Opening van de hoofdzitting tegen Mehmet Çakas

  • Duitsland

De rechtszaak tegen Mehmet Çakas is geopend, vergezeld van een grote solidariteit met de beklaagde. De verdediging beschouwt de procedure als een klassiek voorbeeld van de criminalisering van democratische activiteiten van Koerdische activisten.

De 44-jarige wordt door het Openbaar Ministerie van Celle beschuldigd van lidmaatschap van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) volgens §§129a/b van het Strafwetboek, als zijnde een “terroristische organisatie in het buitenland”.

De initiatieven “Women Defend Rojava” en “Defend Kurdistan” riepen op tot solidariteit en eisten tijdens een protest voor het gerechtsgebouw de stopzetting van de zaak en de vrijlating van de activist.

Mehmet Çakas werd eind vorig jaar op verzoek van de Duitse autoriteiten in Milaan in voorlopige hechtenis genomen. Begin maart van dit jaar werd hij uitgeleverd aan de Duitse justitie. Hij verblijft momenteel in voorlopige hechtenis in de gevangenis van Hannover.

Bij de opening van de hoofdzaak vandaag werd de beklaagde verwelkomd met applaus door tientallen solidaire waarnemers van het proces. Mehmet Çakas verklaarde voor de rechtbank in het Koerdisch (Kurmancî) te willen spreken. Nadat zijn persoonsgegevens waren vastgesteld, werd de aanklacht voorgelezen door de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. Vooral de lijst met verweten activiteiten viel op: acties voor de vrijheid van Abdullah Öcalan en tegen zijn onrechtmatige isolatie in Turkse gevangenschap, voor de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen en tegen de aanvallen op de regio Şengal in Noord-Irak, waar de “Islamitische Staat” (IS) in augustus 2014 een genocide pleegde tegen de Yezidische gemeenschap. Daarnaast wordt de beklaagde beschuldigd van optreden als bemiddelaar bij conflicten, het houden van toespraken en het mobiliseren van personen voor politieke activiteiten. Er worden geen individuele strafbare feiten aan Mehmet Çakas ten laste gelegd. De strafbaarheid berust uitsluitend op de beschuldiging van lidmaatschap van de PKK in de periode 2018 tot 2021 in Hannover en Bremen.

Mehmet Çakas (Archief)

In het verdere verloop van de procesopening heeft het Openbaar Ministerie de PKK en de rol van Abdullah Öcalan beoordeeld. De PKK-leider zit sinds 1999 gevangen op het eiland Imrali en is al vele jaren zonder enig teken van leven in isolatie. Volgens de aanklacht van het Duitse gerecht houdt hij in deze situatie toezicht op en keurt hij alle mogelijke activiteiten van Koerdische organisaties goed. Er werd echter geen vermelding gemaakt van de misdaden en onderdrukking van de Turkse staat, en dus ook geen context voor de beschuldigingen van terrorisme tegen de PKK.

Mehmet Çakas wordt verdedigd door advocaten Dr. Björn Elberling en Ulrich von Klinggräff, die na het voorlezen van de aanklacht een korte verklaring aan ANF hebben afgelegd. “Ook in deze aanklacht wordt onze cliënt, zoals gebruikelijk is in zogenaamde PKK-zaken, niet beschuldigd van iets strafbaars dat hij in Duitsland heeft gedaan. Hem wordt verweten dat hij demonstraties heeft georganiseerd, deelnam aan herdenkingsbijeenkomsten en ruzies tussen Koerdische families heeft geschikt. Dit zijn enkele van de activiteiten waarvan de Duitse justitie zegt dat als een Koerdisch persoon in Duitsland ze uitvoert en zij van mening is dat hij betrokken is bij de structuren, het dan strafbaar is, dan is het terrorisme. Onze cliënt zal te zijner tijd verklaren wat hij van zo’n constructie vindt. Ook wij als verdediging zullen uiteraard duidelijk maken dat deze constructie voor ons niet acceptabel is”, verklaarde advocaat Elberling. Zijn collega von Klinggräff beoordeelde de aanklacht als een klassiek voorbeeld van procedures waarbij geprobeerd wordt legale activiteiten en democratisch handelen te criminaliseren.

