Oproep om activiteit voor vrijheid van leider Ocalan in Frankrijk te steunen nadat deze werd aangevallen

Gisteren heeft een Turkse fascistische groep een aanval gepleegd op een activiteit dat werd georganiseerd in het kader van de fysieke vrijlating van leider Abdullah Ocalan in de Franse stad Straatsburg.

De fascistische groepen vernielden de spandoeken van de manifestatie in afwezigheid van de verantwoordelijken en vluchtten vervolgens.

In deze context legde het Congres van Koerdische Democratische Samenlevingen in Europa (KCDK-E) een verklaring af, waarin het erop wees: “De vijandige standpunten en het criminaliseringsbeleid van de Franse regering, die doorgaan tegen de strijd van de Koerdische Bevrijdingsbeweging, hebben fascistische groeperingen aangemoedigd. Het is duidelijk dat deze aanval verband houdt met het standpunt van Frankrijk.”

De Conferentie riep de Franse regering op om een standpunt in te nemen over de provocaties tegen hen. De conferentie riep de mensen ook op om de strijd te versterken en deel te nemen aan de Wake voor de Vrijheid van Ocalan die sinds 25 juni 2012 gaande is in de stad Straatsburg.