Ottomaanse misdaden zijn de heersende waarden van AKP om invloed en dominantie te bereiken

De Levant viel onder Ottomaanse bezetting van 1516 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918. Met het aan de macht komen van Turkse nationalisten, geleid door de Unie- en Vooruitgangspartij, in 1908, probeerden zij het nationalisme en de Turkse taal op te leggen aan alle andere nationaliteiten die onder Ottomaanse bezetting leefden, waarbij ze de meest gruwelijke bloedbaden aanrichtten tegen iedereen die zich tegen hen verzette.

Na 1914, nadat de minister van Marine, Jamal Pasja, was benoemd tot opperbevelhebber van de Turkse strijdkrachten in de Levant, verstevigde hij zijn greep op de Levant en legde hij belastingen, gedwongen dienstplicht en de Turkse taal op. De zaak verslechterde nadat het Ottomaanse Rijk weigerde om de besluiten van de Conferentie van Parijs in 1913 uit te voeren, die de deelname van de Arabieren vereiste. Dit leidde tot het ontketenen van de revolutie, vooral onder de categorieën van intellectuelen, politici en sjeiks die het vertrek van de Ottomaanse bezetter eisten.

Om hen te intimideren namen de schendingen en misdaden tegen het volk toe. De revolutie brak uit, geleid door intellectuelen en politici die tegen de Ottomaanse overheersing waren. Ze organiseerden campagnes waarin ze eisten om zich aan te sluiten bij de Grote Arabische Opstand die vanuit de Hijaz begon om de Ottomaanse heerschappij omver te werpen.

Als gevolg hiervan sprak Jamal Pasja doodvonnissen uit tegen een aantal intellectuelen en patriotten uit Damascus en Beiroet in een schijnrechtbank in de Libanese berg. De Ottomaanse autoriteiten voerden deze vonnissen in twee partijen uit, de eerste op 21 augustus 1915 en de tweede op 6 mei 1916, waarbij telkens een groter aantal werd geëxecuteerd. Op het Burj-plein in Beiroet, dat later Martelarenplein werd genoemd, en op het Marjeh-plein in Damascus.

Dan Jamal Pasja die in 1922 na Christus in de stad Tbilisi werd vermoord door een Armeniër genaamd Estephan Zagkian, als vergelding voor de bloedbaden die de Ottomanen hadden aangericht tegen de Armeniërs in 1915, als onderdeel van een brede beweging die bekend staat als Operatie Nemesis, wat “bestraffing” betekent, en die al diegenen trof die verantwoordelijk waren voor die genocide, die het leven kostte aan meer dan een miljoen en een half miljoen Armeniërs.

Op een manier die vergelijkbaar is met de executie van intellectuelen en tegenstanders door het Ottomaanse Rijk, richt de Turkse bezettingsstaat zich voortdurend op burgers, naast vertegenwoordigers van de bevolking van de regio en militaire, politieke en civiele leiders die hebben bijgedragen aan het bereiken van stabiliteit in Noord- en Oost-Syrië, met als doel de bevolking van de regio te intimideren en tot overgave te dwingen.

Misdaden in de voetsporen van onze voorouders

De Syrische schrijver en politiek analist Muhammad Issa sprak hierover met het agentschap ANHA en zei: “De alliantie van de regerende Rechtvaardigheids- en Ontwikkelingspartij en de Nationale Beweging in Turkije treedt in de voetsporen van hun voorouders in het ter ziele gegane Ottomaanse Sultanaat. Dit sultanaat is de geschiedenis ingegaan door de bloedbaden die het heeft aangericht tegen volkeren en rassen, die dit sultanaat vier eeuwen lang onder zijn controle had, en zijn staat van dienst eindigde, voordat het oordeel van de geschiedenis zijn graf bereikte, met het plegen van zijn afschuwelijke misdaad tegen het Arabische en menselijke gevoel en geweten, de misdaad die werd vertegenwoordigd door de moorddadige crimineel Jamal Pasja die het doodvonnis door ophanging in Damascus en Beiroet uitvoerde tegen tientallen van de voorhoede van weerloze burgerlijke intellectuelen. Simpelweg omdat ze in hun culturele activiteiten eisten om hun culturele en nationale identiteit te benadrukken tegenover het achterlijke en onrechtvaardige beleid van Turkificatie, dat de Ottomaanse mentaliteit, die ziek was van een criminele mentaliteit, niet kon tolereren.”

Mohammed Issa voegde eraan toe: “Deze tendens heeft altijd de staat van dienst van de Turkse bezetting getekend en vandaag, nu de heersende chauvinistische Broederschap alliantie probeert de voetstappen van de voorouders te volgen door zich te beroepen op het rijk van het verleden, en voor de waarheid en objectiviteit, liegt het niet op dit punt, want het vat sijpelt eruit wat erin zit. De vernieuwde misdaad is tegen de burgers die onder haar gezag staan.” Het is iets wat hij geleerd heeft van zijn erfenis, die geen betrouwbare innovaties bevatte behalve de innovatie van het spietsen (een martelwerktuig gebruikt door de Ottomanen).”

Issa wees erop: “Het lijdt geen twijfel dat de programma’s van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling en het Turkse politieke discours er altijd naar hebben gestreefd hun status en populaire legitimiteit bij de kiezers te ontlenen aan hun identificatie met de Ottomaanse geschiedenis, en door zich erop te beroepen in een poging deze te doen herleven, en in zekere zin de barbaarsheid ervan te doen herleven en de geest van misdaad, onderdrukking en achterlijkheid op te roepen, en achterlijkheid, en omdat ding voor ding wordt genoemd, wat is het ding dat telt in deze geschiedenis anders dan het uitlokken van strijd en onwetendheid tussen componenten, rassen en sekten, en is het gebruik van criminele politieke islamitische organisaties zoals Jabhet al-Nusra, ISIS/Daesh, Sultan Murad, en anderen, in het ondermijnen van de Syrische staat en het Syrische sociale weefsel, anders dan het gedrag zelf? Dat werd gevolgd door Sultan Abdul Hamid en de rest van de sultans. Erdogan doet hetzelfde.

Uitbreiding van invloed en controle door middel van misdaden

Ondanks de bloedige geschiedenis van de Ottomaanse bezetting en de huidige misdaden van Turkije, die niet beperkt bleven tot de Syriërs alleen, maar ook Libië, Irak en Armenië omvatten, waar Turkije en zijn huurlingen oorlogsmisdaden begingen tegen de volkeren van deze landen door zijn directe interventie in de oorlog en het gebruik van Syrische huurlingen om de verantwoordelijkheid te ontlopen voor de misdaden die het begaat in naam van deze landen. Huurlingengroepen, maar sommige regimes en autoriteiten proberen zich met hen te verzoenen.

In Syrië, ondanks de jarenlange vijandigheid tussen de Turkse bezetting en de regering in Damascus en het beleid dat Turkije voerde om het regime in Syrië omver te werpen en het land te veranderen in een veilige plek voor huurlingen en buitenlandse extremisten, staat Damascus aan de ene kant onder Russische druk en voert het om zijn eigen belangen te behartigen onderhandelingen met Turkije om de betrekkingen tussen hen te normaliseren.

Intellectuelen en politieke elites moeten de Turkse dreiging op de voorgrond plaatsen van de gevaren

Schrijver en politiek analist Muhammad Issa benadrukte dat: “De Turkse Broederschap en criminele expansionistische politiek moet duidelijk zijn voor alle Syrische en Arabische intellectuelen, en in de hele regio en de wereld, en niemand mag er vrede mee sluiten. Intellectuelen en politieke elites moeten de Turkse dreiging bovenaan de lijst van gevaren en uitdagingen plaatsen en ver voor de Israëlische dreiging.”

Bron: ANHA