Oproep voor deelname aan de Lange Mars voor Öcalan van 5 tot 10 februari

  • Duitsland

De Lange Mars, traditioneel elk jaar door jongeren uitgevoerd om de fysieke vrijheid van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan te eisen, zal dit jaar van 5 tot 10 februari worden gehouden van Heilbronn naar Freiburg in Duitsland.

Het voorbereidingscomité van de Lange Mars heeft een schriftelijke verklaring vrijgegeven over de mars van dit jaar, die zal worden uitgevoerd onder het motto “Doe mee aan de strijd voor de vrijheid van Öcalan!”.

‘DOE MEE AAN DE VRIJHEIDSMAS’

De verklaring waarin de Koerdische jeugd wordt opgeroepen om samen te komen rond Öcalan, omvat het volgende:

“Het is tijd voor de jeugd om te laten zien wat Öcalan ons heeft geleerd en om te laten zien dat het moeilijk zal zijn om een jeugd die naar vrijheid streeft te stoppen. Jeugd is de grootste kracht. Laten we ons er niet door laten tegenhouden! We zijn een lastpost voor het koloniale en antidemocratische systeem! We roepen al onze jongeren op om mee te doen aan de Lange Mars van 2023 om Öcalan te bevrijden. We roepen al onze jongeren op om mee te doen aan de mars voor de vrijheid van vrouwen, democratie en ecologie! De mars begint op 5 februari in Heilbronn en eindigt op 10 februari in Freiburg.

Öcalan zet zich sinds de jaren zestig politiek in voor het vinden van een oplossing voor de conflicten in het Midden-Oosten. Als Koerd heeft hij het fascistische beleid van de Turkse staat van assimilatie en ontkenning van het Koerdische volk ervaren. Toen hij zich met politiek begon in te laten, besefte hij dat er sprake was van een bijzondere uitbuiting van Koerdistan als geheel. Deze uitbuiting is nog steeds terug te zien in het feit dat Koerdistan niet erkend wordt maar genoemd wordt als Iran, Irak, Syrië en Turkije. Daarom begon Öcalan zich te organiseren onder studentengroepen. Door de decennia heen heeft hij het Koerdische volk en de volkeren van het Midden-Oosten georganiseerd en opgeleid. Dit heeft niet alleen de plannen van de Turkse staat gefrustreerd, maar ook de plannen van andere mogendheden die misbruik maken van de uitbuiting van Koerdistan en de chaos in het Midden-Oosten. In een tijd dat de hele wereld verklaarde dat ‘het socialisme heeft verloren’, hief Öcalan opnieuw de rode vlag. Als genadeslag voor het socialisme werd Öcalan in 1999 uitgeleverd aan Turkije na een internationaal gecoördineerde operatie van de geheime dienst!

Öcalan zit sindsdien vast op het eiland Imrali. Met zijn schrijfwerken probeert hij sociale crises zoals oorlog, religieus fanatisme, seksisme, vernietiging van het milieu en alle andere kwesties te begrijpen en op te lossen. Öcalan kan niet worden beschouwd als een doorsnee gevangene. Wat maakt een persoon zo gevaarlijk om volledig geïsoleerd en afgesloten te zijn van de buitenwereld door zijn/haar mensenrechten te schenden? De Imrali-gevangenis is immers uniek in vergelijking met andere gevangenissen. Met andere woorden, geen enkele moordenaar, verkrachter, oorlogsmisdadiger of financiële fraudeur wordt zo gestraft als Öcalan! Alle staten die beweren democratisch te zijn, vooral Europese staten en hun instelling, het Europees Comité ter voorkoming van foltering (CPT), zijn op de hoogte van de mensenrechtenschendingen die in de Imrali-gevangenis worden begaan! Toch overheersen stilte en passiviteit! Omdat geen enkele staat de mensenrechten onvoorwaardelijk respecteert! Dit is onze plicht, de plicht van de mensen zelf.

Öcalan heeft zijn leven gewijd aan de strijden voor de vrijheid van vrouwen, democratie aan de basis en ecologie, en hij heeft het onvoorwaardelijk gedaan. Hij verzet zich al een kwart eeuw alleen op het gevangeniseiland. De Koerdische PKK-leider wordt al 25 jaar gemarteld in eenzame opsluiting, wat uniek is in de wereld, en wordt voortdurend geïsoleerd door middel van nieuwe disciplinaire straffen. Omdat hem fundamentele mensenrechten zijn ontzegd, mag hij zijn familie en zelfs zijn advocaten niet zien. Dit onrecht en de marteling tegen hem in de Imrali-gevangenis zou de hele mensheid moeten alarmeren, want wanneer een politicus die de vrijheid van vrouwen, de basisdemocratie en ecologie promoot tot zwijgen wordt gedwongen, worden ook de rechten van vrouwen, volkeren en het milieu aangevallen. Het absolute isolement op Imrali heeft tot doel de democratiserende invloed van Öcalan op de politiek van Turkije en de hele regio te doorbreken.

‘We moeten in actie komen’

Dit alles laat zien dat we in actie moeten komen! Kun je je voorstellen dat je vijfentwintig jaar opgesloten zit in een kamer van 12 vierkante meter? Öcalan schreef vanuit de gevangenis: “Tijdens mijn tijd op Imrali had ik de gelegenheid om alle vragen van een afstand te heroverwegen… Ik hoop de definities van staat, macht, oorlog, natie en natiestaat op een meer realistische manier te gebruiken en zo de oplossingen voor een democratische samenleving aan te wijzen.

Doe mee aan de vrijheidsstrijd voor de vrijheid van Öcalan!

We zullen Öcalan fysiek bevrijden in 2023!”