van Raqqa.

Hisên Osman, medevoorzitter van de Raad van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië, zei dat Ferhad Shibli de hoop was op een betere toekomst en voegde eraan toe: “Martyr Ferhad was een pionier in het werk van instellingen. Hij bevestigde aan de hele wereld dat de democratische natie en de broederschap van de volkeren de basis is voor de opbouw van de toekomst van Syrië.”

Fatma Behbûh, lid van de Raad van Families van Martelaren van Noord- en Oost-Syrië, verklaarde dat Shibli het symbool was van verzet en opoffering tegen bezetting en terrorisme.

Na de toespraken werd een video over het leven van Shibli vertoond.

Aan het einde van de herdenking gingen de deelnemers naar het dorp Kesrat in het zuiden van Raqqa en legden daar de basis voor de Martelaar Ferhad Shibli Academie die daar zal worden opgericht.