Operatie Cizîrê-Thunderbolt: Een aanval op IS-structuren

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De anti-IS-operatie “Cizîrê-Thunderbolt”, gelanceerd door de Syrische Democratische Forces (SDF) op 29 december, is nu zes dagen aan de gang. De operatie begon in het gebied van Til Hemis en Til Birak en breidde zich uit naar andere gebieden. De SDF kondigde aan dat deze operatie slechts “een begin” was en verklaarde: “In een tijd waarin onze strijdkrachten druk bezig zijn te reageren op de aanvallen van de bezettende Turkse staat, hebben IS-cellen hun wreedheid opnieuw bewezen en hun aanvallen versterkt. De IS bedreigt iedereen die probeert de sporen van zijn heerschappij uit te wissen en probeert zijn structuren nieuw leven in te blazen. Als onderdeel van de uitbreiding van de strijd tegen ISIS hebben onze strijdkrachten, in samenwerking met de interne veiligheidstroepen van Noord- en Oost-Syrië en de internationale anti-IS-coalitie, op 29 december om 1:00 uur ‘Operatie Cizîrê-Thunderbolt’ gelanceerd in kamp al-Hol in Hesekê, ten zuiden van Qamişlo en in Til Hemis, aangezien deze gebieden het startpunt zijn van mogelijke aanvallen. De operatie heeft tot doel IS-cellen te elimineren en de regio van terreur te zuiveren. Deze operatie werd gelanceerd vanwege dringende behoeften en om de gevallenen van Raqqa te wreken. Tegelijkertijd markeert het de start van operaties tegen terroristische organisaties in 2023.”

Veel IS-cellen vernietigd – tot nu toe 184 vermoedelijke IS-jihadisten gepakt

In de zes dagen werden belangrijke resultaten behaald. De veiligheidstroepen hadden eerder een waarschuwing gekregen dat IS een grote aanslag op oudejaarsavond voorbereidde en lanceerden de operatie. Op deze manier konden aanvallen uiteraard worden voorkomen. De waarschuwing over de aanslag op oudejaarsavond werd bevestigd met de verklaringen van enkele van de 52 IS-leden die op de tweede dag van de operatie waren gearresteerd. De operatie arresteerde niet alleen actieve leden van gewapende cellen, maar had ook ernstige gevolgen voor de communicatie en logistiek van IS. Uit de eerste verhoren blijkt dat de IS veel belang hecht aan de regio’s rond Til Hemis en Til Birak (Tell Brak). De focus van de SDF-operatie ligt dan ook op dit gebied. Tot dusver zijn 184 vermoedelijke IS-leden en aanhangers gearresteerd.

Coördinatie van de operatie: “Er zijn belangrijke resultaten”

Dilbirîn Kobanê, YPJ-regionale commandant voor de regio Cizîrê, heeft de leiding over de operatie. Ze vat het doel van de operatie als volgt samen: “Onlangs zijn er intense aanvallen geweest op onze regio, met name door de Turkse staat. Wanneer IS onder druk staat of aan macht begint te verliezen, valt de Turkse staat zelf aan. Dit geeft IS de kans om weer te mobiliseren. De Turkse staat steunt duidelijk IS. Het gaat daarbij niet alleen om logistieke en munitiegerelateerde ondersteuning. Hij biedt op alle mogelijke manieren ondersteuning omdat hij het als een deel van zichzelf ziet. De IS-huurlingen zien de [Turkse] aanslagen als een kans en zijn van plan om verder uit te breiden in de regio. Ondanks de heftige aanvallen hebben we onze strijd tegen IS niet onderbroken. Nadat we informatie hadden ontvangen dat ISIS probeerde te reorganiseren, lanceerden we de operatie in de regio waar mensen het meest werden bedreigd door ISIS. Ze werden door IS gechanteerd om IS te steunen of zich erbij aan te sluiten. ISIS viel Raqqa aan en wilde dat we ons daarop concentreerden. Op basis van onze ervaring hebben we erkend dat IS zich overal probeert te verspreiden. We lanceerden Operatie Cizîrê- Thunderbolt om onze Raqqa-martelaren te wreken, maar ook omdat de regio deze operatie nodig heeft.”