Solidariteit met Mehmet Çakas

Bij de solidariteitsbijeenkomst voor het gerechtsgebouw benadrukte een broer van de beklaagde in zijn toespraak dat hij en zijn hele familie achter Mehmet Çakas staan. In een toespraak van “Women Defend Rojava” en “Defend Kurdistan” werd de criminalisering van Koerdische activisten in Duitsland scherp bekritiseerd. De initiatieven eisten de opheffing van het verbod op de PKK, evenals de volledige politieke erkenning en steun voor de Koerdische bevrijdingsbeweging en zelfbestuur in Noord- en Oost-Syrië.

“We kunnen zien dat parallel aan de intensivering van de oorlog in Koerdistan ook de repressie door staatsinstellingen in de Bondsrepubliek Duitsland tegen politiek actieve Koerden en solidaire individuen en groepen de afgelopen jaren steeds verder escaleert. Met behulp van het terrorismaantijging, dat wordt gerechtvaardigd door het verbod op de PKK, worden de grondrechten van de Koerdische gemeenschap in Duitsland ernstig beperkt en worden politieke activiteiten in het kader van vrijheid van vergadering en organisatie gecriminaliseerd”, aldus Maria Weber van “Women Defend Rojava.”

Algemene verdenking tegen de Koerdische gemeenschap in Duitsland

De initiatieven verklaarden verder tijdens de bijeenkomst: “Terwijl de PKK al tientallen jaren probeert samen met andere democratische krachten een vreedzaam en solidair samenleven in de regio Koerdistan op te bouwen, bombardeert de NAVO-partner Turkije burgers, ontvolkt hele gebieden en onderdrukt en vermoordt de bevolking. Bovendien herbergt en bevordert deze NAVO-partner terroristische groeperingen zoals de zogenaamde ‘Islamitische Staat’, de Moslimbroeders, Al-Qaida en soortgelijke organisaties.

De PKK is sinds 1993 in Duitsland verboden op grond van de verenigingswet. Dit verbod vormt de basis voor de criminalisering van Koerden en blijft tot op de dag van vandaag van kracht. Een andere basis is §129a/b, dat sinds 2011 ook wordt gebruikt tegen vermeende PKK-leden. Er heerst een algemene verdenking van zogenaamde ‘PKK-gerelateerdheid’ bij elke politieke, culturele en sociale activiteit die verbonden is met de Koerdische identiteit. Concerten en festivals werden en worden verboden, en er zijn meerdere gevallen waarin de Duitse politie ingreep bij Koerdische familiebijeenkomsten.

Voortdurende surveillance, laster en criminalisering worden gelegitimeerd en het beeld is gecreëerd dat elke Koerd een potentieel terrorist is. Hierdoor worden aanzienlijke inbreuken op de vrijheid van vergadering en meningsuiting gerechtvaardigd. Zelfs hele archieven die de culturele diversiteit van de Koerdische literatuur, taal, kunst en cultuur behouden – dus de basis van de Koerdische identiteit – worden in beslag genomen en de publicatie en verspreiding van muziek wordt verboden.”

“In tegenstelling tot deze criminalisatie zijn Koerdische structuren een belangrijke speler in een democratiseringsproces in het Midden-Oosten, gebaseerd op waarden als basisdemocratie, vrouwenbevrijding en ecologie. De vooruitgang die tot nu toe is geboekt in verschillende delen van Koerdistan dient als inspiratie voor mensen en bewegingen over de hele wereld.”

Volgende zitting op 18 september

De volgende rechtbankzitting van Mehmet Çakas bij het Oberlandesgericht in Celle staat gepland voor maandag 18 september om 10.00 uur. Andere zittingen zijn gepland voor 20 en 27 september om 9.30 uur, 4, 10 en 11 oktober, 1, 7, 8, 21, 22, 28 en 29 november, 5, 6, 12, 13, 19 en 20 december 2023, evenals 9 en 10 januari 2024.

Postadres van Mehmet Çakas

Mehmet Çakas spreekt Kirmanckî, Kurmancî, Turks en een beetje Duits. Zijn postadres is Schulenburger Landstraße 145, 30165 Hannover.