Overlevenden aardbeving in Samandağ: Er zijn geen tenten gebracht, we zullen sterven van de kou

Overlevenden van de aardbeving van 6 februari in het district Samandağ van Hatay, een van de zwaar getroffen steden, evenals in de districten Defne en Antakyaz, zijn aan hun lot overgelaten Hoewel er 15 dagen zijn verstreken sinds de ramp, hebben de overlevenden geen tenten of water gekregen. Zonder hygiënische maatregelen worden ze geconfronteerd met asbestverontreiniging in de wijk waar de puinruiming doorgaat. De overlevenden die urenlang in de rij stonden te wachten voor de voedsel- en kledingdistributiepunten spraken met ANF.

Geen elektriciteit en water

Mehmet Ali Gümüş, die in de districtsbazaar in Samandag verbleef, zei dat ze de afgelopen 15 dagen zonder elektriciteit en water zaten. Gümüş merkte op dat de overlevenden schuilden in de tenten die uit Diyarbakır waren afgeleverd. Hij zei: “Ik heb mijn tent met eigen middelen opgezet, terwijl de andere tenten werden gebracht door vrijwilligers uit Diyarbakır.”

Gümüş merkte op dat er op geen enkele manier hygiënische maatregelen werden genomen. Hij verwijt de gemeente Samandag en zei: “Er zijn hier twee toiletten, maar ze wassen ze niet en brengen geen water. Het is beschamend dat hier geen gemeente of andere officiële organisatie is.” Gümüş voegde eraan toe dat er geen elektriciteit en water is en dat ze een vuur aansteken om zichzelf warm te houden.

‘We bevriezen ‘s nachts!’

Een andere bewoner, Nazan Yüce, wees erop dat hun situatie erg slecht is sinds de aardbeving, eraan toevoegend dat hulpgoederen hen daar niet hebben bereikt sinds ze door de regering in beslag zijn genomen. “We wonen in de wijk Deniz en we hebben geen tenten of water”, merkte ze op.

De 89-jarige Faris Beyazgül, een inwoner van de wijk Koyunoğlu, verklaarde dat ze zich in een zeer moeilijke situatie bevonden omdat er geen tenten bij hen waren afgeleverd. Beyazgül zei: “We zijn met 21 mensen, inclusief kinderen en kleinkinderen, en zitten ‘s nachts in nylonkousen. We hebben geen tenten of iets anders ontvangen. Ik begrijp er helemaal niets van. Er kwamen een paar tenten, maar die werden aan de familieleden van de hoofdman gegeven. Er is ons geen tent gegeven.”

De inwoners van Samandağ, van wie de meesten leven van de landbouw, verklaarden dat hun vee ook in een moeilijke situatie verkeerde omdat kunstmest en diervoeder niet werden verstrekt.