Orde van Advocaten roept op tot oplossing voor Koerdische kwestie

De balies van 15 Koerdische provincies in Turkije kwamen tijdens een gezamenlijke bijeenkomst tot overeenstemming over de centrale thema’s van hun beroep. De bijeenkomst vond vrijdag plaats op uitnodiging van de Orde van Advocaten van Ağrı  en de slotverklaring is vandaag gepubliceerd. De bijeenkomst werd bijgewoond door de balies van Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak en Van.

In de slotverklaring wordt de Koerdische kwestie beschreven als het belangrijkste en meest pijnlijke probleem in Turkije. De ordes van advocaten benadrukten dat het probleem niet kan worden opgelost met maatregelen van het “veiligheidsbeleid” en verklaarden het volgende: “De onopgeloste Koerdische kwestie is een van de belangrijkste obstakels voor het democratiseringsproces van Turkije. Het is pijnlijk ervaren dat de Koerdische kwestie niet kan worden opgelost door middel van geweld en veiligheidsbeleid. In dit verband achten wij het van essentieel belang om een ​​brede consensus te bereiken met alle geledingen van de samenleving voor een democratische en vreedzame oplossing voor het probleem op basis van gelijke burgerrechten.”

Met betrekking tot het op handen zijnde verbod op de Democratische Volkspartij (HDP) eisen de Orde van Advocaten dat het Grondwettelijk Hof principieel “afwijzingsprocedures tegen politieke partijen, met name de HDP, op basis van vrijheid van vereniging” verwerpt.

De verklaring ging ook in op de arrestatie van Şebnem Korur Fincancı, voorzitter van de Centrale Raad van de Turkse Medische Vereniging (TTB), voor haar opmerkingen over het gebruik van chemische wapens door de Turkse staat tegen guerrillastrijders. De Orde van Advocaten waarschuwde tegen de invoering van een nieuw systeem van curatorschap over beroepsverenigingen en maatschappelijke organisaties door de wet te wijzigen en zei: “Deze situatie wijst op een nieuw klimaat waarin de vrijheid van vereniging ernstig onder druk komt te staan. Wij vinden deze situatie onaanvaardbaar en roepen op om dergelijke initiatieven te staken.”

De Orde van Advocaten wezen ook op het beleid van straffeloosheid voor wetten, het ontbreken van effectieve maatregelen tegen vrouwenmoord, de dreiging van ernstige inmenging in de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid door de door het parlement aangenomen “censuurwet” en de dreiging die uitgaat van de combinatie van fysiek geweld tegen advocaten met economisch geweld.