Organiseren van vakbonden in Turkije en Noord-Koerdistan wordt steeds moeilijker

  • Turkije

De AKP/MHP-regering staat niet alleen voor een islamistisch maatschappelijk discours, nationalistisch racisme en oorlogspolitiek, maar ook voor een extreem neoliberaal economisch model. Om dit neoliberale beleid uit te voeren, wordt het echte vakbondsbeleid stelselmatig aan banden gelegd, met repressie bedekt en voorkomen.

Naast de oprichting van zogenaamde “gele vakbonden”, d.w.z. vakbonden die de belangen van de staat en het kapitaal nastreven, speelt de wettelijke beperking van de zelforganisatie van arbeiders een bijzonder belangrijke rol. Vooral Wet 6356 betreffende vakbonden en collectieve overeenkomsten uit 2012 speelt een belangrijke rol. Hier krijgen de kapitalisten het recht om bezwaar te maken tegen vakbondsvorming. Dit verhindert de vorming van actieve oppositievakbonden in de particuliere sector. Irfan Kaygısız, organisatiedeskundige van de vakbond Birleşik Metal-Iş, georganiseerd binnen de vakbondsfederatie DISK, beschrijft de gevolgen van de wettelijke beperkingen op vakbondswerk in een interview met ANF Nieuwsagentschap.

‘Grootste obstakel is dreiging met ontslag’

Wat zijn de belangrijkste obstakels voor vakbondsorganisatie in Turkije?

Er zijn twee hoofdzaken: het juridische niveau en de uitvoering ervan. Beide niveaus hebben hun gevolgen. Wat het praktische niveau betreft, zoals op alle andere terreinen, kenmerkt dit zich ook door willekeur en minachting voor de wet. Sommige door de wetgever ingevoerde procedures worden als willekeurig middel gebruikt. De staat kijkt de andere kant op. Maar het grootste obstakel voor vakbondsvorming is werkloosheid, of meer specifiek de dreiging van ontslag. Elke poging om zich te organiseren zal worden beantwoord met een frontale aanval van de bazen. Elke werknemer die probeert om een ​​vakbond te sluiten, wordt geconfronteerd met de angst om ontslagen te worden. Dientengevolge onthouden werknemers zich eerlijk gezegd van vakbonden tot het punt waarop ze volledig aan het einde van hun kracht zijn.

Het gewelddadige gebruik van de ontslagmiddelen heeft uiteraard een afschrikkende werking. Bovendien is de rechtsbescherming van werknemers zeer zwak. Hoewel de wet enige bescherming biedt aan werknemersvertegenwoordigers, is er geen enkele bescherming voor werknemers die zich proberen te organiseren. Bovendien splitsten de kapitalisten de arbeiders op in afzonderlijke takken om organisatie te voorkomen. Binnen dezelfde fabriek worden sommige werknemers toegewezen aan het kantoorgedeelte, anderen aan het metaalgedeelte en weer anderen aan verschillende andere gebieden. [Dus verschillende vakbonden zijn er ook verantwoordelijk voor] Dit wordt gedaan om de meerderheid van een vakbond te voorkomen.

Hoge barrières voor vakbondsvorming

Is er geen controle binnen het wettelijke kader?

Nee, zoiets bestaat niet. Want om je in welke branche dan ook te organiseren, moet je de drempel van 1 procent halen. Eén procent lijkt misschien een klein aantal, maar het wordt berekend op basis van het aantal werknemers in elke branche. Zo zijn er ongeveer 1.800.000 mensen werkzaam in de metaalindustrie. 1 procent hiervan komt overeen met zo’n 35.000 medewerkers. In dit opzicht is het niet zo eenvoudig te bereiken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de kwestie van onafhankelijke vakbonden, wordt het nog moeilijker. Natuurlijk kan er door kritiek op de bestaande vakbonden een nieuwe en onafhankelijke vakbond ontstaan, maar die drempel halen is niet zo eenvoudig. Want dat is een heel groot aantal.

Zo was er in 2015 een rel bij de metaalbewerkers. Renault-werknemers hadden gezegd dat ze een onafhankelijke vakbond wilden oprichten. Zelfs als ze daar bijvoorbeeld 10.000 arbeiders organiseren, kunnen ze de drempel van rond de 30.000 niet halen. Zelfs als de grootste fabriek zich organiseert, verhindert de drempel vakbondsvorming. Dit betekent dat nieuwe, onafhankelijke en dynamische vakbonden worden voorkomen. Het meest fundamentele probleem is natuurlijk de kwestie van toelating tot de werkplek. Bij opnames is er een drempel die van invloed is op de werkplek en een die van invloed is op het bedrijf. De werkplek is een fysieke ruimte, het bedrijf bestaat uit minimaal één baas en meerdere locaties. Minimaal 50+1 procent van de leden is vereist voor collectieve onderhandelingen op bedrijfsniveau en 40+1 procent voor het hele bedrijf. Wilt u zelf organiseren en deze cijfers bij elkaar hebben, dan neemt u contact op met het ministerie. Dan begint een evaluatiemechanisme van het ministerie, dat bepaalt dat de 50+1-drempel is overschreden. Dit noemen we toelatingsbesluit.

‘Juridische trucs van de kapitalisten verhinderen vakbondsvorming’

Wat gebeurt er dan?