‘Veel aanslagen werden voorkomen door de operatie’

Dilbirîn Kobanê legt verder uit: “De operatie, die werd gelanceerd in samenwerking met de SDF en de interne veiligheidstroepen, is in volle gang. Bij eerdere operaties arresteerden we tientallen huurlingen die bloedige complotten voorbereidden voor oudejaarsavond. We hebben dit bloedbad voorkomen. Naast leden die logistieke steun verleenden, waaronder munitie, werden ook degenen die betrokken waren bij de aanval op de Hesêkê-gevangenis op 20 januari 2022 gearresteerd. We zullen de komende dagen meer gedetailleerde resultaten van de operatie bekendmaken.”

Over de regio waar de operatie werd uitgevoerd, zegt de YPJ-commandant: “Het is een strategisch gebied aan de Iraaks-Syrische grens. De huurlingen komen uit de bezette stad Serêkaniyê en worden in deze regio ingezet. De IS bereidde hier geen aanslagen en bloedbaden voor op de regio, maar ook op veel andere plaatsen. Daarom nam Operatie ‘Cizîrê-Blitz’ een bedreiging voor de hele wereld weg. We hebben het altijd als onze menselijke plicht beschouwd om voor de hele wereld te vechten. We roepen iedereen op om ook deze verantwoordelijkheid te erkennen en deel te nemen aan deze strijd.”

‘Mensen steunden de operatie op alle mogelijke manieren’

Dilbirîn Kobanê benadrukt dat de mensen in de regio achter de operatie stonden: “Til Birak en Til Hemîs hebben ons op alle mogelijke manieren geholpen bij deze operatie. De mensen boden de grootste steun bij de verdediging van de bevolking. We zullen deze operatie, die we begonnen zijn voor de vrede in de regio en voor onze mensen, met groot succes voltooien. We zullen onze operatie voortzetten om tegemoet te komen aan de behoefte aan vrede en veiligheid in de regio en zullen doorgaan totdat we degenen arresteren die onenigheid veroorzaken en de vrede in de regio verstoren.”

SDF-woordvoerder: “Het werd duidelijk waarom de Turkse staat Tirbespîyê aanviel”

De SDF-perswoordvoerder Ferhad Şamî gaf ook commentaar op de lopende operatie: “Onze strijd tegen IS duurt al sinds 2014. Het culmineerde in Bagouz met de vernietiging van de islamitische territoriale heerschappij. Daarna lanceerden we de tweede fase van de operatie tegen ISIS. Dit was een langer en uitgebreider proces. We hebben deze operatie minutieus en met grote gevoeligheid uitgevoerd, vooral in de Arabische regio’s waar ISIS ‘dominantie’ heeft gevestigd. Dit trof regio’s zoals Til Hemis, zuidelijk Hesekê, Deir ez-Zor en Raqqa. IS heeft zich specifiek gericht op deze regio’s, die als gematigd worden omschreven.”

Şamî benadrukt dat de mobilisatie van de IS-cellen in Til Hemis werd voorafgegaan door de Turkse aanslagen: “Het was bekend dat IS grootschalige aanslagen aan het voorbereiden was, vergelijkbaar met de aanslag op de Hesekê-gevangenis vorig jaar. Hij was specifiek van plan om plaatsen als Raqqa aan te vallen. In de laatste dagen van het jaar viel IS een basis van de veiligheidstroepen aan. Deze basis bewaakte de Raqqa-gevangenis, waar ISIS-gevangenen worden vastgehouden. We sloegen deze aanval af, waarbij ook doden vielen. Dit heeft ertoe geleid dat we voor oudejaarsavond andere regio’s hebben betreden. ISIS werkte om ons te laten focussen op Deir ez-Zor en Raqqa en mobiliseerde zijn cellen. Ook de Turkse staat mobiliseerde zich in deze richting. Zo ligt Til Hemis in de buurt van Tirbespîyê en werd de plaats meer dan tien keer aangevallen door de Turkse luchtmacht. Later werd duidelijk dat deze aanvallen een poging waren om IS-cellen in Til Hemis te mobiliseren.”

