Oproep tot een mars in Keulen ter ondersteuning van de “Jin, Jiyan, Azadi”-revolutie

  • Duitsland

In Duitsland is een samenwerkingsverband van linkse, democratische en libertaire krachten opgericht om het revolutionaire ontwaken in Iran te ondersteunen.

De vereniging wil de “Jin Jiyan Azadî”-revolutie in Iran en het verzet in Koerdistan en Balochistan laten horen en organiseert op 28 januari een demonstratie in Keulen.

In een oproep zeggen de organisatoren: “Al 43 jaar exploiteert de Islamitische Republiek Iran mensen op verschillende manieren. Mensen worden hun basisrechten ontzegd, rechten zoals het recht op een vrij en gelukkig leven. In een repressieve en discriminerende structuur opgericht door het Iraanse regime, vrouwen, nationale minderheden (zoals Balochs, Arabieren, Koerden, Turken, enz.), de arbeidersklasse, seksuele en religieuze minderheden, ze hebben allemaal te maken gehad met dubbele onderdrukking. Het regime heeft vrouwen onderdrukt vanaf de allereerste dagen van zijn oprichting. Het heeft veel ongelijke principes tegen vrouwen geïnstitutionaliseerd in zijn grondwet, zoals de verplichte hijab die hen is opgelegd op basis van de wet en de grondwet. ”

De verklaring voegde eraan toe: “We zullen op 28 januari een openbare bijeenkomst en mars houden in de stad Keulen. Daarom nodigen we iedereen die vrijheid zoekt uit om deel te nemen aan deze mars met hun symbolen en kleuren, zodat het een effectieve actie wordt ter ondersteuning van de revolutie van ‘Vrouw, Leven, Vrijheid’ in Koerdistan en Iran.”

De verklaring onderstreepte dat “deze voortgaande revolutionaire beweging tot nu toe zeer kostbaar is geweest voor de mensen. Volgens sommige bronnen hebben meer dan 500 mensen het leven verloren. Het Iraanse regime heeft brutaal gereageerd op deze beweging. De demonstranten werden geconfronteerd met intense repressie, arrestaties, opsluitingen, martelingen en executies, en het is mogelijk gemaakt door veel kosten te betalen, waaronder het verlies van honderden dierbare levens.”