Het echte probleem begint pas daarna. Na ontvangst van de vaststelling wordt deze naar twee plaatsen gestuurd. Het wordt gestuurd naar vakbonden die meer dan 1 procent van de werknemers in dezelfde branche in dienst hebben en naar de baas. De chef maakt bezwaar tegen deze bevinding. In de afgelopen jaren is het gebruikelijk geworden voor kapitalisten om in beroep te gaan bij rechtbanken die geen jurisdictie hebben. In het verleden was er niet zoiets, het lijkt een nieuwe zwendel te zijn. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich bijvoorbeeld in Izmir, Kocaeli of Gebze, maar de baas spant een rechtszaak aan in Istanbul. Daarom moet het dossier eerst vanuit Istanbul bij de verantwoordelijke rechtbank komen. Dat duurt een jaar tot anderhalf jaar. Met andere woorden, zodra de baas een rechtszaak aanspant op een incompetente plaats, krijgt hij een jaar. Elk tijdverlies na het organiseren heeft een onmiddellijk negatief effect op de werknemers.

Dus de baas heeft het recht om zo’n rechtszaak aan te spannen?

De wet vereist dat de rechtbank binnen drie tot zes dagen na het beroep van het bedrijf snel een beslissing neemt. In de praktijk is dit echter niet het geval. Er wordt misbruik gemaakt van dit bezwaarmechanisme zelf. Ten eerste: beroep aantekenen bij onbevoegde rechtbanken. Ten tweede is dit “bezwaar” geen recht dat aan de kapitalisten toekomt. Het is eerder een artikel dat in de wet is opgenomen als voorzorgsmaatregel tegen elke negatieve situatie. Natuurlijk hebben de kapitalisten niet het natuurlijke recht om bezwaar te maken tegen de vakbondsvorming van arbeiders. Maar dit mechanisme wordt behandeld alsof het beroep zelf een recht is. Het bezwaar leidt dus tot twee dingen: tot lange gerechtelijke procedures, en tijdens dit proces oefent de baas vooral druk uit op de arbeiders. Dit houdt het ontslag in van werknemersvertegenwoordigers en degenen die zich organiseren en druk uitoefenen op de rest om zelf ontslag te nemen. De rechtszaak geeft de kapitalisten twee jaar de tijd om de arbeidersorganisatie te doorbreken.

Natuurlijk is er ook solidariteit onder de bazen. Birleşik-Metal-İş was bijvoorbeeld de enige vakbond in Konya. Er was één georganiseerde fabriek. Alle bazen van de industrie kwamen bij elkaar en zeiden tegen de baas van een bedrijf: “We nemen je overal mee naartoe en we zullen alle kosten dekken. Zolang er hier geen vakbondsbanen zijn.” Dat is de solidariteit van de baas. Dit gebeurt vrij openlijk in kleine instellingen. Wanneer je al deze factoren bij elkaar optelt, wordt duidelijk dat dit een aanval op organiseren is.

Natuurlijk kan ook wantrouwen jegens bestaande vakbonden tot deze factoren worden gerekend, toch?

Ja, helaas, het feit dat vakbonden worden gecontroleerd door de staat en het kapitaal vergroot het wantrouwen jegens vakbonden. In januari en februari van dit jaar waren er zelfs stakingen in ongeveer 30-40 fabrieken, die allemaal plaatsvonden in ongeorganiseerde fabrieken. Het is begrijpelijk dat ze ongeorganiseerd waren. Maar er werd geen organisatie uit gevormd. Op sommige plaatsen, zoals Istanbul, probeerde Deri-Is in te grijpen, bijvoorbeeld bij de productie van voorraden. In Izmir probeerde Aliağa Liman-İş actief te worden. In Antep probeerden de vrienden van BİRTEK-SEN betrokken te raken bij de textielarbeiders, maar slaagden er niet in het gewenste succes te behalen. Dat ligt natuurlijk niet aan een gebrek aan vertrouwen in de vrienden in Antep, maar aan een veel ouder probleem. Dus als we kijken naar onze organisatie, zien we dat het intenser is in de publieke sector. De private sector ontwikkelt zich natuurlijk ook, maar als we naar het totale aantal kijken, ligt het merendeel van de cao-banen in de publieke sector rond de 9,5 procent, terwijl dat in de private sector rond de 5,5 procent ligt.

‘Absoluut ontslagverbod nodig tijdens goedkeuringsproces’

Wat zou het alternatief zijn voor deze goedkeuringsprocedure?

Wat de autorisatie betreft, is er natuurlijk een besluit nodig, maar dat besluit moet worden genomen via een onafhankelijker mechanisme. Het moet aan staatscontrole ontsnappen. De kwestie van het lidmaatschap is hetzelfde. We melden alle lidmaatschappen bij de staat. Maar dan komen we erachter dat de ambtenaar daar de lidmaatschapsgegevens aan de baas geeft.

Het beroepsmechanisme moet ook onafhankelijker worden. Als er bezwaar is tegen een wijziging in het filiaal, is de kwestie van de goedkeuring aan de rechter om te beslissen. De rechtbank mag echter niet worden gebruikt als reden om te weigeren zich te organiseren. Bovendien wordt dit proces verlengd door onbevoegde rechtbanken. Met andere woorden, het recht om zich in vakbonden te organiseren wordt hen in de eerste plaats ontnomen. We weten niet wat de rechtbank over twee jaar zal beslissen. Ook als de rechter het met de vakbond eens is, zijn er in deze periode geen leden meer. Dit is een zeer ernstige bloedende wond. Als we hier niet ingrijpen, blijven we natuurlijk bedreigd met ontslagen. De werknemers zouden tijdens het goedkeuringsproces van de cao beschermd moeten worden door een absoluut ontslagverbod. Zelfs een dergelijk verbod zou de afschrikking niet volledig wegnemen. Het lost het probleem niet op, maar het zal wel wat verlichting brengen.