Opinieleiders in Noordoost-Syrië roepen op tot eenheid tegen invasieve aanvallen van Turkije

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Opinieleidersraad van Noord- en Oost-Syrië heeft een verklaring uitgegeven over de agressie van Turkije en pogingen om de demografische structuren van de bezette regio’s te veranderen.

Tientallen Koerdische en Arabische stamleiders waren aanwezig tijdens de persverklaring die werd voorgelezen door Mistefa El-Yûsifî, een lid van de Opinieleidersraad, in de stad Qamishlo.

“De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dreigt Noord- en Oost-Syrië binnen te vallen op een moment dat er naar een vreedzame oplossing wordt gezocht in het Midden-Oosten en Syrië. Alle componenten van de samenleving hier leven al duizenden jaren samen in het noorden van Syrië. Daarom mag onze eenheid niet worden verstoord en mogen onze vrede en veiligheid niet in gevaar worden gebracht. De door Ankara en Erdogan genoemde veiligheidszones vormen een gevaar voor de Arabieren, Koerden, Syriërs en Yezidi’s.

Na de gedwongen verplaatsing van de bevolking en hun vervanging door extremistische huurlingen, zullen Syrië, Irak en andere delen van de buurlanden worden bezet. Het belangrijkste doel is om terroristische groeperingen te beschermen en ter beschikking van Turkije te stellen. Deze stap vormt een gevaar voor de SDF (Syrische Democratische Krachten) die bekendheid kreeg door hun strijd tegen het terrorisme en voor de internationale machten die een oorlog voeren tegen het terrorisme”, aldus de verklaring.

De verklaring riep de pro-vredes- en democratiekrachten op om eenheid tegen de indringers te verzekeren, en voegde eraan toe: “De hebzucht van Turkije kan worden gestopt door onze vrije wil.”

De raad riep de Syrische regering op om een dialoog aan te gaan met de Syrische Democratische Raad (MSD) voor een oplossing voor de Syrische crisis in overeenstemming met resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad.