Overheidsmedewerkers staken vandaag

  • Turkije

Overheidsmedewerkers zullen vandaag een stakingsdag houden om te protesteren tegen de weigering van de regering om in te gaan op hun eisen.

De onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst (TİS) voor 2024-2025 tussen ambtenaren en vertegenwoordigers van de regering zijn op 1 augustus begonnen. Op 14 augustus boden de regeringsvertegenwoordigers een loonsverhoging aan van 14 procent voor de eerste zes maanden van 2024, 9 procent voor de tweede zes maanden, 6 procent voor de eerste zes maanden van 2025 en 5 procent voor de volgende zes maanden. De eisen van de vakbonden om dezelfde loonsverhoging toe te passen op gepensioneerden, om huurtoeslag te geven en om de toeslagen voor echtgenoten en kinderen te verhogen, werden echter afgewezen.

Werknemers in de bedrijfstakken die zijn aangesloten bij de vakcentrale van overheidspersoneel (KESK) zullen vandaag een eendaagse werkonderbreking houden nadat hun eisen niet werden ingewilligd. Het TIS-proces zal doorgaan tot 21 augustus.

KESK medevoorzitter Şükran Kablan Yeşil sprak met ANF Nieuwsagentschap over het protest en de onderhandelingen.

Yeşil zei: “Als het voorstel van de regering wordt aanvaard en uitgevoerd, gezien het feit dat de armoedegrens in juli 38 duizend lire was, zullen we een situatie hebben waarin over 2 jaar het laagste overheidspensioen net de armoedegrens van vandaag zal bereiken. Het is duidelijk dat dit geen menselijk loon is. We zullen dit aanbod niet accepteren.

De stijging van 8.077 lira in juli moet worden weerspiegeld in ons basissalaris, de loonsverhoging zal op deze basis worden doorgevoerd, de echtgenote-uitkering zal worden verhoogd tot 3.300, de kinderbijslag zal worden verhoogd tot 2.200 lira, overheidsmedewerkers die in grote steden wonen zullen 7.500 lira krijgen. We stelden ook voor om 5.000 lira huursubsidie te geven aan overheidsmedewerkers die in andere steden wonen. We hebben geëist dat het minimumloon van een ambtenaar wordt verhoogd tot 47.500 lira, en 45.000 lira in andere steden, samen met al deze voordelen, voor een gepensioneerde ambtenaar met twee kinderen wiens echtgenoot niet werkt. We baseerden ons voorstel op het feit dat het laagste salaris van ambtenaren boven de armoedegrens zou moeten liggen in een plaats waar de armoedegrens volgens de voorspellingen in december 45.000 lira zal bedragen. We stelden voor dat de salarissen van overheidsmedewerkers en gepensioneerden zouden worden aangepast aan de stijging van de armoedegrens van 3 maanden en dat onze lonen zouden worden verhoogd, rekening houdend met de groei in het land.”

Oproep tot actie

Yeşil zei: “Vandaag roepen we alle werknemers in de publieke sector op om te stoppen met werken en roepen we mensen op om onze strijd te steunen.”

Amed

KESK Amed (Tr, Diyarbakir) hield dinsdag ook een persconferentie om werknemers op te roepen om actie te voeren.

Emine Akşahin, medevoorzitter van de Werknemersvakbond voor Onderwijs en Wetenschap, zei dat het voorstel van de regering overheidsmedewerkers veroordeelt tot ellende en gepensioneerden tot de dood.