Opperbevelhebber SDF ontmoet delegatie van de Notabelenraad van Noord- en Oost-Syrië

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Mazloum Abdi, de opperbevelhebber van de SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten), had een ontmoeting met een delegatie van de Notabelenraad van Noord- en Oost-Syrië. Saleh Muslim, de medevoorzitter van de Democratische Unie Partij, was ook aanwezig bij de ontmoeting.

Volgens het Media Centrum van de SDF  besprak Mazloum Abdi met de delegatie de politieke en militaire ontwikkelingen in de regio. De focus lag op de Turkse bezettingsaanvallen op onze regio’s, samen met de voortdurende Gaza-oorlog en de impact daarvan op Syrië, vooral in de noordelijke en oostelijke regio’s.

Daarnaast besprak de opperbevelhebber de militaire en bestuurlijke omstandigheden in de regio met de bezoekende delegatie. Er werd speciale aandacht besteed aan de aanzienlijke schade aan de infrastructuur, waaronder water-, elektriciteits-, kracht- en oliecentrales.

De opperbevelhebber sprak zijn grote waardering uit voor de niet aflatende steun van de Notabelen voor onze strijdkrachten. Hij erkende dat hun standpunten, meningen en voorstellen een cruciale rol spelen bij het versterken van de kracht en stabiliteit van onze regio’s.

In antwoord daarop deelden de delegatieleden hun visie op het verbeteren van de dienstverlening en de administratieve omstandigheden in Noord- en Oost-Syrië. Zij benadrukten het belang van het behoud van de maatschappelijke cohesie en van een verenigd front tegen alle pogingen om onder welk voorwendsel dan ook tweedracht en chaos te zaaien of de vrede onder de burgers te verstoren.

De delegatie prees ook de Syrische Democratische Strijdkrachten voor hun prijzenswaardige inspanningen in de strijd tegen terrorisme, het waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van onze regio’s, en het verzekeren van de bescherming van de bevolking en hun eigendommen.