‘Tweede fase operatie gaat door’

Şamî rapporteert over de voortgang van de operatie: “Er was informatie over de voorbereiding van talrijke aanvallen op Hesêkê, Camp Hol en Qamişlo. Sommige IS-cellen planden bloedige aanslagen op oudejaarsavond. We hebben deze aanvallen kunnen voorkomen op de eerste dag van onze verrassingsoperatie. Op de eerste dag hebben we ons gefocust op specifieke doelen. We hebben de gevaarlijkste huurlingenleiders gearresteerd. Daarna zijn we doorgegaan naar de tweede fase. We richtten ons op de cellen die de ISIS-ideologie propageren, ISIS ondersteunen, zorgen voor cel-tot-celcommunicatie en zorgen voor logistiek en munitie. Met deze operatie hebben we ervoor gezorgd dat de regio het nieuwe jaar vreedzaam is begonnen.”

“Verklaringen over aanvalsvoorbereidingen”

Şamî doet verslag over verkregen informatie en plannen om IS-gevangenen vrij te laten: “IS wordt ook in leven gehouden door de gevangengenomen islamisten. Voornamelijk via kamp al-Hol en de gevangenissen in Hesekê. IS voedt zich ermee, zowel militair als ideologisch. Hij wil de regio heroveren door enkele gevangengenomen IS-leiders vrij te laten. Na de aanval van de Turkse staat op de gevangenis in Qamishlo, waar IS-leden worden vastgehouden, moeten deze jihadisten worden vrijgelaten. De afstand tussen de aangevallen gevangenis en de cellen waartegen momenteel wordt gestreden is 15 kilometer. Op deze afstand bevinden zich ook troepen van het Syrische regime. Ook dit is een gevaar. De regeringstroepen zijn niet van plan om ISIS te bestrijden. Er kunnen cellen in hun gebied zijn, maar ze knijpen een oogje dicht. Er was informatie dat IS voorbereidingen trof om gevangenissen aan te vallen. Misschien is IS niet in staat om een ​​grote aanval uit te voeren, maar wilde het lokale aanvallen uitvoeren. Wij hebben hier actie op ondernomen. De ondervragingen van de gevangengenomen huurlingen gaan door. In hun eerste verklaringen bekenden de bendes dat ze een grootschalige aanval aan het voorbereiden waren in Qamishlo, Hesêkê en Raqqa.”

Şamî beschrijft de operatie als een klap voor de oprichting van nieuwe IS-leiderschapsstructuren: “Nadat de IS-leider in Daraa was gedood, werden nieuwe leiders benoemd. Volgens onze informatie is de nieuwe leider de bloedigste leider in de geschiedenis van IS. Zijn eerste woorden waren: “In mijn kalifaat zal elke plaats een plaats van bloed en vuur zijn.” Hij bedreigt Syrië, Irak, Afrika en Europa. We zijn deze operatie gestart om dit te voorkomen. Dat is natuurlijk niet genoeg. In de toekomst zullen we deze maatregelen nog uitgebreider en omvattender uitvoeren om de dreiging van ISIS in onze regio weg te nemen en onze mensen in staat te stellen in vrede te leven.”

Commandant: De huurlingen verstoppen zich tussen de burgerbevolking

Een van de commandanten in de fronlinie van de strijdkrachten is Hêlîn Resûl. Ze doet verslag van de gang van zaken tijdens de operatie: “Aangezien de IS-huurlingen zich verstoppen in de huizen van de burgerbevolking, voeren wij de operatie met grote zorgvuldigheid uit. Bij huiszoekingen zetten we vrouwen en kinderen in een aparte ruimte. Na de huiszoeking verlaten we rustig het huis. Tot nu toe hebben de mensen in de regio geen problemen met ons gehad. Burgers die gealarmeerd of bezorgd zijn, zullen gerustgesteld worden door onze gevoelige aanpak.”

Bron: ANF